REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Regionalne Programy Operacyjne trzecim filarem wsparcia inwestycji przedsiębiorców (cz. III)

Dariusz Jędrzejewski
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Każde województwo wdraża swój własny Program Operacyjny, uzgodniony odrębnie z Komisją Europejską, w związku z czym każdy z nich rządzi się własnymi prawami. Generalnie wszystkie projekty realizowane na poziomie regionalnym dzielą się na inwestycyjne, których jest zdecydowanie więcej oraz nastawione na innowacje i nowe technologie, które występują niestety rzadziej w przekroju wszystkich polskich województw.

Świętokrzyskie - jeszcze przed wakacjami

REKLAMA

REKLAMA

Na początku czerwca w Świętokrzyskiem został otwarty nabór w ramach Działania 1.1. RPO wspierający inwestycje sektora MŚP. Potrwa on około miesiąca, a zatem zakończy się jeszcze przed wakacjami. Beneficjentami będą mogły zostać wszystkie podmioty prowadzące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Będą one mogły przede wszystkim realizować inwestycje związane z rozbudową przedsiębiorstw, unowocześnieniem wyposażenia, wprowadzenia innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz przedsięwzięcia związane z dostosowaniem technologii, produktów i usług do wymagań dyrektyw unijnych. Oprócz tego finansowane będą organizowanie i uczestnictwo w targach, wystawach i misjach gospodarczych i tworzenie nowych stanowisk pracy związane z wprowadzaniem innowacji i rozszerzaniem działalności.

Maksymalny poziom dofinansowania wacha się od 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm do 70% dla mikro i małych podmiotów. Minimalna wartość dotacji wynosi 10 tyś PLN, a jej górna granica uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa: od 500 tyś PLN dla mikro, przez 2,4 mln PLN dla małych, aż po 4 mln PLN dla średnich podmiotów.

Pomorskie i Śląskie - II połowa roku

REKLAMA

Przedsiębiorcy planujący realizacje swoich inwestycji na Pomorzu i Śląsku są w o tyle komfortowej sytuacji, że mają więcej czasu na przygotowanie projektów, albowiem interesujące ich rundy aplikacyjne rozpoczną się w III i IV kwartale bieżącego roku. W Pomorskiem jednak na dofinansowanie projektów inwestycyjnych nie mogą w tym roku liczyć małe i średnie firmy, albowiem planowany jest wyłącznie nabór dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 1.1.1. Wszystkie podmioty gospodarcze będą natomiast uprawnione do składania aplikacji w ramach Działania 1.2., finansującego badania i rozwój technologiczny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nabór w ramach 1.1.1, rozpocznie się we wrześniu i potrwa do października. Beneficjenci będą mogli składać wnioski dotyczące budowy, rozbudowy i rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstwa, realizacji zasadniczych zmian produkcji i  świadczenia usług, unowocześnienia składników majątku trwałego firmy, jej informatyzacji, certyfikacji wyrobów i usług, budowy instalacji sprzyjających oszczędności surowców i energii, czy udziału w targach i wystawach w charakterze wystawcy.

Maksymalna wartość dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 200 tyś PLN oraz 60% wydatków kwalifikowanych. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi zatem 40% kosztów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Od listopada do grudnia trwał będzie nabór w ramach Działania 1.2, w ramach którego wszystkie grupy przedsiębiorców, za wyjątkiem dużych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, wspierających też rozwój technologiczny. Oprócz beneficjentów indywidualnych jest ono skierowane także do ich konsorcjów. Projekty te mogą dotyczyć zarówno inwestycji w prawa do własności intelektualnej, działalność B+R w przedsiębiorstwach, a także innych inwestycji, które powinny zakończyć się wdrożeniem innowacyjnych procesów wytwarzania i komercjalizacją nowych produktów i usług.

