| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Leasing > Opodatkowanie leasingu > Rodzaje leasingu a amortyzacja

Rodzaje leasingu a amortyzacja

W polskim systemie prawnym umowa leasingu do 2000 roku była umową nienazwaną, co oznacza, że strony mogły dowolnie kształtować uprawnienia i obowiązki wynikające z zawartej umowy. W wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z dnia 26 lipca 2000 roku przepisy dotyczące relacji leasingobiorca - leasingodawca zostały wprowadzone do polskiego systemu prawa.

Pamiętajmy, że kodeks cywilny zbudowany jest w oparciu o zasadę subsydiarności co oznacza, że strony mogą dowolnie kształtować między sobą stosunek prawny, jednak warunki umowne nie powinny sprzeciwiać się regulacjom kodeksowym. Nadrzędnym pojęciem, od którego należy rozpocząć analizowanie tematu, jest pojęcie leasingu zarówno finansowego jak i operacyjnego.

Umowa

Art. 7091 kodeksu cywilnego stanowi, iż przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Polecamy serwis Mała firma

Finansującym jest określona, najczęściej wyspecjalizowana firma, która jest właścicielem rzeczy będącej przedmiotem leasingu.

Zawierając umowę leasingu strony muszą pamiętać, iż musi być ona zawarta na piśmie.

Niedochowanie przepisanej formy nie skutkuje jednak nieważnością umowy, lecz jedynie utrudnia postępowanie dowodowe w przypadku sporów wynikłych na tle jej stosowania.

W umowie zostaje określone wynagrodzenie, przedmiot umowy leasingu, czas korzystania z rzeczy oraz kwestie związane z własnością rzeczy po zakończeniu umowy leasingu. Bardzo ważne jest określenie przedmiotu umowy leasingu, który ustawodawca określa jako rzecz, co należy interpretować zgodnie z art. 45 KC – rzeczami są tylko przedmioty materialne, co wyklucza możliwość zawarcia umowy leasingu, której przedmiotem będą przykładowo prawa majątkowe, pieniądze, papiery wartościowe, zwierzęta, energia. Przedmiotem umowy nie może być także przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część bądź też gospodarstwo rolne.

Umowa mająca za przedmiot grunt wg prawa cywilnego nie będzie umową leasingu.

Leasing a obowiązki podatkowe

Problematyka leasingu może być rozpatrywana pod kątem obowiązków podatkowych powstających z chwilą zawarcia umowy. Definicja leasingu zawarta jest także w ustawach o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Art. 17 a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że przez umowę leasingu należy rozumieć umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego użytkowania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »