REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady udziału przedsiębiorców w przedsięwzięciach publiczno-prywatnych

Sławomir Biliński
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od 20 lutego 2009 r. przedsiębiorcy mogą uzyskać koncesje na realizację usług publicznych. Od 27 lutego przedsiębiorcom łatwiej finansować i brać udział w realizacji zadań publicznych. W zamian za realizację takich przedsięwzięć przedsiębiorcy mogą zarabiać na eksploatacji obiektu powstałego w wyniku przedsięwzięcia.

Takie uprawnienie dają przedsiębiorcom: ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Celem obu tych ustaw jest poszerzenie prawnych możliwości realizacji zadań publicznych przez przedsiębiorców.

REKLAMA

Koncesje na usługi i roboty budowlane

Dotychczas w obrocie gospodarczym funkcjonowały tylko koncesje na roboty budowlane. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przewidywała, że jedną z możliwości realizacji zadań publicznych jest ich wykonywanie w drodze koncesji na roboty budowlane (uchylony art. 128 pzp). Od 20 lutego 2009 r. koncesje są regulowane odrębną ustawą. Tym samym zlecający z tzw. sektora publicznego będą mogli nabywać usługi i roboty budowlane albo na podstawie Prawa zamówień publicznych, albo na podstawie ustawy o koncesji. Różnica polega na tym, że w przypadku udzielenia koncesji przynajmniej część zapłaty należnej wykonawcy (koncesjonariuszowi) będzie musiała pochodzić z uzyskiwania korzyści ze świadczonej usługi od bezpośrednich usługobiorców. Na przykład urząd udzielił spółce X koncesji na budowę i zarządzanie parkingiem miejskim. Wynagrodzenie koncesjonariusza w części będzie pochodzić z opłat wnoszonych przez użytkowników parkingu.

WAŻNE!

W przypadku udzielenia koncesji przynajmniej część zapłaty należnej wykonawcy będzie musiała pochodzić z uzyskiwania korzyści ze świadczonej usługi od bezpośrednich usługobiorców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wynagrodzenie. Wynagrodzenie koncesjonariusza to w przypadku koncesji na:

1) roboty budowlane - wyłącznie prawo do korzystania z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy,

2) usługi - wyłącznie prawo do korzystania z usługi albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy

(art. 1 ust. 2 ustawy o koncesjach).

Na przedsiębiorcę zostało tu przeniesione ryzyko ekonomiczne inwestycji (art. 1 ust. 3 ustawy o koncesjach).

Postępowanie o zawarcie umowy koncesji. Ubieganie się o uzyskanie koncesji jest łatwiejsze i mniej sformalizowane od postępowania w trybie zamówienia publicznego. Przedsiębiorca zainteresowany koncesją powinien w odpowiedzi na ogłoszenie złożyć wniosek do urzędu. Ogłoszenia można znaleźć:

• w siedzibie i na stronie internetowej urzędu,

• w Biuletynie Zamówień Publicznych,

• na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych,

• w przypadku koncesji na roboty budowlane także w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (art. 10 ustawy o koncesjach).

REKLAMA

Zainteresowani przedsiębiorcy powinni zostać zaproszeni do negocjacji istotnych warunków koncesji. Po negocjacjach przedsiębiorcy mogą złożyć swe oferty, spośród których urząd wybierze najkorzystniejszą. Kryteria wyboru wykonawcy będą publikowane w ogłoszeniu o koncesji oraz opisie warunków udzielanej koncesji.

Umowa koncesji. Jeśli oferta przedsiębiorcy będzie najkorzystniejsza, koncesjodawca (urząd) zawrze z nim umowę (art. 21 ustawy o koncesjach). Kontrakt musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Umowa koncesji będzie mogła być zawarta na okres do 30 lat w przypadku robót budowlanych lub na okres do 15 lat w przypadku koncesji na usługi. Umowa może zostać zawarta na okres dłuższy, tylko jeśli okres zwrotu nakładów przedsiębiorcy poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji będzie dłuższy niż te okresy (art. 24 ustawy o koncesjach).

Partnerstwo publiczno-prywatne

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym zastąpiła ustawę z 2005 r. Podstawowym celem nowej ustawy było odformalizowanie partnerstwa publicznego-prywatnego. Przedsiębiorcy będą mogli zatem łatwiej wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Wspólna realizacja przedsięwzięcia przez podmiot publiczny i prywatnego przedsiębiorcę (przedsięwzięcie publiczno prywatne - PPP) może dotyczyć:

• budowy lub remontu obiektu budowlanego,

• świadczenia usług,

• wykonania dzieła lub

• innego świadczenia.

Podobnie jak przy ustawie o koncesjach przedsiębiorca realizuje przedsięwzięcie i następnie odpowiada za utrzymanie lub zarządzanie składnikami majątkowymi, wykorzystywanymi do realizacji przedsięwzięcia lub z nim związanymi.

Ogłoszenie o PPP. O planowanym projekcie PPP przedsiębiorca będzie mógł się dowiedzieć z:

• Biuletynu Zamówień Publicznych,

• Dziennika Urzędowego UE,

• Biuletynu Informacji Publicznej.

REKLAMA

Partner prywatny do przedsięwzięcia PPP będzie wybierany na podstawie Prawa zamówień publicznych lub w drodze negocjacji przewidzianych w ustawie koncesyjnej. Wybór trybu będzie zależał od źródła finansowania przedsięwzięcia. Relacje między podmiotem publicznym a wybranym przedsiębiorcą będzie regulowała umowa.

Spółki publiczno-prywatne. Partnerstwo publiczno-prywatne będzie mogło być realizowane na podstawie umowy przez przedsiębiorcę lub w formie spółki publiczno-prywatnej (w której udziały będzie mieć przedsiębiorca i Skarb Państwa). Taka spółka może mieć formę spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub akcyjnej), komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Ustawodawca zastrzegł, że podmiot publiczny nie może być komplementariuszem (art. 14 ustawy o ppp).

Zbycie lub obciążenie nieruchomości lub przedsiębiorstwa będzie mogło mieć miejsce tylko za zgodą wszystkich wspólników albo akcjonariuszy spółki. Podmiotowi publicznemu będzie także przysługiwało prawo pierwokupu akcji albo udziałów partnera prywatnego w spółce. Z prawa pierwokupu podmiot publiczny będzie mógł skorzystać w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go przez partnera prywatnego o treści umowy zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje dłuższy termin. Naruszenie prawa pierwokupu i zbycie przez partnera prywatnego akcji albo udziałów bez zawiadomienia podmiotu publicznego oznacza nieważność umowy.

Wkład własny. Możliwość wniesienia do przedsięwzięcia PPP wkładu własnego ma zarówno podmiot publiczny, jak i przedsiębiorca (partner prywatny). Wkład własny pełni w projekcie PPP funkcję zbliżoną do wkładów niepieniężnych w spółce.

Wkład własny może być jednocześnie aportem w spółce realizującej przedsięwzięcie publiczno-prywatne. Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić m.in. w formie sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy (art. 9 ust. 1 ustawy o ppp).

Przedsiębiorcy, którzy będą wykorzystywali wkład własny podmiotu publicznego w sposób sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie, będą musieli zwrócić składnik majątkowy podmiotowi publicznemu.

SŁOWNICZEK

wkład własny - świadczenie podmiotu publicznego lub partnera prywatnego polegające w szczególności na:

a) poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia,

b) wniesieniu składnika majątkowego, np. nieruchomości, przedsiębiorstwa, rzeczy ruchomej oraz prawa majątkowego

(art. 2 pkt 5 ustawy o ppp).

PRZYKŁAD

Gmina X wnosi jako wkład własny grunt, na którym przedsiębiorca zbuduje ogólnodostępny parking miejski. Jednak spółka po wybudowaniu parkingu podpisuje umowy, zgodnie z którymi prawo do korzystania z parkingu mają wyłącznie pracownicy okolicznych firm. Gmina może żądać zwrotu gruntu, jeżeli parking nie zostanie udostępniony ogółowi.

Zakończenie umowy o PPP. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że po zakończeniu umowy o partnerstwie będą musieli zazwyczaj zwrócić podmiotowi publicznemu przedmiot partnerstwa (np. powstałą drogę lub parking). Istnieje możliwość odmiennego uregulowania dalszych losów składnika majątkowego w umowie o PPP (art. 11 ustawy o ppp). Roszczenie podmiotu publicznego o przekazanie składnika majątkowego przedawni się z upływem dziesięciu lat od dnia zakończenia czasu trwania umowy o PPP. Dopuszczalne będzie także zastrzeżenie w umowie przekazania składnika majątkowego na rzecz państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub spółki handlowej z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa.

• ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym - Dz.U. Nr 19, poz. 100

• ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi - Dz.U. Nr 19, poz. 101

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

REKLAMA

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

REKLAMA

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

REKLAMA