W tym wypadku maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln PLN. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 40% w przypadku firm mikro i małych oraz 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

W województwie Śląskim z końcem lipca ogłoszony zostanie tegoroczny nabór w ramach Działania 1.2.4., wspierającego inwestycje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, a w grudniu nabór dla projektów dotyczących innowacji w tychże firmach (Działanie 1.2.3). Pierwsze z działań pozwoli przedsiębiorstwom m.in. na rozbudowę przedsiębiorstwa mającą na celu wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych towarów i usług, działania modernizacyjne, dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, udział w targach i wystawach oraz wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, technologii gospodarki elektronicznej oraz dostosowanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych (m.in. norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP i ochrony środowiska).

Mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na dofinansowanie rzędu 60% kosztów kwalifikowanych, a średnie - 50% przy czym prowadzące działalność gospodarczą w sektorze transportu jedynie do wysokości 40%. Małe i średnie podmioty będą poza tym mogły sfinansować projekty doradcze do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota wsparcia w przypadku procesów inwestycyjnych wyniesie dla mikroprzedsiębiorstw 200 tyś. PLN, a małe i średnie firmy będą mogły liczyć nawet na 750 tyś. PLN, w odniesieniu do udziału w targach i wystawach gospodarczych natomiast wszyscy beneficjenci mogą oczekiwać nawet 100 tyś. PLN dotacji.

Działanie 1.2.3 dotyczyć będzie całego sektora MSP. W jego ramach możliwe będzie wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w MSP, a także usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne i w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach.

Mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły liczyć maksymalnie na dofinansowanie rzędu 60% wartości inwestycji, za wyjątkiem firm transportowych (40%). W przypadku średnich przedsiębiorstw będzie to 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Również projekty doradcze będą mogły liczyć na dofinansowanie rzędu 50% kosztów kwalifikowanych.

Kujawsko-Pomorskie - wspieranie inicjatyw mikroprzedsiębiorstw

Podobnie, jak na Dolnym Śląsku, także w Kujawsko-Pomorskiem konkurs wspierający projekty inwestycyjne przedsiębiorców uruchomiony zostanie we wrześniu. Będzie on jednak skierowany wyłącznie do mikroprzedsiębiorstw. Nabór do konkursu obejmującego wsparciem wszystkich pozostałych zakończył się w marcu. Jesienią natomiast w ramach Działania 5.2.1. o wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie podmioty mające siedzibę i prowadzące działalność na obszarze województwa.

W ramach konkursu będą mogły być sfinansowane projekty inwestycyjne nacelowane na zwiększenie zdolności produkcyjnych, usługowych i wytwórczych poprzez rozbudowę przedsiębiorstw i wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Innym typem projektów będzie dywersyfikacja produkcji lub wachlarza usług podmiotów, a także działania ukierunkowane w stronę dokonywania zasadniczych zmian produkcyjnych.

Ze wsparcia wykluczone będą mikroprzedsiębiorstwa realizujące projekty z branży uzdrowiskowej i turystycznej, przedsięwzięcia wdrażające ICT oraz te ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Dla nich bowiem przewidziane są nabory w ramach innych Działań i w innych terminach.

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie rzędu 70% wartości inwestycji, przy czym wartość projektu nie może przekraczać 500 tyś. PLN, ani być niższa niż 75 tyś. PLN.

 

Lubelskie - wsparcie przedsiębiorczości z końcem roku

Na Lubelszczyźnie w bieżącym roku nie przewidziano środków na wsparcie doświadczonych na rynku mikroprzedsiębiorców. Małe i średnie podmioty na otwarcie rund aplikacyjnych będą musiały czekać aż do końca roku, albowiem rozpoczęcie konkursów projektów dla nich jest planowane na grudzień. We wrześniu natomiast otwarty zostanie nabór dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata i planujących realizację przedsięwzięć na terenie województwa.

