| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wdraża zasadę, zgodnie z którą zapobieganie i zaradzanie szkodom wyrządzanym środowisku naturalnemu powinno być realizowane poprzez popieranie reguły „zanieczyszczający płaci”.


Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493), zwana dalej „ustawą”, weszła w życie 30 kwietnia br.


Zakres stosowania ustawy


Ustawa ma zastosowanie do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku oraz do szkód w środowisku spowodowanych przez:

a) podmioty korzystające ze środowiska i wykonujące działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku,

b) inne podmioty korzystające ze środowiska, pod warunkiem że bezpośrednie zagrożenie szkodą lub szkoda w środowisku dotyczy gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych; w takim przypadku konieczne jest ponadto wystąpienie winy danego podmiotu w powstaniu bezpośredniego zagrożenia szkodą lub zaistnieniu szkody w środowisku.


Do kategorii „działalności stwarzających ryzyko szkody w środowisku” ustawa zalicza:

1) z zakresu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) - działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą uzyskania zezwolenia,

2) z zakresu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.) - eksploatację instalacji wymagającą uzyskania:

a) pozwolenia zintegrowanego,

b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

3) z zakresu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251):

a) działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagającą uzyskania zezwolenia,

b) działalność w zakresie zbierania odpadów oraz działalność w zakresie transportu odpadów wymagającą uzyskania zezwolenia,

c) działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów w związku z posiadaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 31 ustawy o odpadach),

d) działalność posiadacza odpadów lub prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów, który jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania, lecz ma obowiązek zgłoszenia tej działalności do rejestru prowadzonego przez starostę (art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach),

4) z zakresu ustawy z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm.) - działalność wymagającą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »