| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Składki na FP i FGŚP - kiedy płatnik składek zwolniony jest z ich opłacania

Składki na FP i FGŚP - kiedy płatnik składek zwolniony jest z ich opłacania

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obciąża płatnika składek. Płatnik zobowiązany jest do ich opłacania za tych ubezpieczonych, którzy z danego tytułu podlegają równocześnie obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, i nie ukończyli 55 lat (w przypadku kobiet) albo 60 lat (w przypadku mężczyzn). Jednak zdarzają się inne sytuacje, w których obowiązek opłacenia składek na te fundusze jest również wyłączony.

Składki na FP i FGŚP opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia do wysokości 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kiedy płatnik nie opłaca składek na FP i FGŚP

Składkę na FP za danego ubezpieczonego płatnik opłaca tylko wówczas, gdy kwota stanowiąca podstawę jej wymiaru (którą jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że płatnik nie odprowadza tej składki za osoby zarabiające mniej niż minimum (w 2017 r. - 2000 zł), np. pracownicy zatrudnieni na niepełny wymiar czasu pracy. Obowiązek ten w takiej sytuacji będzie wyłączony jeśli jest to jedyny tytuł ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z więcej niż jednego tytułu, to wskazany powyżej limit ustala się sumując kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tych tytułów. Jeżeli łączna wysokość podstaw wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie to obowiązek opłacenia składki na FP będzie dotyczył każdego z płatników składek.

Ponadto składek na FP nie należy opłacać z mocy ustawy m.in. za:

 • duchownych,
 • pobierających zasiłek stały z opieki społecznej,
 • pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych),
 • pobierających zasiłek dla opiekuna,
 • podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
 • odbywających zastępcze formy służby wojskowej,
 • przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński,
 • pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej (na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),
 • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem (art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 ustawy systemowej).

Zobacz: Prawo dla firm

Składka na FP nie jest opłacana za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przez przedsiębiorców Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach, zakłady aktywności zawodowej.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »