Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie świadczenia pozapłacowe zwiększą dochód do opodatkowania pracownika

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
inforCMS
Opłacanie przez pracodawcę opieki medycznej czy karnetów na zajęcia rekreacyjne dla pracowników stanowi nieodpłatne świadczenie, które podlega rozliczeniom. W wielu przypadkach otrzymanie prezentu od szefa spowoduje powstanie u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Czy każda wypłata może być przychodem

Czy każda wypłata - w różnych formach - otrzymana przez pracowników od pracodawcy może być przychodem podlegającym PIT?

Tak

W związku z konstrukcją otwartego katalogu świadczeń zaliczonych do przychodów ze stosunku służbowego każda wypłata, którą otrzymuje pracownik w związku ze stosunkiem pracy, stanowi jego przychody z tego źródła, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, chyba że są to świadczenia co prawda związane ze stosunkiem pracy, ale zwolnione od podatku na mocy odrębnego przepisu.

O zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy decyduje m.in. to, czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik, czy również inna osoba niezwiązana tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotne jest więc to, czy istnieje związek prawny, lub też faktyczny, danego świadczenia z istniejącym stosunkiem pracy.

Podstawa prawna

• Art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przychodem jest opłata za zakwaterowanie

Podatnik prowadzi firmę budowlaną. Prace są wykonywane na terenie całego kraju. Ze względu na znaczną odległość dzielącą pracowników od siedziby firmy do miejsca wykonywania prac budowlanych pracodawca wypłaca pracownikom kwoty na zakwaterowanie i wyżywienie. Czy opłaty te będą przychodem?

Tak

Przepisy kodeksu pracy nakazują zapewnienie pracownikowi wykonującemu polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi lokalu mieszkalnego stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy.

Natomiast wolna od PIT jest wyłącznie wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w: kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł, hotelach pracowniczych - w całości bez limitu.

Pracownikom przysługują także diety z tytułu odbywania podróży służbowej. Jednak wypłacone świadczenia związane z wyżywieniem, które nie wynikają z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, uważane są za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy.

Podsumowując, wypłacone pracownikom świadczenia stanowią przychód dla pracownika. Jednak wolne od podatku dochodowego są przychody w tej części, które podatnik otrzymuje od pracodawcy zgodnie z przepisami dotyczącymi podróży służbowych.

Podstawa prawna

• Art. 12, art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przychód powstanie u spadkobierców

Spółka udzieliła swojej pracownicy pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po śmierci pracownika pozostała część niespłaconej pożyczki została umorzona przez spółkę. Czy umorzona pożyczka będzie przychodem spadkobierców?

Tak

Wartość umorzonej pożyczki (po śmierci pracownika - pożyczkobiorcy), stanowi podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód spadkobierców, którzy przejęli obowiązki dłużnika. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i w tym momencie spadkobierca nabywa spadek. W związku z tym niespłacone świadczenie (otrzymana pożyczka) zaciągnięte przez spadkodawcę (zmarłego pracownika) stanowi dług spadkowy. Długi pracownika wobec pracodawcy (niespłacona pożyczka) nie stanowią praw majątkowych, lecz obowiązki majątkowe, i jako długi spadkowe podlegają rygorom dziedziczenia ustalonym w kodeksie cywilnym.

Omawiany przychód spadkobiercy jest kwalifikowany do przychodów z innych źródeł, a nie ze stosunku pracy.

Podstawa prawna

• Art. 12, art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przychodem jest świadczenie w naturze

Podatnik prowadzi hurtownię z warzywami i owocami. Często oddaje nieodpłatnie swoim pracownikom część produktów, których już nie może sprzedać. Czy tego typu świadczenie jest przychodem pracownika?

Tak

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Podstawa prawna

• Art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ustala się wartość świadczeń w naturze

Pracownicy otrzymują od swojego szefa produkty spożywcze, których pracodawca nie może sprzedać w ramach prowadzonej firmy. Czy są zasady ustalania wartości otrzymanych produktów?

