Kategorie

Handel z Włochami

Buksa Magdalena
inforCMS
Włochy pozostają od lat drugim po Niemczech największym partnerem handlowym Polski w Europie. Mimo że eksport polskich towarów do Włoch systematycznie wzrasta, nadal istnieje dysproporcja pomiędzy wolumenem ilościowo-wartościowym towarów wywożonych i przywożonych z tego kraju.

Włochy to duży, 58-milionowy rynek zbytu i warto poświecić czas oraz pieniądze na jego zdobycie. Należy jednak starannie się do tego przygotować, ponieważ w dziedzinie handlu i autopromocji Włosi są profesjonalistami. Z drugiej strony oferta eksportowa Włochów jest bogata, a włoskie marki mają silną pozycję na polskim rynku.

Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej doceniają znaczenie promocji w postaci targów branżowych, wystaw międzynarodowych i różnego typu konferencji. Mogą tu, za przykładem Włochów, korzystać z pomocy izb handlowych, przemysłowych i organizacji wspierających międzynarodowe kontakty handlowe. Włosi są otwarci, bezpośredni i chętniej będą prowadzić interesy z osobą poznaną osobiście, która zdobyła ich zaufanie. Szczególnie dotyczy to południa Włoch. Dlatego na początku warto mieć wsparcie osoby, która zna realia tamtejszego rynku.

Sprawdzanie wiarygodności

Emocje związane z podpisaniem intratnego kontaktu i zdobyciem nowego rynku zbytu nie powinny przysłonić chłodnego spojrzenia na potencjalnego partnera handlowego i na umowy, które z nim podpisujemy. Sprawdzenie go nie jest wyrazem braku zaufania, ale profesjonalnego podejścia do biznesu. Warto bowiem wiedzieć, czy dany podmiot w ogóle istnieje, jaka jest jego rzeczywista sytuacja finansowa, etc. Podobne informacje można otrzymać między innymi w Camera di Commercio (Izby Handlowe, które prowadzą rejestr przedsiębiorstw). Urzędy te wydają dokumenty zwane visura oraz certificato, które takie informacje zawierają. Camera di Commercio prowadzą też Ufficio Protesti (odpowiednik polskiego rejestru dłużników niewypłacalnych), gdzie zanotowane są ewentualne skargi na danego przedsiębiorcę, związane np. z zaległymi płatnościami. Poza tym warto skorzystać z wywiadowni gospodarczych, które specjalizują się w pozyskiwaniu informacji interesujących przedsiębiorców.

Niepozorne klauzule

Drugim wrażliwym aspektem są same umowy, mogące zawierać zapisy i klauzule, które tylko z pozoru wydają się nie mieć znaczenia.

Każdy, kto był we Włoszech, choćby turystycznie, wie, że znajomość języka angielskiego nie jest powszechna. Sytuacja nie wygląda dużo lepiej wśród ludzi wykształconych. Większość firm czy kancelarii prawnych mija się, delikatnie mówiąc, z prawdą, deklarując, że pracownicy posługują się angielskim. Zdarzają się przypadki, że Włoch po usłyszeniu anglojęzycznego rozmówcy przełącza go do kolegi, tamten do następnego i tak w nieskończoność, lub po prostu odkłada słuchawkę. Właśnie z tego powodu i z uwagi na specyfikę precyzyjnego języka prawniczego, w którym każdy przecinek ma znaczenie, niuanse wynikłe z tłumaczenia mogą być kluczowe dla rozwiązania konkretnego problemu. Choć strony często korzystają z ustalonych i wypracowanych wzorów, może się okazać, że prawnik włoski całkiem inaczej rozumie swoje tłumaczenie umowy niż prawnik polski. Takie problemy wynikają również z różnicy między systemem prawnym anglosaskim a polskim i włoskim, które wyrastają z tradycji prawa rzymskiego. Wobec powyższego spisanie kontaktu w trzecim języku, zwłaszcza w angielskim, może się okazać problemem i łatwiej sporządzić umowę w języku ojczystym przynajmniej jednej ze stron. Absolutnie nie należy podpisywać żadnych dokumentów związanych z zawieraną umową, których treść nie jest zrozumiała ze względów językowych, a co za tym idzie - prawnych.

Podstawowe zasady

Im precyzyjniej sporządzony kontrakt, tym mniej nastręczy problemów w przyszłości. Przede wszystkim powinien być sporządzony w formie pisemnej. Musi czytelnie wskazać strony umowy, które są zobowiązane złożyć pod nią wyraźne podpisy. Tu uwaga - trzeba się upewnić, że osoba, która zaciągnęła zobowiązanie w imieniu kontrahenta, jest do tego uprawniona. Te dane wynikają z dokumentu visura, o którym była mowa wyżej. W kontrakcie musi być także zawarta data i miejsce jego podpisania. Koniecznie trzeba określić przedmiot umowy oraz terminy jej realizacji, a także termin i sposób płatności. W przypadku przelewu w umowie musi się znaleźć nazwa banku i numer rachunku bankowego.

Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej we Włoszech

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na cenę za towar czy usługę. Trzeba się upewnić, że zawiera podatek VAT (IVA we Włoszech), czy jest to cena netto. Zgodnie z polską ustawą z 5 lipca 2001 r. o cenach, w podawanej cenie trzeba uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (np. przy paliwach), jeśli na podstawie przepisów sprzedaż taka podlega obciążeniu tymi daninami. W Polsce podawanie ceny bez VAT, nawet z zaznaczeniem, że jest to cena netto, nie spełnia ustawowych warunków. Wymóg ten dotyczy nie tylko stosunków pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, lecz dotyczy również stosunków między samymi przedsiębiorcami. We Włoszech niewskazanie w sposób wyraźny, że cena zawiera już podatek VAT, powoduje, iż jest traktowana jako cena netto. Może się zatem okazać, że do ceny określonej w umowie doliczony zostanie jeszcze podatek VAT.

Trzeba czytać dokumenty

Reklama

Praktyka pokazuje, że polscy przedsiębiorcy niedokładnie czytają podpisywane przez siebie umowy albo całkowicie nie zwracają uwagi na zawarte w nich zapisy. Zdarzyło się, że podpisywali umowę, dla której w przypadku sporu jako właściwe wybierały np. prawo austriackie czy bułgarskie. Takie wybiegi obliczone są w dużej mierze na to, że w przypadku dochodzenia roszczeń z umowy polski przedsiębiorca podda się bez walki, sądząc, że polski prawnik nie będzie w stanie mu pomóc, a z oczywistych względów nie będzie szukał prawnika bułgarskiego. Tymczasem z takiej sytuacji da się wybrnąć, choć lepiej jest zapobiegać podobnym niespodziankom.

Treść umowy powinna zawierać precyzyjnie określone prawa i obowiązki każdej strony, ale wiele kwestii związanych szczególnie z umowami najbardziej popularnymi, takimi jak umowa sprzedaży, umowa dostawy czy przewozu, regulują konwencje międzynarodowe.

 

Zasady europejskiego prawa kontraktowego

Reklama

Zdarza się, że umowy sporządzane przez kontrahentów włoskich wskazują, iż zastosowanie do niej będą miały przepisy „The Principles of European Contract Law” (w skrócie: PECL), czyli Zasady europejskiego prawa kontraktowego. Co to znaczy?

Potrzeby międzynarodowego obrotu handlowego spowodowały, że już od dawna były podejmowane próby ujednolicania zasad prawa kontraktowego. Efektem prac Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) z siedzibą w Rzymie było przyjęcie w 1994 r. „Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT”, jako prawa modelowego dla międzynarodowego obrotu kontraktowego. Z zasad opisanych w PECL strony mogą korzystać tylko wtedy, kiedy takie postanowienia włączyły do kontraktu lub poddały kontrakt regułom określonym w PECL. W przypadku sporu podstawową zasadą PECL jest określenie właściwej intencji stron. Szczególnie uwzględnia się okoliczności konkretnego przypadku, właściwe zrozumienie woli i celu strony, nawet jeśli odbiega ona od słów zawartych w kontrakcie. Nie oznacza to jednak, że tekst umowy jest nieistotny, ponieważ określenie intencji występuje wówczas, gdy działania strony odbiegają od sformułowań zawartych w kontrakcie. Korzystając z zapisu w PECL, strony powinny także wskazać, który sąd będzie rozpoznawał ich sprawy. Z uwagi na położenie nacisku na badanie rzeczywistej intencji stron kontaktu, w umowach często wskazuje się jako właściwy do rozstrzygania sporów sąd arbitrażowy.

Dochodzenie należności

W ewentualnym dochodzeniu roszczeń od kontrahentów pochodzących z Unii Europejskiej pomaga wiele uregulowań prawa europejskiego, m.in.:

Rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych;

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty;

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Ponieważ z badań przeprowadzonych w ramach Unii Europejskiej wynika, że około 90% sporów sądowych ma szansę zakończyć się wydaniem europejskiego nakazu zapłaty, zasadniczego znaczenia nabiera Rozporządzenie 805/2004.

Stanowi ono, że orzeczenia sądowe, ugody sądowe oraz dokumenty urzędowe (w postaci np. aktów notarialnych, w których dłużnik poddał się egzekucji) dotyczące roszczeń bezspornych, tzn. roszczeń o świadczenia pieniężne, których dłużnik nie zakwestionował, pochodzące z jednego państwa członkowskiego Unii mogą być wykonywane w każdym innym państwie członkowskim. W tym zakresie zniosło ono konieczność przeprowadzania procedury exequatur (przewidzianej w Rozporządzeniu Rady Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych), czyli wymóg uprzedniego przeprowadzania postępowania o uznanie lub stwierdzenie wykonalności w państwie, gdzie orzeczenie bądź inny tytuł ma podlegać wykonaniu. Ma to duże znaczenie dla przedsiębiorców z uwagi ograniczenie kosztów dochodzenia należności oraz skrócenie samej procedury w czasie.

W odniesieniu do postępowania egzekucyjnego stosuje się prawo państwa wykonania, czyli w przypadku dochodzenia należności od kontrahenta włoskiego prawo włoskie. Orzeczenie dla celów wykonania powinno być traktowane tak, jakby było wydane w państwie członkowskim, w którym wnosi się o jego wykonanie,, czyli tak jak orzeczenie sądu włoskiego.

Magdalena Buksa

radca prawny Kancelaria Prawna Czujko i Wspólnicy

e-mail: magdalena.buksa@czujko.pl

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?