Małe i średnie podmioty będą mogły w ramach projektów zakupić wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności lub też modernizacji środków produkcji prowadzących do zwiększenia swej zdolności inwestycyjnej oraz innowacyjności. Będą one mogły wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach zarządzania przedsiębiorstwem oraz przeznaczać środki na dywersyfikację produkcji poprzez rozbudowę zakładów i implementowanie na rynek nowych usług, bądź produktów. Ostatnim typem projektów, na które można uzyskać dofinansowanie są projekty prowadzące do zasadniczych zmian dotyczących procesu produkcyjnego istniejących zakładów lub rozbudowa przedsiębiorstw.

Wartości projektów dla tego typu beneficjentów nie mogą być mniejsze niż 143 tyś. PLN oraz nie mogą przekraczać 8 mln PLN z drugiej strony. Minimalna wartość wsparcia wynosi 85 tyś. PLN, a maksymalna sięga aż 2 mln PLN, przez co stają się one niezwykle interesującą formą wsparcia działalności przedsiębiorców w tym największym wschodnim województwie. Stanowią także niebywałą szansę na poprawę poziomu ich konkurencyjności na rynku wspólnotowym.

Celem Działania 1.1. RPO Województwa Lubelskiego, przeznaczonego dla najmniejszych podmiotów jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw realizujących projekty w Lubelskiem. Będą oni mogli w ramach realizowanych przez siebie projektów nabyć wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub też zmodernizować środki produkcji celem zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa. Oprócz tego, podobnie jak małe i średnie podmioty, będą mogły zdywersyfikować produkcję zakładu celem wprowadzenia nowych usług i produktów oraz wprowadzać zasadnicze zmiany w procesach produkcyjnych.

Budżety projektów mikroprzedsiębiorców nie będą mogły być niższe niż 21,5 tyś PLN oraz przekraczać 8 mln PLN. Minimalne wsparcie nie będzie mniejsze niż 15 tyś. PLN, ale też nie przekroczy 500 tyś. PLN.

Dolnośląskie - finansowanie infrastruktury B+R i innowacji we wrześniu

Na Dolnym Śląsku na wrzesień planowane jest rozpoczęcie konkursu dla małych i średnich przedsiębiorstw finansującego wdrażanie w nich innowacji produktowych i procesowych, a także regionalnych, wpisujących się w Dolnośląską Strategię Innowacji. Z naboru wykluczone będą podmioty funkcjonujące na rynku krócej niż 2 lata. W ramach tegoż naboru przedsiębiorcy będą mogli finansować działania obejmujące zasadnicze zmiany w procesach produkcyjnych oraz wprowadzające zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług i realizowania inwestycji w zakresie innowacyjności wspólnie przez kilka przedsiębiorstw.

W grudniu natomiast na rozpoczęcie naboru będą mogły liczyć podmioty planujące projekty badawcze oraz wdrażanie ich wyników. Działanie to będzie zatem komplementarne wobec wzbudzającego kontrowersje, zwłaszcza ostatnio, działania 1.4.-4.1. PO Innowacyjna Gospodarka. W jego ramach przedsiębiorcy będą mogli modernizować lub budować od podstaw działy B+R w swoich strukturach. Kosztami kwalifikowanymi będą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań. Co ważne, wsparcie będą mogły ubiegać się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z sektora MSP.

Przedsiębiorcy, w zależności od swej wielkości, mogą liczyć na dofinansowanie rzędu 40-60%, przy czym parytety wsparcia są uzależnione od rodzaju inwestycji. I tak w przypadku dotacji inwestycyjnych dla MSP projekty muszą mieścić się w przedziale 100 tyś. - 8 mln PLN. Koszty kwalifikowane projektów zakładających inwestycje w zakresie prowadzenia działalności B+R nie mogą przekraczać 400 tyś. PLN, ale nie mogą być mniejsze niż 50 tyś.

Lubuskie, Podkarpackie, Wielkopolskie - dotacyjna posucha

Województwo Lubuskie w tym roku w ogóle nie zamierza zorganizować konkursów dla swoich przedsiębiorców bez względu na ich wielkość. Na najbliższą rundę aplikacyjną będą oni musieli czekać do wiosny przyszłego roku.