Tak

Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Warto jeszcze wspomnieć o jednym wyjątku. Otóż przepisy przewidują, że wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.

Podstawa prawna

• Art. 11, art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ubezpieczenia dla pracownika to przychód

Pracodawca opłaca ryczałtowo ubezpieczenie dla wszystkich swoich pracowników. Czy w takiej sytuacji powstanie po stronie pracowników przychód do opodatkowania PIT?

Nie

Wątpliwość, czy wartość ubezpieczenia opłaconego przez pracodawcę jest przychodem pracowników była wielokrotnie analizowana zarówno w interpretacjach organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych. W znanych opiniach w tym zakresie przeważa jednak pogląd, że jeżeli pracodawca wykupuje polisę zbiorowego ubezpieczenia pracowników, to takie działanie pociąga za sobą powstanie przychodu po stronie pracownika jedynie wtedy, gdy konstrukcja składki ubezpieczeniowej pozwala na przypisanie każdemu pracownikowi konkretnej wartości składki.

Przypisanie pracownikowi przychodu z tego tytułu jest więc możliwe jedynie w sytuacji, gdy wartość zapłaconej przez pracodawcę składki ubezpieczenia zbiorowego wynika ze zsumowania składek ubezpieczeniowych, które dotyczą poszczególnych pracowników.

W konsekwencji, po stronie pracownika nie powstaje przychód, jeżeli wysokość składki ubezpieczenia zbiorowego ustalana jest w sposób ryczałtowy dla wszystkich pracowników lub dla wybranej ich grupy.

Podstawa prawna

• Art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dofinansowanie do internetu podlega PIT

Firma zwraca pracownikowi terenowemu wydatki ponoszone przez niego na instalację i korzystanie z internetu. Czy takie dofinansowanie jest przychodem pracownika?

Tak

Jeżeli spółka partycypuje w wydatkach pracownika terenowego na instalację i korzystanie z prywatnego łącza internetowego, to takie dofinansowanie powoduje powstanie przysporzenia majątkowego po stronie pracownika. W konsekwencji zwrot przez pracodawcę części wydatków na internet pracownika powoduje powstanie przychodu podlegającego PIT. Obowiązek opodatkowania dofinansowania dostępu do sieci wiąże się z faktem, że pracownik ponosi opłaty abonamentowe w stałej wysokości, niezależnie od rzeczywistego korzystania z internetu w celach służbowych. Podobnie przysporzenie majątkowe występuje w przypadku zwrotu kosztów instalacji łącza internetowego.

Podstawa prawna

• Art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy zwrot wydatków za dojazd jest opodatkowany

Pracodawca zwraca swoim pracownikom koszty dojazdów do pracy. Zazwyczaj są to różne miejsca, bo pracownicy muszą dojeżdżać na teren budów. Czy zwrot wydatków na dojazdy będzie przychodem pracowników?

Tak

Wolny od podatku jest jedynie zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw. Te inne ustawy dotyczą m.in. prokuratury, straży pożarnej, Policji.

Zatem zwrot kosztów pracownikom tzw. cywilnym będzie przychodem, podlegającym opodatkowaniu PIT. Ponieważ przepisy nie zwalniają od podatku świadczeń pracodawcy stanowiących zwrot pracownikowi kosztów dojazdów do pracy, to świadczenie takie, wypłacane pracownikowi, obciąża pracodawcę, ale jest w rzeczywistości świadczeniem pieniężnym ponoszonym za pracownika. Zatem jest przychodem pracownika.

