Kategorie

Kto ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego?

Jacek Mąka
radca prawny
Kto ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego?
Kto ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego?
Odpowiedzialność za wprowadzenie produktu kosmetycznego do obrotu ponosi „osoba odpowiedzialna”. Kto może być taką osobą i jaki jest jej zakres obowiązków?

Na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych, odpowiedzialność za wprowadzenie produktu kosmetycznego do  obrotu ponosi „osoba odpowiedzialna”. Przepisy Rozporządzenia wprawdzie nie zawierają legalnej definicji tego pojęcia, jednak w sposób jednoznaczny wskazują tę osobę oraz określają zakres jej obowiązków. Osoba odpowiedzialna gwarantuje, że wprowadzony przez nią produkt kosmetyczny spełnia wszystkie wymogi przewidziane w Rozporządzeniu, zarówno formalne związane z wprowadzeniem produktu na rynek i przechowywaniem dokumentacji dotyczącej produktu kosmetycznego, jak i związane zapewnieniem, że produkt kosmetyczny jest bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania.

Jaka jest zasada ponoszenia odpowiedzialności za produkt kosmetyczny?

W motywach do Rozporządzenia zostało stwierdzone, że jego celem jest jasne określenie zakresu odpowiedzialności za produkt kosmetyczny. Realizacji tego założenia służy reguła, że każdy produkt kosmetyczny powinien zostać podporządkowany odpowiedzialnej za niego osobie, która ma siedzibę w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Zasada jest zatem prosta i sprowadza się ona do tego, że za jeden produkt kosmetyczny ponosi odpowiedzialność jedna osoba. W świetle przepisów Rozporządzenia nie są dopuszczalne „spory kompetencyjne” pomiędzy poszczególnymi podmiotami tworzącymi łańcuch dostaw produktów kosmetycznych. Pełnienie funkcji osoby odpowiedzianej przez jednego z nich, powoduje, że pozostali są zwolnieni z tej odpowiedzialności. Powyższe rozwiązanie jest w pełni uzasadnione, gdyż w interesie konsumentów jest wprowadzenie prostych i przejrzystych reguł ponoszenia odpowiedzialności za produkt kosmetyczny. Co więcej, również interes przedsiębiorców z branży kosmetycznej jest chroniony, gdyż uzyskanie przez nich statusu osoby odpowiedzialnej stanowi efekt ich własnych działań, o których będzie mowa w dalszej części artykułu, a nie arbitralnej decyzji ustawodawcy.

Producent – początkowe ogniowo łańcucha dostaw produktów kosmetycznych

Pierwszym podmiotem mogącym ponosić odpowiedzialność za wprowadzone do obrotu produkty kosmetyczne jest ich producent. Producent jest pierwszym ogniwem w łańcuchu dostaw produktów kosmetycznych, gdyż to w wyniku jego działań powstaje dany produkt kosmetyczny, o określonym składzie i właściwościach. Sytuacja prawna producentów kosmetyków jest zróżnicowana w zależności od kraju, w którym znajduje się ich siedziba, a także miejsca produkcji kosmetyków.

W przypadku produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie, który nie podlega eksportowi i importowi do Wspólnoty, osobą odpowiedzialną jest producent mający siedzibę na terenie Wspólnoty. Uznanie producenta za osobę odpowiedzianą uzależnione jest od spełnienia przez niego łącznie, trzech przesłanek. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że miejsce wytwarzania produktów kosmetycznych musi znajdować się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Następnie, produkty kosmetyczne po ich wytworzeniu, a przed ich wprowadzeniem do obrotu, nie mogą opuścić terytorium Wspólnoty, gdyż w innym razie staną się produktami eksportowanymi z UE, a następnie importowanymi do UE. Nadto, siedziba producenta powinna znajdować się w kraju członkowskim UE.

Powyższe warunki uznania producenta za osobę odpowiedzialną są w pełni zrozumiałem, gdyż w zasadzie nakładają one na producenta wymóg, żeby każdy etap poprzedzający udostępnienie produktów kosmetycznych użytkownikom końcowym miał miejsce na terytorium UE, gdzie obowiązują tożsame reguły sanitarne, czy też produkcyjne. Nadto, wymagają również, żeby sam producent temu prawu podlegał.

Inaczej kształtuje się jednak sytuacji producenta produktów kosmetycznych, który nie ma siedziby na terytorium jednego z państw członkowskich UE, gdyż nie może on pełnić funkcji osoby odpowiedzianej, nawet jeżeli produkty kosmetyczne zostały wyprodukowane w UE i nie podlegały eksportowi i importowi do UE.

Produkt kosmetyczny importowany. Jaka jest odpowiedzialność importera za produkt kosmetyczny?

W wypadku produktu kosmetycznego importowanego, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzony przez niego do obrotu jest każdy importer. Definicja produktu kosmetycznego importowanego nie została podana w treści Rozporządzenia, niemniej jednak znaczenie tego terminu można odczytać poprzez porównanie z definicją produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie.

