Kategorie

Faktoring - wykup terminowych należności

jn
inforCMS
Faktoring może być dobrym sposobem na rozwiązywanie problemów finansowych. Polega na krótkoterminowym finansowaniu dostaw towarów i usług przez faktora, którym najczęściej jest instytucja faktoringowa zazwyczaj działająca w grupie bankowej.

W transakcji faktoringowej występują trzy podmioty: 1. faktor - czyli bank lub inna instytucja finansowa wykupująca wierzytelność, 2. faktorant - czyli zbywca wierzytelności (sprzedawca lub dostawca towarów/usług), 3. dłużnik faktoringowy - kontrahent faktoranta, zobowiązany z tytułu umowy do spełnienia na jego rzecz określonego świadczenia. Faktoring nie sprowadza się jednak do jednorazowej sprzedaży paru faktur, ale sprzedaży faktur przez określony w umowie czas, przy czym odbiorca usług/towarów musi być przedsiębiorcą. Faktor pośredniczy w realizacji rozliczeń między dostawcą a odbiorcą. Jego wynagrodzeniem są prowizje i inne opłaty.

Na rynku najczęściej spotykamy dwa rodzaje faktoringu - pełny i niepełny.

Reklama

Faktoring właściwy, zwany pełnym, polega na zbyciu wierzytelności w sposób bezwarunkowy. Faktor nabywa wierzytelność w sposób ostateczny i ponosi pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika. Faktoring właściwy jest droższy, bo faktor dolicza do zapłaty koszty związane z ryzykiem odpowiedzialności del credere. Do zawarcia umowy w tym przypadku dochodzi, gdy faktor po sprawdzeniu stanu majątkowego dłużnika upewni się co do jego wypłacalności.

Faktoring niewłaściwy, zwany niepełnym, cechuje warunkowe przeniesienie wierzytelności. Faktor kupuje wierzytelność pod warunkiem, że dłużnik ją zapłaci w przewidzianym terminie. Faktoring niewłaściwy jest podobny do pożyczki w tym, że faktor za przelaną na niego wierzytelność zobowiązuje się wypłacić sprzedawcy lub usługodawcy określoną kwotę pieniężną. Na poczet tej „pożyczki” faktor ma prawo ściągać należności od dłużnika, a gdyby ten okazał się niewypłacalny, zwrotu pozostałej reszty może dochodzić od samego sprzedawcy lub usługodawcy.

Faktoring nie sprowadza się jednak tylko do wykupienia faktur. Często wychodzi daleko poza samo finansowanie. Obejmuje wiele działań pozwalających przedsiębiorcy kontrolować stan swoich należności w trakcie współpracy z kontrahentami, zapobiegać nieuczciwym transakcjom. Razem z faktorem można także sprawnie dochodzić odzyskania należności, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Daje też możliwość ubezpieczania transakcji, dzięki czemu nawet w razie niewypłacalności odbiorcy przedsiębiorca ma zagwarantowaną wypłatę należności za sprzedane dobra lub usługi.

Faktorzy oferują też programy ochrony należności - od etapu prewencyjnego monitoringu płatności, przez postępowanie polubowne, aż po asystowanie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Faktor wykonuje usługi tego typu w ramach pobieranej opłaty. Jedynie ewentualna windykacja jest płatna osobno i zlecana dodatkowo, na specjalne życzenie klienta.

Dla kogo?

Faktoring jest usługą adresowaną w szczególności do firm:

• które prowadzą sprzedaż towarów lub/i usług z odroczoną płatnością dla pewnej stałej (lub powtarzającej się) grupy odbiorców i mają problemy z pozyskaniem źródła finansowania, np. kredytu bankowego,

• które potrzebują szybkiego dostępu do gotówki,

• które chcą zdyscyplinować swoich kontrahentów,

• które posiadają w bilansie wysoki poziom należności handlowych,

• które wykorzystują w pełni środki udostępniane przez bank,

• które nie mają odpowiedniego zabezpieczenia, wymaganego przez banki podczas udzielania kredytu,

• których zamiarem jest realizowanie strategii zwiększania obrotów z zastosowaniem długich terminów płatności,

• sprzedających swoje towary lub/i usługi w obrocie krajowym i zagranicznym,

• których wysokość kapitału własnego staje się ograniczeniem,

• odnotowujących stale rosnący poziom sprzedaży,

• znających sytuację finansową swoich kontrahentów (dłużników),

• dla których udzielanie kredytów kupieckich wiąże się z rosnącymi kosztami administracyjnymi,

• których sprzedaż charakteryzuje się sezonowością i z tego względu zapotrzebowanie na środki pieniężne uwidacznia się w pewnych okresach,

• dokonujących sprzedaży towarów lub/i usług do sektora publicznego lub zmonopolizowanego, w którym terminy płatności są bardzo długie bądź płatności są regulowane z dużym opóźnieniem,

• które chcą zaplanować swoje wpływy i wydatki, sprzedaż i dopływ gotówki.

Ile kosztuje?

Reklama

Podstawowym kosztem są odsetki płacone za okres używania zaliczki naliczanej od momentu jej wypłacenia do ostatecznego rozliczenia transakcji faktoringowej. Faktorzy w Polsce wypłacają najczęściej 70-90% zaliczki. Jedynie w incydentalnych przypadkach jest to kwota zbliżona do nominalnej. Reszta kwoty jest zatrzymywana przez faktora jako zabezpieczenie przed możliwym ryzykiem. Odsetki naliczane są według stopy, na którą składa się Wibor jednomiesięczny (WIBOR 1M) plus marża firmy faktoringowej. Oprócz odsetek standardowych trzeba się liczyć też z innymi kosztami:

• prowizją faktoringową - dla każdej transakcji (od 0,15 do 3% w zależności od firmy). Jest pobierana od wartości konkretnej faktury, którą klient przedstawia do wykupu. Może być też podana kwotowo;

• odsetkami ustawowymi - za przekroczenie terminu płatności przez dłużnika (naliczane tylko na wyraźne życzenie klienta);

• opłatami za usługi dodatkowe - np. za analizę dłużników, egzekucję sądową, windykację, obsługę prawną. Ich wysokość zależy indywidualnie od oferty danej firmy faktoringowej, ale są to stawki zdecydowanie niższe od rynkowych (efekt skali);

• kosztami reasekuracji transakcji w przypadku faktoringu pełnego - od 0,3 do 0,49% wartości transakcji;

• opłatami za niewykorzystany limit - jeśli nie przedstawimy faktorowi do wykupu za dany okres faktur o odpowiedniej wartości, opłaty sięgają 0,2-0,3% wartości limitu;

• innymi kosztami - np. za prowizję przygotowawczą od limitu miesięcznego zaangażowania (wartości faktur przedstawianych do wykupu) w wysokości 1% wartości limitu.

Ważny jest także:

• czas finansowania - jest to okres, w którym faktorzy finansują wierzytelność. Opóźnienia w spłacie zobowiązań przez dłużników mogą wpłynąć na podwyższenie ustalonego oprocentowania;

• sposób naliczania odsetek - w zależności od tego, w jaki sposób są naliczane odsetki (z góry czy z dołu), inna jest kwota pozostawiana do dyspozycji klienta. W efekcie im dłuższy jest czas finansowania i im większa jest wysokość wypłaconej zaliczki, tym lepiej dla klienta korzystającego z usług instytucji faktoringowej.

Rynek

W ogólnej puli obrotów faktoringowych zmniejsza się udział podmiotów krajowych (faktoring krajowy), choć nadal stanowi zdecydowaną większość. Zmniejszające się obroty na rynku krajowym wynikają ze wzrostu faktoringu eksportowego do obsługi zagranicznych należności krajowych faktorantów. W strukturze obrotów faktoringowych rośnie też udział faktoringu pełnego, gdzie faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności faktora. Można to wiązać ze wzrostem wartości usług faktoringu eksportowego, do którego najczęściej stosuje się usługę w pełnym wymiarze.

Najwięksi gracze na rynku usług faktoringowych to ING Commercial Finance (24%), Pekao Faktoring (22%), Polfactor (20%) oraz GMAC Commercial Finance (15%), obsługujący łącznie przeszło 80% rynku faktoringowego należącego do spółek Polskiego Związku Faktorów.

Kłopoty z podatkiem

Na próżno szukać definicji faktoringu w prawie cywilnym (faktoring mieści się w katalogu umów nienazwanych) oraz w prawie podatkowym. Może to powodować i powoduje wątpliwości przedsiębiorców i faktorów związane z opodatkowaniem usług faktoringu. Najczęściej przytaczana przez prawników definicja zawarta jest w konwencji UNIDROIT przyjętej w Ottawie 28 maja 1998 r. Zgodnie z nią umowa faktoringu to umowa zawarta między dostawcą towarów bądź usług a faktorem. Dostawca może lub jest zobowiązany przelać wierzytelności wynikające z umowy sprzedaży. Natomiast faktor wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności: finansuje bezsporne i niewymagalne wierzytelności, prowadzi sprawozdawczość oraz konta dłużników, egzekwuje należności, a także przyjmuje ryzyko niewypłacalności nabywcy. Dodatkowym elementem umowy faktoringu, zgodnie z ottawską definicją, jest obowiązek powiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności. Mimo że Polska nie ratyfikowała konwencji UNIDROIT, ze względu na niezdefiniowanie w polskim prawie podatkowym faktoringu zasadne będzie korzystanie z niej.

Z definicji UNIDROIT wynika, że do świadczenia usługi faktoringu będzie dochodzić w sytuacji, gdy wierzyciel dokonuje na rzecz faktora przelewu wierzytelności, jednocześnie faktor świadczy określone usługi na rzecz wierzyciela (co najmniej dwie z zawartych w katalogu) oraz powiadamia dłużnika o cesji wierzytelności.

Inną usługą niezdefiniowaną na potrzeby VAT jest faktoring odwrócony. Przez umowę faktoringu odwróconego rozumiemy umowę zawartą między faktorem a nabywcą towarów/usług, na podstawie której faktor finansuje nabywcę, dokonując spłaty jego długu w określonym terminie, za co otrzymuje wynagrodzenie od nabywcy. Posługując się przykładem, można powiedzieć, że do usługi faktoringu odwróconego dochodzi w następującej sytuacji: dostawca sprzedaje towary, za które nabywca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni, licząc od dnia wystawienia faktury. Nabywca, na podstawie umowy faktoringu odwróconego, przekazuje fakturę faktorowi. Faktor dokonuje zapłaty za fakturę dostawcy. Następnie po pewnym czasie nabywca dokonuje zapłaty na rzecz faktora. Kwota, jaką otrzymuje faktor od nabywcy, jest wyższa od kwoty zapłaconej dostawcy. Różnica stanowi wynagrodzenie faktora.

Pomimo podobieństwa w nazwach między faktoringiem oraz faktoringiem odwróconym usługi te mają odmienny charakter i powinny być inaczej opodatkowane. Usługa faktoringu co do zasady powinna być opodatkowana VAT, natomiast usługa faktoringu odwróconego powinna - naszym zdaniem - korzystać ze zwolnienia.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.