Podstawa prawna

• Art. 12, art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ewa Matyszewska

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: VAT 2022. Komentarz z programem IL Matryca stawek VAT z kodami GTU
Komplet: VAT 2022. Komentarz z programem IL Matryca stawek VAT z kodami GTU
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Credit Agricole: dane o produkcji przemysłowej są sygnałem silnego spowolnienia wzrostu PKB
  Dane o produkcji przemysłowej są pierwszym sygnałem oczekiwanego przez nas silnego spowolnienia wzrostu PKB w Polsce w II kw. - do 3,1 proc. r/r z 8,5 proc. w I kw. – stwierdzili ekonomiści banku Credit Agricole w piątkowym komentarzu do danych GUS.
  Światowy Dzień Pszczół
  Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii, obchodzony jest 20 maja. Celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów.
  Natura 2000 - ma już prawie 1 tys. obszarów
  Natura 2000 to już 20 proc. powierzchni Polski. Wkrótce pojawią się nowe, a niektóre z istniejących zostaną powiększone.
  Losowanie Eurojackpot: wyniki. Które numery wylosują?
  W grze Eurojackpot bierze udział osiemnaście państw z Europy, również Polska. Nagroda pierwszego stopnia jest przewidziana dla graczy, którzy trafnie wytypują 5 spośród 50 liczb i jednocześnie 2 z 12 liczb.
  Nieruchomości zabytkowe cieszą się zainteresowaniem inwestorów
  Zakup nieruchomości zabytkowej to nie lada wyzwanie dla inwestorów. Wszelkie działania przy obiekcie muszą odbywać się pod ścisłą kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ich restauracja może się okazać finansową studnią bez dna. Inwestujący w tego typu obiekty mogą jednak skorzystać z pewnych przywilejów, a atrakcyjność zabytkowych budynków zawsze rodzi zainteresowanie i popyt. Co na temat inwestowania w zabytki twierdzą eksperci?
  Apple w biznesie: szeroki wachlarz korzyści dla firm
  Efektywność, produktywność, satysfakcja, wzrost zaangażowania pracowników i bezpieczeństwo danych. Lista korzyści z użytkowania smartfonów oraz komputerów Apple jest długa, bo poza wysoką wydajnością cechuje je intuicyjność oraz łatwość obsługi. Dodatkowo kupujący je użytkownicy biznesowi mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty iSpot.
  Reklama na budynku wspólnoty mieszkaniowej - jakie są przepisy?
  Umieszczenie reklamy na części wspólnej nieruchomości, nawet przez właściciela lokalu znajdującego się w budynku, nie jest sprawą dowolną.
  Państwa unijne i PE porozumiały się ws. nowych przepisów o magazynowaniu gazu w UE
  Państwa unijne i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania gazu w Unii Europejskiej. Nowe regulacje to odpowiedź UE na agresję Rosji wobec Ukrainy i wynikające z tego zagrożenie, że w Europie może zabraknąć błękitnego paliwa
  Nowelizacja ustawy deweloperskiej od 1 lipca 2022
  Nowelizacja ustawy deweloperskiej wejdzie w życie w przewidywanym terminie, czyli 1 lipca 2022 roku. Rząd nie zajmie się projektem ustawy mającej przesunąć termin wejście życie nowej ustawy deweloperskiej, wprowadzającej m. in. Fundusz Gwarancyjny.
  Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego – dla kogo, limity cen mieszkań
  Wyższe limity kwalifikujące do wsparcia i szerszy dostęp do pieniędzy wypłacanych przy narodzinach kolejnych dzieci – takie zmiany w programie kredytów bez wkładu własnego zapowiedział rząd i to jeszcze zanim program wszedł w życie.
  Mandat za jazdę po lesie, czyli jak dostać 500 zł grzywny
  Mandat za jazdę po lesie? Tak, jest możliwy. A do tego jego kwota okazuje się niemała! Kierowca dostanie co najmniej 500 zł.
  Wywóz auta na Ukrainę. Rośnie eksport pojazdów z Polski
  Wywóz auta na Ukrainę, czyli Ukraińcy będący w Polsce chętnie eksportują kupione u nas pojazdy. Ile pojazdów z Ukrainy przyjeżdża nad Wisłę?
  Forum Rynku Nieruchomości 2022
  Forum Rynku Nieruchomości 2022 w Sopocie odbędzie się pod pod tytułem "Jeszcze na fali czy już dryfujemy? Branża nieruchomości wobec nieustających wyzwań".
  Jakie problemy Polacy spotykają we wspólnotach mieszkaniowych? Wyniki są dość zaskakujące
  Problemy we wspólnotach mieszkaniowych zdarzają się niemalże w każdej z nich. Borykają się z nimi zarówno zarządcy jak i sami właścicieli lokali. Jakie trudno napotykają?
  Badanie czystości powietrza? Wykonuje je... van kuriera!
  Badanie czystości powietrza może być realizowane nie tylko przez instytucje. I udowadnia to DPD. Firma wyposażyła swoje auta w specjalne czujniki.
  Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego?
  Raty kredytów hipotecznych są już wysokie i mogą być jeszcze wyższe. W jaki sposób je obniżyć? Co szykuje rząd w zakresie wsparcia kredytobiorców?
  Budownictwo w technologii CLT. Drewniana rewolucja dotarła do Polski
  Drewniane szkoły, szpitale, wieżowce, hale widowiskowe, lotniska, a nawet stacja benzynowa czy 9-piętrowe bloki mieszkalne — to wszystko powstaje dzięki nowoczesnej technologii obróbki drewna CLT. Okazuje się, że prócz aspektów ekologicznych materiał ten jest odporny pożarowo jak stal, bardzo elastyczny, zdrowy dla użytkowników, energooszczędny, lekki konstrukcyjnie i elegancki, co pozwala na szerokie zastosowanie. A potrzebne do jego wyprodukowania drewno pozyskuje się z certyfikowanych zalesień, które nie niszczą wartościowego drzewostanu.
  Jak zmniejszyć wydatki na paliwo?
  Jak zmniejszyć wydatki na paliwo? To pytanie, które w dobie rosnących cen benzyny, oleju napędowego i LPG szczególnie często zadają kierowcy.
  Wynajem mieszkań na fali wzrostowej
  Rynek wynajmu w największych polskich miastach gwałtownie się skurczył. Mieszkania mają teraz ogromne wzięcie, że inwestorzy zastanawiają się już nad wykupywaniem lokali w pakietach.
  Budownictwo drewniane - droga dla ujemnego śladu węglowego
  Budownictwo drewniane może pomów branży budowlanej sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym i interesom społecznym. W jaki sposób?
  KE proponuje ok. 300 mld euro na zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji
  Komisja Europejska chce, by UE zmobilizowała ok. 300 mld euro, w tym około 72 mld euro w dotacjach i 225 mld euro w pożyczkach, na zmniejszenie swojej zależności energetycznej od Rosji. Szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła w środę zarys tego planu
  Müller: apelujemy do KE o wprowadzenie dodatkowego cła na rosyjską ropę i gaz
  Od lat ostrzegaliśmy przed uzależnieniem od rosyjskiego gazu i ropy; apelujemy do Komisji Europejskiej o wprowadzenie dodatkowego cła na rosyjską ropę i gaz - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller
  Jak przekonać zarząd do wprowadzenia Robotic Process Automation
  Gdy jako eksperci rozmawiamy o możliwościach Robotic Process Automation (zrobotyzowanej automatyzacji procesów, RPA) i planach ich wdrożenia, z dyrektorem do spraw rozwoju, albo z szefem działu informatycznego, bardzo często pojawiają się pytania o argumenty, mające przekonać zarząd. Zdarza się, że CIO pyta o uzasadnienie, które przemówiłoby do CEO, czy też ten ostatni o wskaźniki, mające przekonać CFO. Oto odpowiedź.
  EuroJackpot - jak grać?
  Szanse na wygraną EuroJackpot są niewielkie i wynoszą 1:188.379.141, mimo to wiele osób próbuje swoich sił. W EuroJackpot można bowiem wygrać nawet 90 milionów euro!
  EuroJackpot: Największa loteria w Europie
  EuroJackpot to największa loteria w Europie. Losowania EuroJackpot odbywają się w Helsinkach w Finlandii. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?