Produkt importowany to zatem produkt kosmetyczny, który nie został wyprodukowany na terytorium UE albo produkt kosmetyczny, który faktycznie został wyprodukowany na terytorium UE, ale przed jego wprowadzeniem do obrotu był on przedmiotem eksportu poza UE, a następnie importu do UE. Innymi słowy wszystkie etapy poprzedzające wprowadzenie produktu do obrotu nie odbyły się na terytorium UE.

Należy również podkreślić, że zakres odpowiedzialności importera jest w sposób znaczący ograniczony, gdyż nie odpowiada on za wprowadzenie na terytorium UE wszystkich produktów kosmetycznych danej marki, lecz wyłącznie „za konkretne produkty kosmetyczne wprowadzone przez niego do obrotu”. Innymi słowy nie można przypisać importerowi odpowiedzialności za pojawienie się danej marki kosmetyków na rynku europejskim, lecz wyłącznie za wprowadzone przez niego partie (określoną ilości) tych kosmetyków.

Co więcej, jeżeli jeden i ten sam produkt kosmetyczny został wprowadzony do obrotu przez kilku importerów, to każdy z nich odpowiada za wprowadzone przez siebie partie kosmetyków. Brak jest podstaw do przyjęcia, że odpowiedzialność importerów ma charakter solidarny, innymi słowy, że wszyscy importerzy ponoszą wspólną i łączną odpowiedzialność za produkt kosmetyczny. Powyższe rozwiązanie jest w pełni uzasadnione i logiczne, gdyż każdy z importerów jest samodzielnym podmiotem działającym na rynku, a ponadto sposób postępowania z produktami kosmetycznymi m.in. brak zapewnienia odpowiednich warunków transportu, temperatury, może wpłynąć negatywnie na właściwości danego produktu kosmetycznego. Przyjęcie zatem wspólnej odpowiedzialności importerów byłoby krzywdzące.

Jakie są zasady ponoszenia odpowiedzialności za produkt kosmetyczny przez dystrybutorów?

Kolejnym podmiotem mogącym ponosić odpowiedzialność za produkt kosmetyczny jest dystrybutor. Regułą jest, że dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za udostępniony na rynku produkt kosmetyczny. Inaczej kształtuje się jednak jego sytuacja, jeżeli wprowadza on produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami. Dystrybutor staje się zatem osobą odpowiedzialną w dwóch sytuacjach. Po pierwszej, jeżeli wprowadza na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym produkt kosmetyczny wyprodukowany przez inny podmiot.

Druga sytuacja polega na tym, że dystrybutor zmienia wprowadzony uprzednio na rynek produkt kosmetyczny w taki sposób, że w wyniku wprowadzonych zmian produkt może np. utracić dotychczasowe właściwości lub zyskać nowe, co zaś wpływa w sposób oczywisty na zgodność zmienionego produkty z obowiązującymi wymogami. Zmieniony produkt kosmetyczny nie jest już tym samym produktem kosmetycznym, co jego pierwowzór, zatem dystrybutor ponosi odpowiedzialność za te zmiany.

Podsumowanie

Nabycie statusu osoby odpowiedzialnej następuje z mocy prawa i nie jest uzależnione od wydania decyzji przez odpowiednie organy. W konsekwencji to podmioty z branży kosmetycznej powinny same zidentyfikować swoją rolę w łańcuchu dostaw produktów kosmetycznych i w razie uznania, że pełnią one funkcję osoby odpowiedzialnej, podjąć adekwatne działania celem realizacji ciążących na nich obowiązków.

Należy podkreślić, że producent, zarówno mający siedzibę na terytorium UE, jak i jej niemający, oraz importer, mogą wyznaczyć na pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej inny podmiot mający siedzibę w jednym z państw członkowskich UE. W ten sposób scedują ciążącą na nich odpowiedzialność na inny podmiot.  

Jacek Mąka – radca prawny w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni w Katowicach

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - nabór wniosków

  Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

  Pracownicy nie chcą wracać do biur

  Ponad 70% pracowników zdalnych i 60% pracowników hybrydowych zadeklarowało, że nie czuje się gotowych na powrót do pracy w biurze. Jednak aż 70% zapytanych firm planuje powrót do pracy stacjonarnej jeszcze w 2021 roku. Czym pracodawcy chcą zachęcić do powrotów? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

  Czy paragon w formie faktury uproszczonej tylko z NIP nabywcy jest dowodem księgowym

  Jesteśmy jednostką budżetową (szkoła podstawowa). Czy mogę przyjąć paragon w formie faktury uproszczonej w kwocie 409 zł, gdzie nie ma nabywcy ani odbiorcy, jest tylko NIP nabywcy? Czy pracownik może zapłacić za fakturę vat swoją osobistą kartą płatniczą?

  Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika palącego papierosy w niedozwolonym miejscu

  Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy poprzez palenie papierosów w niedozwolonym miejscu, pomimo iż zostało wyznaczone specjalne miejsce w firmie przeznaczone do tego celu?

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.