REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak pozyskać środki finansowe na wdrożenie innowacji i transfer technologii w Polsce

Aneta Sugier
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Innowacyjność jest najistotniejszym wyznacznikiem procesów transformacji i rozwoju każdego regionu i kraju. Jej znaczenie w kształtowaniu nowoczesnej gospodarki nie znajduje w ostatnim czasie równego sobie. Można wręcz powiedzieć, że to koło napędowe nadające bieg rozwojowi i postępowi gospodarczemu.

REKLAMA

Innowacyjność stanowi jeden z głównych filarów niemal każdej narodowej strategii rozwoju. Również regionalne dokumenty planistyczne definiują swoje cele i działania w tymże kierunku. Od 2008 r. każde polskie województwo posiada własną regionalną strategię innowacji. Mnożą się krajowe i rządowe programy zorientowane na stymulację procesów innowacyjnych, a instytucje wspierające rozwój innowacyjności powstają jak grzyby po deszczu. Niemal każda konferencja naukowa, sympozjum gospodarcze, czy też wystąpienie polityczne zawiera w sobie apel o rozbudowę potencjału innowatorskiego. Nie znajdziemy na to wezwanie jednak odpowiedzi bez dostarczenia przedsiębiorstwom wysokich kompetencji, bazy naukowo - badawczej, transferu technologii, fachowej wiedzy i kadr. To tylko niektóre z wyznaczników innowacyjności. Przy czym ich zapewnienie jest zdeterminowane przez czynnik najważniejszy - KAPITAŁ.  To on pozwala sfinansować cały warsztat, wymagany do rozwoju innowacji.

REKLAMA


W jaki sposób zdobyć środki na wyzwanie współczesnych czasów jakim stała się INNOWACYJNOŚĆ? Otóż rynek NewConnect, fundusze kapitału zalążkowego Seed Capital, fundusze Venture Capital, dotacje unijne, subwencje krajowe, to tylko niektóre sposoby finansowego wspierania procesów innowacyjnych w Polsce. Spośród dostępnych na rynku instrumentów każdy innowatorski przedsiębiorca może wybrać najlepsze rozwiązanie na wdrożenie swojego pomysłu.

Fundusze unijne

Fundusze Unijne dają ogromną szansę na rozwój innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach. Od 2004 roku środki z Brukseli w połączeniu z polskim wkładem publicznym, umożliwiają współfinansowanie inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia, na których samodzielną realizację przedsiębiorcy bardzo często nie mogliby sobie pozwolić.

Z funduszy strukturalnych UE, które przyznano Polsce na lata 2007 - 2013, ponad 8 mld euro przeznaczone jest dla firm stawiających na innowacyjność. Dotacje na działalność badawczo - rozwojową sektora prywatnego przyznawane są głównie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) jak i 7 Programu Ramowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W tym artykule przedstawiamy najpopularniejsze wśród przedsiębiorców działania POIG.


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

REKLAMA


Jednym z najbardziej popularnych działań POIG jest 1.4 i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , wdrażane przez PARP. Budżet tego instrumentu przeznaczony jest na przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników. Projekty współfinansowane z tego źródła, realizowane są w dwóch etapach: I etap obejmuje dofinansowanie części badawczej do momentu stworzenia prototypu, etap II obejmuje dofinansowanie części wdrożeniowej wyników osiągniętych w wyniku realizacji etapu I. Projekt wieńczy wprowadzenie na rynek produktów powstałych z wdrożenia wyników prac B+R.


Najbliższy nabór projektów do tego działania planowany jest na termin od 2 do 30 listopada 2009 r. w przypadku MŚP oraz od 16 listopada do 14 grudnia 2009 r. dla dużych przedsiębiorstw. Alokacja przewidziana na działanie 1.4 w tym konkursie to 280 197 750 pln.  Będzie to już trzeci nabór w obecnej perspektywie finansowej.  

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że w kolejnych dwóch latach odbędzie się jeszcze kilka konkursów do tego działania. Z doświadczenia wiadomo jednak, że rundy aplikacyjne w tym instrumencie są zamykane przedterminowo, po osiągnięciu wyznaczonego przez PARP procentowego pułapu alokacji, przewidzianej na daną edycję. W aktualnym konkursie jest to 120% alokacji. Oznacza to, że Wnioskodawcy powinni być przygotowani na jak najszybsze złożenie dokumentów.  