W tym roku nie będzie także naborów dla przedsiębiorców na Podkarpaciu. Wynika to z wieloletniego harmonogramu realizacji projektów przyjętego przez Urząd Marszałkowski tego regionu. Najbliższa runda aplikacyjna jest planowana na maj przyszłego roku.

W Województwie Wielkopolskim środki przeznaczone na wsparcie rozwoju sektora MSP zostały już wyczerpane i nie przewiduje się kolejnych alokacji. Uruchomienie dodatkowych naborów jest możliwe jedynie w przypadku przesunięcia pieniędzy z innych, mniej popularnych konkursów.

Oko cyklonu

Regionalne wsparcie dla przedsiębiorców jest skierowane głównie do sektora MŚP ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw. W ramach rund aplikacyjnych mogą oni sfinansować rozbudowę swoich firm, budowę nowych, dywersyfikację produkcji i wachlarza oferowanych usług. Duży nacisk położony jest także na wsparcie sfery B+R u wszystkich beneficjentów. Konkursy te stanowią niebywałą szansę na wsparcie planowanych inwestycji. Problem polega jednak na tym, że w wielu regionach tegoroczne nabory będą ostatnimi, a w  niektórych województwach już ich w ogóle nie będzie. Niezdecydowani muszą zatem szybko podejmować decyzje.

W gąszczu konkursów, terminów i wymogów bardzo łatwo o zawrót głowy i przeoczenie optymalnego dla danej firmy źródła finansowania, a opisane zostały tu tylko programy regionalne i to wyłącznie w odniesieniu do bieżącego roku. Aby do tego nie doszło przedsiębiorstwa, które widzą rzeczywistą szansę w uzyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania zatrudniają specjalistów w tej dziedzinie lub też współpracują z firmami doradczymi na zasadach outsourcingu. Profesjonalni konsultanci znają bowiem zarówno wszystkie źródła wsparcia unijnego, ale także wszelkie możliwe formy pomocy publicznej, z których mogą skorzystać podmioty sektora prywatnego, a jest ich wiele.

 Dariusz Jędrzejewski

Specjalista ds. Funduszy Unijnych

 

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rolnicy ruszyli do skupów. Czy da się jeszcze zarobić na zbożu?

  W obliczu obaw o dalszy spadek cen, rolnicy postanowili sprzedać zboża ze swoich magazynów. Już w styczniu, punkty skupu zakupiły 538,8 tys. ton zbóż, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2023 i o 17% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 

  Dojście do niskiej inflacji wymaga kontraktu społecznego, który jest jak umowa widmo

  Niska inflacja to kontrakt społeczny. Taki kontrakt jest jak umowa widmo, ale osiągany jest głównie wysiłkiem banku centralnego, bo NBP jest odpowiedzialny za stabilność cen w gospodarce.

  Sektor MŚP chętniej sięga po kredyty, a banki zaostrzają kryteria ich przyznawania

  Popyt na kredyty długoterminowe ze strony małych przedsiębiorców jest najwyższy od lat. Jedocześnie banki przyznają, że zaostrzają kryteria kredytowe. Czy alternatywna forma finansowania, czyli faktoring, będzie przeżywał ożywienie?  

  Przedsiębiorcy mają obawy czy uda się wydać pieniądze z KPO. Polska ma na to o połowę mniej czasu niż inne kraje

  Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy – KPO dla Polski to doskonała wiadomość, ale trzeba się pospieszyć, by je efektywnie wydać, apelują przedsiębiorcy. Kraje, które dostały pieniądze europejskie bez opóźnień aktualnie są już w połowie drogi w ich wydatkowaniu. Polska będzie musiała wdrożyć wysokie tempo, by żadne dotacje nie przepadły.

   

  REKLAMA

  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  REKLAMA