REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jakie są skutki naruszenia zasad transportu drogowego?

Piotr Łukasik
Prawnik, doktorant
Jakie są skutki naruszenia zasad transportu drogowego?
Jakie są skutki naruszenia zasad transportu drogowego?

REKLAMA

REKLAMA

Ekspert radzi jakie konsekwencje grożą w przypadku nieprzestrzegania zasad prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

REKLAMA

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej należy pamiętać, co jest oczywiste, o przestrzeganiuprzepisów, które daną dziedzinę działalności regulują. Jeżeli więcprzedsiębiorca decyduje się na aktywność w zakresie przewozów drogowych, jeston obowiązany do przestrzegania zasad jej wykonywania. Naruszenie tych zasadmoże prowadzić do różnego rodzaju dolegliwości.

REKLAMA

Jeżeli więcprzedsiębiorca wykonuje przewóz drogowy lub inne czynności związane z tymprzewozem, naruszając jednocześnie obowiązki lub warunki wynikające z przepisówustawy lub przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, o publicznymtransporcie zbiorowym, o czasie pracy kierowców, o odpadach, o ochroniezwierząt, o ruchu drogowym oraz w zakresie ochrony środowiska, okresowychograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów,o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wiążących Rzeczpospolitą Polską umówmiędzynarodowych oraz przepisów wspólnotowych dotyczących przewozów drogowych –podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 15 000 złotych.

Należy jednakpamiętać, że suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli nie możeprzekroczyć kwoty 15 000 złotych – w odniesieniu do kontroli drogowej i 30 000złotych – w odniesieniu do kontroli w przedsiębiorstwie.

W przypadku gdypodczas kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia:

  • obowiązkuposiadania w pojeździe wymaganych dokumentów (np. odpowiedniego zezwolenia lubformularza jazdy);
  • zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego czasu odpoczynku lub przekraczania maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
  • zasad dotyczących użytkowania analogowych urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku;
  • samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego

kierowca pojazdusamochodowego realizujący przewóz drogowy podlega karze grzywny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Orzekanie w sprawachpopełnionych naruszań następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania wsprawach o wykroczenia. Wszczęcie postępowania wobec kierowcy nie wykluczajednocześnie wszczęcia postępowania administracyjnego także wobecprzedsiębiorcy lub podmiotu, nim nie będącego, realizującego przewóz drogowy.

Polecamy: W jakim celu powstało CEIDG?

Postępowaniaadministracyjnego wobec przedsiębiorcy lub innego podmiotu nie wszczyna sięjednak, jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiotwykonujący przewóz nie miał wpływu na powstanie naruszenia. Takiego wyłączenianie stosuje się jednak, jeżeli naruszenie ma charakter rażący, a wszczególności zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub zostało popełnionewielokrotnie.

Uprawnieni do kontroli mająprawo nałożyć na wykonującego przewozy drogowe lub inne czynności związane ztym przewozem karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.

REKLAMA

Należy pamiętać, żedecyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przedsiębiorca krajowypowinien uiścić nałożoną karę pieniężną w terminie 21 dni od dnia jejwymierzenia.Spoczywa na nim obowiązekniezwłocznego przekazania dowodu uiszczenia kary pieniężnej organowi, który jąnałożył. Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organunadrzędnego w stosunku do organu, który karę tę nałożył, w terminie 14 dni oddnia doręczenia przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi wykonującemu przewozy napotrzeby własne tej decyzji.

Takich zasaddziałania nie stosuje się, jeżeli stwierdzone zostanie, że naruszenie przepisównastąpiło wskutek zdarzeń lub okoliczności, których podmiot wykonujący przewozynie mógł przewidzieć. W takiej sytuacji, właściwy ze względu na miejsceprzeprowadzanej kontroli organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania wsprawie nałożenia kary pieniężnej.

Wszczęciepostępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy lub innego podmioturealizującego przewóz drogowy, nie wyklucza wszczęcia postępowaniaadministracyjnego także wobec podmiotu wykonującego inne czynności związane zprzewozem, w szczególności wobec spedytora, nadawcy, załadowcy, organizatorawycieczki i organizatora transportu.

Podmiot uprawniony do kontrolinakłada w drodze decyzji administracyjnej na podmiot wykonujący inne czynnościzwiązane z przewozem karę pieniężną, jeżeli okoliczności sprawy i dowodyjednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanienaruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Od 1 stycznia 2012 rokuFunkcjonariusz Policji, który ujawni naruszenie, za które przepisy dotyczącetransportu drogowego przewidują karę pieniężną, przekazuje dokumenty zprzeprowadzonej kontroli właściwemu ze względu na miejsce kontroliwojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego. W takim przypadku postępowanieadministracyjne prowadzi i decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnejwydaje wojewódzki inspektor transportu drogowego. Zasad tych nie stosuje sięjednak w przypadku ujawnienia przez funkcjonariusza Policji naruszenia, zaktóre niniejsza ustawa przewiduje karę pieniężną, popełnionego przezzagranicznego przewoźnika drogowego. Karęnakłada się w wysokości określonej w załączniku do ustawy dla przedsiębiorcylub podmiotu realizującego przewóz.

Kary pieniężnestanowią dochody budżetu państwa i są uiszczane w formie przekazu na właściwyrachunek bankowy, z tym że możliwe jest jej uiszczenie w formie gotówkowejbezpośrednio organowi, który ją nałożył, przez ukaranego niebędącegoprzedsiębiorcą krajowym. W przypadku, kiedy kara pieniężna nałożona zostałaprzez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, możliwe jest jej uiszczenie wformie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej. W przypadku uiszczenia karypieniężnej w formie gotówkowej organ wydaje pokwitowanie na druku ścisłegozarachowania, stanowiące dowód uiszczenia tej kary.

Koszty związane zuiszczeniem kary pieniężnej poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy pokrywawpłacający.

W przypadku uchyleniaalbo stwierdzenia nieważności decyzji, a także uwzględnienia skargi przez sądadministracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi w terminie 14 dni oddnia wydania decyzji lub orzeczenia o zwrocie tej kary.

Uprawniony dokontroli zatrzymuje, za pokwitowaniem, dokumenty podlegające kontroli i kierujelub usuwa pojazd, na najbliższy parking strzeżony do czasu uiszczenia karypieniężnej, usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub ustąpienia zakazów lubograniczeń ruchu. Należy pamiętać, że skierowanie pojazdu na parking odbywa sięna koszt przedsiębiorcy. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po przedstawieniuprzez kontrolowanego organowi, który karę nałożył, dowodu uiszczenia karypieniężnej oraz usunięcia przyczyny skierowania pojazdu na parking.

Polecamy: Jakie są zasady pobierania opłat przez Urząd Patentowy

Kto, będąc przedsiębiorcą niezgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych wterminie 14 dni od dnia powstania tej zmiany lub nie zwraca licencji lubwypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia,w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna – podlega karzepieniężnej w wysokości 1.000 zł. Karę tę nakłada w drodze decyzjiadministracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia licencji. Od decyzji onałożeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego wstosunku do organu, który karę nałożył, w terminie 14 dni od dnia doręczeniaprzedsiębiorcy tej decyzji.

Kary pieniężnestanowią dochód organu właściwego w sprawach udzielenia licencji.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dzień Matki. Jak wygląda rynek pracy kobiet?

W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja kobiet na rynku pracy mocno ewoluowała. Pomimo podejmowania przez firmy działań na rzecz równouprawnienia płci panie bywają niejednokrotnie w nieco gorszej sytuacji zawodowej niż panowie. Jak wygląda rynek pracy kobiet? Czy pracodawcy oferują dodatkowe benefity dla rodziców? Co jest dla nich ważne u pracodawcy?

Pablo Escobar jako znak towarowy? Sąd odmawia

Sąd UE odmówił rejestracji oznaczenia słownego „Pablo Escobar” pod unijnym znakiem towarowym. Sąd uznał je za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Za bardzo kojarzy się z handlem narkotykami i zbrodnią.

Ogromne grzywny za niewdrożenie dyrektywy NIS2. Do kiedy trzeba to zrobić?

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2) ma duże znaczenie dla poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Jej wejście w życie nastąpiło w styczniu 2023 r. - z terminem na dostosowanie niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy przepisów krajowych do 18 października 2024 r. Kto powinien przygotować się do działania w zgodzie z NIS2-  analizuje Michał Borowiecki, dyrektor Netskope na Polskę i Europę Wschodnią.

Nowa usługa dla indywidualnych przedsiębiorców w aplikacji mObywatel 2.0

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiła się usługa "Firma" skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak z niej skorzystać?

REKLAMA

Onboarding w hybrydowym modelu pracy

Czym jest onboarding? Jak wygląda w pracy hybrydowej? 

Efekt Marywilskiej i fali pożarów: przedsiębiorcy pytają o ubezpieczenia i podatki pod względem strat

Tragedia tysięcy kupców, którzy prowadzili swoje biznesy często poniżej poziomu ryzyka skłania wielu przedsiębiorców do refleksji nad warunkami w jakich oni sami prowadzą swoją działalność. Efekt Marywilskiej i fali pożarów w ogóle: dwie ważne kwestie, w których doradzają eksperci to rozliczanie strat i inne aspekty podatkowe nieszczęścia oraz skuteczność polis jako zabezpieczenia przed skutkami nieszczęść.

Jak zbudować dobre „candidate experience”

Czym jest candidate experience? Na co wpływa? Jak zmierzyć candidate experience i jak zbudować dobre?

31 maja 2024 r. upływa ważny termin dla rolników-przedsiębiorców

Do 31 maja 2024 r. należy złożyć zaświadczenie/oświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

REKLAMA

Twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych dostaną tantiemy za udostępnianie ich dzieł w Internecie. Czy coś się zmieni dla osób korzystających z internetu?

Rada Ministrów 14 maja 2024 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na mocy tych przepisów twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych (i słowno-muzycznych) będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie.

Firma prosi klienta o dane by spersonalizować ofertę, jak reaguje polski konsument

Firmy chcą wiedzieć coraz więcej o swoich klientach po to by łatwiej konkurować z innymi, dostarczając na rynek produkty lepiej dostosowane do oczekiwań i potrzeb nabywców. Konsumenci z kolei są gotowi przekazać więcej danych o sobie, ale nie za darmo – wiedzą już, że takie dane to towar, który ma swoją cenę oczekują więc w zamian dla siebie korzyści. Jakich?

REKLAMA