Warto w tym miejscu również zdefiniować czym są badania przemysłowe i prace rozwojowe. Przedsiębiorcy często mają problem z zaklasyfikowaniem planowanych działań do odpowiedniej kategorii. Obydwa pojęcia wynikają z ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 listopada 2004 r.), określając:

-   prace rozwojowe jako prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod;

-   badania przemysłowe jako planowe badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług.

Podkreślić należy w tym miejscu również wymóg, iż wyniki badań przemysłowych, jakie są częścią projektu podlegającego dofinansowaniu, nie mogły mieć dotychczas przełożenia na wprowadzenie nowych produktów lub na zastosowanie ulepszeń w konkretnych towarach lub usługach.

Prace rozwojowe podlegające dofinansowaniu w ramach działania 1.4 mogą obejmować opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia do produkcji wyników badań w tym:

•    przygotowanie projektów i planów,

•    opracowanie prototypów urządzeń,

•    przeprowadzenie niezbędnych testów.

Rozróżnienie zaplanowanych do dofinansowania zadań na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe jest niezmiernie istotne z punktu widzenia intensywności wsparcia przeznaczonego na ich współfinansowanie. W przypadku badań przemysłowych do dofinansowania kwalifikuje się 70% wydatków mikro i małego przedsiębiorstwa, 60% średniego oraz 40% dużego podmiotu.  W przypadku prac rozwojowych do kosztów kwalifikowanych zaliczyć możemy odpowiednio 45%, 35% i 25% kosztów.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie z działania 1.4 i 4.1?


Zakres kosztów kwalifikowanych będzie zależał od tego czy zdecydujemy się na realizację prac badawczo - rozwojowych własnymi siłami, czy też będziemy je chcieli zlecić wyspecjalizowanym podmiotom. W drugim wariancie kwestia wydaje się prosta, ponieważ dofinansowaniu może podlegać wartość faktury wystawionej nam przez zleceniobiorcę. Jednak gdy decydujemy się na przeprowadzenie badań we własnym zakresie, zaczynają się pojawiać pytania. Co do zasady, za koszt kwalifikowany możemy uznać w takim przypadku chociażby wartość wynagrodzeń dla osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu badawczego oraz osób zarządzających projektem.  Inną kategorią podlegającą dofinansowaniu będzie tu:

•    koszt zakupu lub używania sprzętu i aparatury badawczej,

•    koszt amortyzacji budynków i pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu,

•    koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.


W obydwu wariantach realizacyjnych, na etapie wdrażania wyników prac B+R dofinansowaniem można objąć chociażby:

•    zakup gruntów i budynków,

•    środków trwałych związanych z projektem,

•    koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa dodatkowo mogą kwalifikować koszty zakupu usług doradczych, jednakże tylko do wysokości 10%. Uwaga - dofinansowaniu podlegają tylko nowe aktywa. Uprzywilejowane są  tu znów mikro, małe i średnie pomioty dla których odstąpiono od tej reguły, dopuszczając  zakup używanych środków trwałych. Jednak pamiętać należy, iż przez ostatnie 7 lat nie mogły być one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych, a ich cena nie może przekraczać wartości rynkowej.


Działanie 1.4 i 4.1 cieszy się szczególną popularnością wśród firm z branży chemicznej, farmaceutycznej oraz technicznej. W zasadzie spektrum obszarów, jakie mogą podlegać dofinansowanym pracom badawczo -  rozwojowym jest bardzo szerokie - o dotacje ubiegają się tu nawet przedsiębiorcy z branży energetycznej, których prace badawczo - rozwojowe prowadzą do opracowania nowych technologii produkcji paliw ekologicznych. Również dużym zainteresowaniem instrument ten obdarzają firmy z branży IT. W ich przypadku prace nad opracowaniem aplikacji informatycznej można zakwalifikować jako działalność rozwojową, na co przedsiębiorca uzyskuje dofinansowanie z działania 1.4. Następnie przy pomocy wsparcia z komponentu 4.1 może on zaoferować gotową aplikację na rynku dla zewnętrznych nabywców.  Warto w tym miejscu wspomnieć, że za powiązanie zakresu projektu z grupą tematyczną info lub techno, Wnioskodawca otrzymuje dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej, zwiększając tym samym szanse na uzyskanie dofinansowania. Noty projektu podniesie również rozbudowa lub utworzenie w strukturach firmy działu B+R, dostajemy za to kolejne 10 punktów.

 

Nieco inaczej wyglądają rundy do równie popularnego, Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Tu możemy spokojnie przygotowywać dokumenty do ostatniego dnia rundy aplikacyjnej. Aktualny konkurs rozpoczął  się 28 września 2009 r. i potrwa do 30 października 2009 r. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż w działaniu tym zmieniają się względem poprzedniej rundy aplikacyjnej, kryteria dopuszczalności projektów oraz ich punktacja. Najistotniejsza zmiana dotyczy kryterium innowacyjności, którą według nowych zasad wyróżnia to, że produkt bądź usługa jaki planujemy wprowadzić nie występuje jeszcze na rynku światowym, to jest:

•    na targach międzynarodowych,

•    w Internecie,

•    w ofercie firm będących liderami branż,

•    ewentualnie produkty konkurencyjne mają co najmniej 2 słabsze parametry od nowego bądź zasadniczo zmienionego produktu czy też usługi. Za spełnienie tego kryterium w chwili obecnej można uzyskać aż 20 punktów.


Realizowane projekty mają również prowadzić w szczególności do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie energio-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

Ponadto w ramach projektów dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności. Mogą to być innowacje logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania) a także zakup niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych.

O dofinansowanie w aktualnej edycji mogą ubiegać się wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi  750 000 000 pln. Po rozdysponowaniu tej kwoty z całkowitej alokacji przewidzianej na działanie 4.4. pozostanie zaledwie 500 000 000 pln. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym instrumentem, prawdopodobnie można się spodziewać realokacji środków z mniej popularnych działań. Niemniej jednak nie możemy chyba liczyć na więcej niż jeden konkurs w 2010 r., którego całkowity budżet może przypuszczalnie wynieść kolejne 750 000 000 pln.


Podejmując decyzję o składaniu wniosku do działania 4.4 POIG, jak i do każdego innego zresztą, niezwykle istotne jest wyliczenie liczby punktów jaką może uzyskać projekt. Dopiero osiągnięcie 60 punktów ze 100 możliwych do uzyskania, pozwala na wzięcie udziału w konkursie. Jednak tak naprawdę, aby mieć realne szanse na pozyskanie dotacji, punktacja powinna wynieść przynajmniej 90 punktów. Doświadczenia dwóch poprzednich konkursów pokazują, że dotacje były przyznawane od 98-miu w pierwszej rundzie i od 90-ciu punktów w drugiej. Warto zmierzyć się ze zweryfikowaniem swoich szans na powodzenie projektu ponieważ przygotowanie aplikacji wymaga dużego zaangażowania ze strony firmy i jest dość czasochłonne.  Dodatkowo należy się liczyć z poniesieniem znacznych kosztów i to niezależnie czy przedsiębiorca zleci opracowanie aplikacji firmie doradczej czy też będziemy przygotowywać dokumenty we własnym zakresie.

Głównie o dotacje z tego działania starają się przedsiębiorstwa produkcyjne, chociaż również firmy usługowe z sukcesem próbują swoich szans. Z ciekawych projektów, które pozyskały dofinansowanie należy wymienić chociażby projekt „Uruchomienia studia i planu filmowego poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i przetwarzania obrazu filmowego”, projekt jednego ze szpitali „Wdrożenia technologii nisko - inwazyjnych zabiegów do wykonywania usług neurochirurgii z wykorzystaniem mielografii”, projekt „Uruchomienia nowoczesnego zakładu produkcji lekkich samolotów dyspozycyjnych własnej konstrukcji”, czy też projekt „Wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji nowych wysokokalorycznych stałych paliw alternatywnych”.


Aneta Sugier

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Management & Consulting Group
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  REKLAMA

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  REKLAMA

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  Dlaczego opłaca się ponownie wykorzystywać, odnawiać lub odsprzedawać stare urządzenia elektroniczne?

  Współczesny rynek elektroniki użytkowej opiera się głównie na handlu nowym sprzętem w sieciach sprzedaży stacjonarnej i na platformach online. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się również recommerce (reverse commerce), czyli sprzedaż zakupionych produktów w celu ich ponownego wykorzystania, odnowienia, poddania recyklingowi lub odsprzedaży. Jakie zalety ma handel zwrotny? Komu i czemu służy? Czy ma szansę dalej się rozwijać? 

  REKLAMA