| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przed sądem > Dyskrecjonalna władza sędziego i prekluzja procesowa cz. II - zmiany

Dyskrecjonalna władza sędziego i prekluzja procesowa cz. II - zmiany

Przedstawiony w cz. I system regulacji związanych z dyscyplinowaniem stron postępowania ulegnie gruntownym zmianom od 3 maja 2012 r. (data wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2011, Nr 233, poz. 1381). Z praktycznego punktu widzenia najstotniejszą zmianą będzie uchylenie ogólnych przepisów o postępowaniu gospodarczym (art. 4791 – art. 47919a k.p.c.), w tym przepisów dotyczących prekluzji dowodowej. W zamian za to rozszerzono możliwość dyscyplinowania stron na podstawie ogólnej regulacji art. 207 k.p.c.

Zgodnie z art. 207 § 2 k.p.c. (w nowym brzmieniu) przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

Dyskrecjonalna władza sędziego i prekluzja procesowa cz. I

Dotyczyć to będzie każdej sprawy, a nie jak obecnie tylko w spraw zawiłych lub rozrachunkowych.

Kolejna istotna zmiana dotyczy art. 207 § 3 k.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione.

W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

Sankcja za niewypełnienie wskazanych powyżej obowiązków została określona w art. 207 § 6 k.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Zmianie ulegnie także ogólna regulacja art. 217 k.p.c. Zgodnie z art. 217 § 2 k.p.c. (w nowym brzmieniu): “Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności”.

Zmianie ulegną także przepisy dotyczące sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Sprzeciw od wyroku zaocznego

W art. 344 § 2 k.p.c. wprowadzono system prekluzji procesowej. Zgodnie z nową treścią tego przepisu: “W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności”.

Oprócz postępowania gospodarczego zmianie bądź uchyleniu ulegną przepisy znajdujące się na gruncie innych postępowań odrębnych:

1. postępowania nakazowego – uchylony zostanie art. 495 § 3 k.p.c. oraz zmianie ulegnie treść art. 493 § 1 k.p.c. Otrzyma on następujące brzmienie: “Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.";

Jak bronić się przed nakazem zapłaty?

2. Postępowania upominawczego – wprowadzony zostanie system prekluzji poprzez zmianę treści art. 503 k.p.c. Zgodnie z jego nowym brzmieniem: “Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności”.

3. uchylone zostaną przepisy art. 5055 k.p.c a także art. 505 19 § 2 k.p.c. regulujące kwestię prekluzji procesowej na gruncie postępowania uproszczonego oraz europejskiego postępowania nakazowego.

Podsumowując, wejście w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw doprowadzi do:

a) rozszerzenia zakresu zastosowania ogólnej kompentencji sądu w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego (zmiana art. 207 oraz 217 k.p.c.);

b) usunięcia regulacji dotyczących prekluzji procesowej z ogólnych przepisów o postępowaniu gospodarczym, postępowaniu uproszczonym oraz europejskim postępowaniu nakazowym. Oznacza to, że regulacje odnoszące się do prekluzji procesowej na gruncie nowego stanu prawnego dotyczyć będą:

- sprzeciwu do wyroku zaocznego,

- sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,

- zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK