Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 
Strona 1 z 7 

Jak cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Cudzoziemcy mają również prawo korzystać z obowiązującej polskich obywateli swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Jednak nie wszyscy cudzoziemcy mogą to robić na takich samych zasadach.
Jak cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?
Jak cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej uznaje za osobę zagraniczną:

- każdą osobę fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadającą obywatelstwa polskiego;

- osobę prawną z siedzibą za granicą,

- jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

A.Osoby zagraniczne:

- z państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia ,Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii),

- z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależacych do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz

- z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską (Szwajcaria),

mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

B. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wyżej wymienione w pkt A, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art.53 ust.1pkt.7,13,14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 234, poz.1694 z późn.zm.),
d) zgodę na pobyt tolerowany,
e) status uchodźcy,

Liczba komentarzy:
dodano: 2013-07-04 21:41 przez:gość
Czy cudzoziemiec rozpoczynajacy dzialanosc ma pravo do ulg podatkowych?
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Składki ZUS przedsiębiorcówKalkulator amortyzacji
Leasing a kredytWzory umów

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM