| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zmiany prawie energetycznym a obowiązki przedsiębiorstw w zakresie księgowości

Zmiany prawie energetycznym a obowiązki przedsiębiorstw w zakresie księgowości

1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy, które znacznie zmieniają zakres obowiązków przedsiębiorstw energetycznych w sposobie sporządzania bilansów i sprawozdań oraz badania ich prawidłowości. Dodatkowo zmiany w prawie energetycznym mają na celu stymulowanie wzrostu konkurencji na rynkach energii.

Ustawa ta, implementując dyrektywy Unii Europejskiej, nałożyła szereg nowych obowiązków na przedsiębiorstwa energetyczne, w tym obowiązki w zakresie prowadzonej przez te przedsiębiorstwa sprawozdawczości finansowej. W szczególności wskazać należy na zmiany wprowadzone w art. 44 u-Pe, które w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzą w życie od 1 stycznia 2014 r. Mając na względzie wagę wprowadzonych zmian, warto zagadnieniu temu poświęcić nieco więcej uwagi i zastanowić się, jak nałożone przepisami tej ustawy obowiązki mają, czy raczej muszą, realizować przedsiębiorstwa energetyczne. A jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, że sformułowane nowe obowiązki sprawozdawcze wynikają nie tylko u-Pe, ale także z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w kontekście której rozpatrywać należy obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne znowelizowanymi przepisami art. 44 u-Pe. Ustawa o rachunkowości określa bowiem wymaganą szczegółowość prowadzenia ewidencji księgowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki prowadzącej działalność, a w przypadku przedsiębiorstw energetycznych szczegółowość ta związana jest z dostarczaniem paliw gazowych lub energii.

Dla zrozumienia istoty dokonanych zmian w pierwszej kolejności zauważyć należy, że u-Pe, jako podstawowy dokument regulujący działalność przedsiębiorstw energetycznych, funkcjonuje w obrocie prawnym od 1997 r. W wyniku kolejnych nowelizacji wprowadzano w niej wiele zmian, w tym w art. 44 dotyczącym obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii. Należy wskazać, że zapis art. 44 u-Pe w zakresie działalności, o której mowa powyżej, dotyczy wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, a nie tylko przedsiębiorstw prowadzących działalność objętą koncesją.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Mały trójpak energetyczny - zmiany w prawie energetycznym od 2014 r.

WAŻNE

W rozumieniu art. 3 pkt 12 u-Pe, przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi.

W trakcie licznych nowelizacji tej ustawy, zapis art. 44 u-Pe ulegał rozszerzeniu i zmianom. Pierwotne brzmienie tego artykułu określało jedynie, że przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do prowadzenia, w ramach zakładowych planów kont, ewidencji księgowej w sposób umożliwiający obliczenie ich kosztów stałych, kosztów zmiennych i przychodów, odrębnie dla wytwarzania, przesyłania i dystrybucji, dla każdego rodzaju paliwa lub energii, a także w odniesieniu do poszczególnych taryf. W nowelizacji wprowadzonej ustawą z 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne zasady prowadzenia zakładowych planów kont, ewidencji księgowej zostały odniesione nie do taryf, a do poszczególnych grup taryfowych.  Z kolei w nowelizacji wprowadzonej ustawą z 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne zapis dotyczący zasad prowadzenia zakładowych planów kont, ewidencji księgowej uległ przebudowie, w wyniku której zobowiązano przedsiębiorstwa energetyczne nie zobligowane na podstawie odrębnych przepisów do publikowania sprawozdań finansowych, do udostępniania sprawozdań finansowych do publicznego wglądu w swojej siedzibie. Doprecyzowano również zapis dotyczący grup odbiorców, rozszerzając sformułowane tam obowiązki poprzez konieczność odrębnego obliczania kosztów i przychodów, także w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców ustalonych w określonego rodzaju taryfie.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Jeleń

Radca prawny LL.M.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »