| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Jak firma może udzielić pożyczki pracownikom?

Jak firma może udzielić pożyczki pracownikom?

Firma może udzielić swoim pracownikom pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze środków obrotowych czy innych funduszy przeznaczonych do tych celów. Pożyczka udzielona przez pracodawcę jest znacznie korzystniejsza od udzielanej przez instytucje finansowe. Strony pożyczki zobowiązane są zawrzeć umowę cywilnoprawną.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość wynosi ponad 500 zł, powinna być zawarta w formie pisemnej (art. 720 ustawy – Kodeks cywilny).

Pożyczka z zfśs

Udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową – jest jedną z form działalności socjalnej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs). W ramach pomocy zwrotnej mieści się udzielanie pożyczek mieszkaniowych.

Zasady i warunki korzystania z usług oraz świadczeń finansowanych z zfśs, z uwzględnieniem kryteriów socjalnych (sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej), a także zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie zfśs. W regulaminie zamieszcza się ogólne regulacje związane z udzielaniem pożyczek mieszkaniowych dotyczące:

  • sposobu udokumentowania wydatków, np. na remont, modernizację czy kupno lokalu,
  • maksymalnej kwoty pożyczki,
  • jej poręczenia,
  • okresu spłaty i warunków ewentualnego wydłużenia tego okresu, np. w razie trudnej sytuacji pożyczkobiorcy,
  • umorzenia zadłużenia.

Regulamin powinien także rozstrzygać, czy pożyczki są nieoprocentowane, czy też przewiduje się odsetki.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Pożyczka mieszkaniowa z zfśs może być nieoprocentowana bądź oprocentowana, w zależności od zapisów w regulaminie funduszu.

PRZYKŁAD

Regulamin zfśs obowiązujący w firmie X zawiera zapis różnicujący wysokość oprocentowania w zależności od kryteriów socjalnych:

(...)

§ 13.

1. Oprocentowanie pożyczki mieszkaniowej wynosi 2% rocznie dla pożyczkobiorców, których dochód na osobę w rodzinie jest wyższy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku udzielenia pożyczki,

2. Pożyczki mieszkaniowe udzielone pożyczkobiorcom posiadającym 2 dzieci lub więcej, a także pożyczkobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy minimalnemu wynagrodzeniu obowiązującemu w roku udzielenia pożyczki, są nieoprocentowane.

Takie zapisy regulaminu zfśs są prawidłowe.

Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczki pracodawca określa w odrębnej umowie zawartej z pożyczkobiorcą. Umowa powinna zawierać takie elementy, jak:

  • kwota pożyczki,
  • ewentualne oprocentowanie,
  • okres, na jaki zostaje udzielona,
  • sposób spłaty i cel, na jaki musi zostać wykorzystana (pożyczka służy celom mieszkaniowym i nie może być spożytkowana na inne potrzeby; pracodawca ma prawo żądać od pożyczkobiorcy potwierdzenia, że pieniądze zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem przez okazanie np. faktur, rachunków czy umów).

W umowie warto również uwzględnić kwestię poręczenia przez inne osoby, zasady umarzania długu czy procedurę spłaty pożyczki w razie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy. Warunki te mogą być dowolnie kształtowane przez strony umowy, ale w granicach wyznaczonych przez obowiązujący w zakładzie pracy regulamin zfśs.

Na co przeznaczyć środki z zfśs

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »