reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Firma za granicą > Jak funkcjonują w Polsce przedstawicielstwa zagraniczne spółek z o.o?

Jak funkcjonują w Polsce przedstawicielstwa zagraniczne spółek z o.o?

Spółki z o.o. mające siedzibę za granicą mogą tworzyć przedstawicielstwa i oddziały na terytorium RP. Czy każda firma ma do tego prawo? Jakie kryteria musi spełnić?

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą również tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres działania przedstawicielstwa jest jednak ograniczony, ponieważ może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne powołane do promocji gospodarki kraju ich siedziby, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.

Utworzenie przedstawicielstwa, podobnie jak oddziału, wymaga wpisu do rejestru, z tym, ze w tym przypadku jest to rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać:

• nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego,
• przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
• imię, nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
• adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku należy również dołączyć:

  • jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – odpis tego dokumentu,
  • jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru – odpis z tego rejestru,
  • oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu (nieruchomości), w którym działalność będzie wykonywana.

Jeżeli dokumenty te są sporządzone w języku obcym, należy przedstawić je wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw wydaje się z urzędu zaświadczenie. Rejestr przedstawicielstw jest jawny.

Nie zawsze jednak wpis do rejestru będzie możliwy. Minister właściwy do spraw gospodarki odmówi, w drodze decyzji, wpisu do rejestru przedstawicielstw, jeżeli utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” lub wyższej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu, a także gdy wniosek dotyczy działalności wykraczającej poza zakres działania przedstawicielstwa albo zawiera braki, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a także gdy do wniosku nie zostały dołączone określone wyżej dokumenty.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, podobnie jak w przypadku oddziału, jest obowiązany:

•używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”,
•prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
•zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie swoich danych oraz o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń.

Polecamy: Jak zarejestrować firmę w Norwegii

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama