| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Z dniem 28 kwietnia 2013 roku weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.  Jej głównym celem jest zmniejszenie zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym.

Kto podlega regulacjom?


Swoim zakresem obejmuje już nie tylko podmioty publiczne ale także przedsiębiorców. Przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są:


●     przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

●     podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

●     podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;

●     osoby wykonujące wolny zawód;

●     oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;

●     zagraniczni przedsiębiorcy, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, prowadzący przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

●     przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.


Zobacz: Ustawa o terminach płatniczych - czy skróci zatory płatnicze?

 

 
Najważniejsze przepisy


Gdy strony transakcji handlowej (z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o działalności leczniczej), przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.


Natomiast gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe, po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

 
Najważniejsza zmiana mówi o tym, że termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi.

 
Odsetki przysługujące wierzycielowi


W transakcjach handlowych ( z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny) wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki określone art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej. Generalnie mogą być one wyższe, o ile założenie takie zostało przyjęte przez strony transakcji. Aby móc naliczyć odsetki muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:


●     wierzyciel spełnił swoje świadczenie;

●     wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu.

 
Ważne!!! Aktualnie odsetki podatkowe wynoszą 11, 5%.

 
Zobacz: Faktura elektroniczna - czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?

 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »