reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Nowe zasady partnerstwa

Nowe zasady partnerstwa

Podmiot publiczny, np. jednostka samorządu terytorialnego, informację o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym musi zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym UE, i dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego określone zostały w obowiązującej od 27 lutego 2009 r. ustawie z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 19, poz. 100). Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Przedsięwzięcia, o których mowa, to:

• budowa lub remont obiektu budowlanego,

• świadczenie usług,

• wykonanie dzieła.

W szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub też połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

Przez umowę o PPP partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią. Podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od:

• rzeczywistego wykorzystania lub

• faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Umowa o PPP określa skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki zawiązanej w celu wykonania przedsięwzięcia w ramach PPP. Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia.

Umowa o PPP może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą:

• spółkę kapitałową,

• spółkę komandytową lub

• spółkę komandytowo-akcyjną.

Podmiot publiczny nie może być komplementariuszem. Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o PPP. Podmiotowi publicznemu przysługuje prawo pierwokupu akcji albo udziałów partnera prywatnego w spółce. Podmiot publiczny może wykonać prawo pierwokupu w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go przez partnera prywatnego o treści umowy zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa przewiduje dłuższy termin. Zbycie akcji albo udziałów z naruszeniem powyższych zasad będzie nieważne.

Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101) z uwzględnieniem ustawy o PPP.

W innych przypadkach wyboru partnera prywatnego dokonuje się tylko w oparciu o ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm), również z uwzględnieniem przepisów o PPP.

Jerzy Markiewicz

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji
Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja44.25 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama