| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Składki ZUS > Składki ZUS dla przedsiębiorców 2019

Składki ZUS dla przedsiębiorców 2019

Ile wynoszą składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców w 2019 r.? Sprawdź ile zapłaci przedsiębiorca na zasadach ogólnych.

ZUS na ogólnych zasadach

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystają m.in. z półrocznej „ulgi na start”, dwuletniej preferencji składkowej dla nowo powstałych firm umożliwiającej opłacanie składek od preferencyjnej podstawy wynoszącej 30% minimalnej płacy, nowego przywileju (tzw. małego ZUS) polegającego na wyznaczaniu podstawy wymiaru składek społecznych na podstawie poziomu przychodu z minionego roku – zobligowani są do opłacania od prowadzonej działalności gospodarczej „normalnych” (pełnych) składek zusowskich naliczanych od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

W 2019 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4765 zł. Podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą podlegających składkowaniu na ogólnych zasadach stanowi więc w 2019 r. kwota 2859 zł (60% × 4765 zł).

Polecamy: Kodeks pracy 2019 - komentarz

Tabela: Składki na ubezpieczenia społeczne i FP od podstawy wymiaru ustalanej na ogólnych zasadach

Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.

Składka
na ubezpieczenie:

z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

bez ubezpieczenia chorobowego

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2859 zł

emerytalne

558,08 zł

558,08 zł

rentowe

228,72 zł

228,72 zł

chorobowe

70,05 zł

wypadkowe (1,67%* podstawy)

47,75 zł

47,75 zł

Razem

904,60 zł

834,55 zł

Fundusz Pracy – okres: styczeń – grudzień 2019 r.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2859 zł

Fundusz Pracy

70,05 zł

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

Roczne ograniczenie podstawy składek emerytalnej i rentowych

Przepisy ustawy systemowej przewidują roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych) w roku kalendarzowym, które odpowiada kwocie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Górna granica (limit) podstawy wymiaru ww. składek to kwota, po przekroczeniu której, w danym roku kalendarzowym, płatnik składek ma obowiązek zaprzestania obliczania i przekazywania składek emerytalno-rentowych (art. 19 ust. 1 ustawy systemowej).

W 2019 r. roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – MP z 2018 r. poz. 1185) wynosi 142 950 zł (30 × 4765 zł).

Zaznaczmy, że 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt Kp 1/18), w którym zakwestionowano sposób uchwalenia ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta od 1 stycznia 2019 r. miała znieść limit ZUS ograniczający podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Wniosek o zbadanie zgodności wspomnianego aktu prawnego z Konstytucją skierował do TK Prezydent Polski. Zastrzeżenia głowy państwa dotyczyły dochowania standardów procesu legislacyjnego.

TK uznając, iż ww. ustawa z 15 grudnia 2017 r. jest niekonstytucyjna, sprawił, że przedmiotowy limit zusowski dotyczący składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nadal będzie funkcjonował.

W konsekwencji wspomniane składki odprowadzane są w dalszym ciągu tylko do określonego, górnego limitu.

Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (art. 20 ust. 3 ustawy systemowej).

W 2019 r. ww. wynagrodzenie wynosi 4765 zł. A zatem maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie w 2019 r. wynosi 11 912,50 zł (250% × 4765 zł). Potwierdza to komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 10 grudnia 2018 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie.

Ustalanie podstawy składkowej należnej za część miesiąca

W praktyce zdarza się, że przedsiębiorca w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem działalności gospodarczej w trakcie miesiąca podlega ubezpieczeniom społecznym jedynie przez część miesiąca. W takiej sytuacji podstawa wymiaru składek na ww. ubezpieczenia podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu. Przy czym ZUS dopuszcza dokonywanie takiego pomniejszenia tylko w stosunku do najniższej podstawy składkowej.

Pomniejszenia podstawy wymiaru składek dokonuje się tylko wtedy, gdy przedsiębiorca opłaca je od zadeklarowanej – najniższej podstawy wymiaru składek.

Powyższe dotyczy także sytuacji, w której dochodzi do zawieszenia lub odwieszenia działalności gospodarczej w trakcie miesiąca.

W celu proporcjonalnego zredukowania w opisanych okolicznościach najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, należy podzielić ją przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i uzyskaną w ten sposób kwotę (bez jej zaokrąglenia, niezależnie od liczby miejsc po przecinku, jaką wskazuje użyta maszyna licząca) pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom (art. 18 ust. 9 ustawy systemowej). Zaokrągleniu do pełnych groszy (z uwzględnieniem trzeciego miejsca po przecinku) podlega dopiero finalny wynik:

w górę – jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 gr,

w dół – jeżeli końcówka jest niższa od 0,5 gr.

Marek K. rozpoczął na mocy wpisu do CEIDG działalność gospodarczą od 14 stycznia 2019 r. Jest on uprawniony do korzystania z preferencji składkowej polegającej na odprowadzaniu składek ZUS od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, podstawę wymiaru składek społecznych za styczeń br. należy ustalić w następujący sposób:

675 zł : 31 (liczba dni stycznia) = 21,7741935483 zł,

21,7741935483 × 18 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom w styczniu) = 391,935483869 391,94 zł.

Jak wynika z wyjaśnień ZUS zamieszczonych na stronie www.zus.pl, jeżeli kwota najniższej podstawy wymiaru składek za część miesiąca jest niższa:

nie więcej niż o 0,5 gr od podstawy wymiaru obliczonej według podanej zasady – uznaje się, że została ona wykazana prawidłowo w dokumentach rozliczeniowych płatnika;

więcej niż 0,5 gr od podstawy wymiaru obliczonej według podanej wcześniej zasady – wymagane jest złożenie dokumentów korygujących.

Należy pamiętać, że proporcjonalnemu zmniejszeniu nie podlega składka zdrowotna, gdyż jest ona miesięczna i niepodzielna (art. 79 ust. 2 ustawy zdrowotnej).

Artykuł niniejszy jest fragmentem publikacji: Mały ZUS i inne formy opłacania składek

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mirek Gumula

Szkoła Jazdy Subaru

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »