| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zmiany prawie energetycznym a obowiązki przedsiębiorstw w zakresie księgowości

Zmiany prawie energetycznym a obowiązki przedsiębiorstw w zakresie księgowości

1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy, które znacznie zmieniają zakres obowiązków przedsiębiorstw energetycznych w sposobie sporządzania bilansów i sprawozdań oraz badania ich prawidłowości. Dodatkowo zmiany w prawie energetycznym mają na celu stymulowanie wzrostu konkurencji na rynkach energii.

Ustawa ta, implementując dyrektywy Unii Europejskiej, nałożyła szereg nowych obowiązków na przedsiębiorstwa energetyczne, w tym obowiązki w zakresie prowadzonej przez te przedsiębiorstwa sprawozdawczości finansowej. W szczególności wskazać należy na zmiany wprowadzone w art. 44 u-Pe, które w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzą w życie od 1 stycznia 2014 r. Mając na względzie wagę wprowadzonych zmian, warto zagadnieniu temu poświęcić nieco więcej uwagi i zastanowić się, jak nałożone przepisami tej ustawy obowiązki mają, czy raczej muszą, realizować przedsiębiorstwa energetyczne. A jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, że sformułowane nowe obowiązki sprawozdawcze wynikają nie tylko u-Pe, ale także z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w kontekście której rozpatrywać należy obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne znowelizowanymi przepisami art. 44 u-Pe. Ustawa o rachunkowości określa bowiem wymaganą szczegółowość prowadzenia ewidencji księgowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki prowadzącej działalność, a w przypadku przedsiębiorstw energetycznych szczegółowość ta związana jest z dostarczaniem paliw gazowych lub energii.

Dla zrozumienia istoty dokonanych zmian w pierwszej kolejności zauważyć należy, że u-Pe, jako podstawowy dokument regulujący działalność przedsiębiorstw energetycznych, funkcjonuje w obrocie prawnym od 1997 r. W wyniku kolejnych nowelizacji wprowadzano w niej wiele zmian, w tym w art. 44 dotyczącym obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii. Należy wskazać, że zapis art. 44 u-Pe w zakresie działalności, o której mowa powyżej, dotyczy wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, a nie tylko przedsiębiorstw prowadzących działalność objętą koncesją.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Mały trójpak energetyczny - zmiany w prawie energetycznym od 2014 r.

WAŻNE

W rozumieniu art. 3 pkt 12 u-Pe, przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi.

W trakcie licznych nowelizacji tej ustawy, zapis art. 44 u-Pe ulegał rozszerzeniu i zmianom. Pierwotne brzmienie tego artykułu określało jedynie, że przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do prowadzenia, w ramach zakładowych planów kont, ewidencji księgowej w sposób umożliwiający obliczenie ich kosztów stałych, kosztów zmiennych i przychodów, odrębnie dla wytwarzania, przesyłania i dystrybucji, dla każdego rodzaju paliwa lub energii, a także w odniesieniu do poszczególnych taryf. W nowelizacji wprowadzonej ustawą z 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne zasady prowadzenia zakładowych planów kont, ewidencji księgowej zostały odniesione nie do taryf, a do poszczególnych grup taryfowych.  Z kolei w nowelizacji wprowadzonej ustawą z 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne zapis dotyczący zasad prowadzenia zakładowych planów kont, ewidencji księgowej uległ przebudowie, w wyniku której zobowiązano przedsiębiorstwa energetyczne nie zobligowane na podstawie odrębnych przepisów do publikowania sprawozdań finansowych, do udostępniania sprawozdań finansowych do publicznego wglądu w swojej siedzibie. Doprecyzowano również zapis dotyczący grup odbiorców, rozszerzając sformułowane tam obowiązki poprzez konieczność odrębnego obliczania kosztów i przychodów, także w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców ustalonych w określonego rodzaju taryfie.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »