| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Jaka jest minimalna treść ogłoszenia o zamówieniu?

Jaka jest minimalna treść ogłoszenia o zamówieniu?

Prawo zamówień publicznych określa minimalną treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym. W razie potrzeby zamawiający może rozszerzyć treść ogłoszenia. Ekspert wyjaśnia, jakie treści powinny znaleźć się w ogłoszeniu.

Art. 41 ustawy Pzp wskazuje minimalną treść ogłoszenia o zamówienia. Przepis ten bowiem stanowi, iż ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:

 • nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
 • określenie trybu zamówienia;
 • adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
 • określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych; informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 • termin wykonania zamówienia;
 • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
 • informację na temat wadium; kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
 • miejsce i termin składania ofert; termin związania ofertą;
 • informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
 • informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
 • informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Komentowany artykuł określa niezbędne informacje, które muszą być zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym, tak aby potencjalni wykonawcy już na etapie ogłoszenia o zamówieniu byli w stanie ocenić możliwość udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Polecamy: Jak przebiega zamknięcie aukcji w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

Zamawiający jednak w miarę potrzeby może rozszerzyć treść ogłoszenia, pod warunkiem że takie rozszerzenie nie godzi w zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców. Zamawiający nie może pominąć danych, których podanie w ogłoszeniu jest obowiązkowe.

Tym samym zamawiający zawsze ma obowiązek określenia w ogłoszeniu m.in. opisu przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, terminu związania ofertą oraz terminu wykonania zamówienia.

Polecamy: serwis Leasing

Natomiast jeżeli chodzi o informacje dotyczące możliwości składania ofert częściowych lub oferty wariantowej, należy wskazać, iż muszą one zostać zamieszczone w ogłoszeniu jedynie wtedy, gdy zamawiający przewiduje skorzystanie z nich w postępowaniu. A zatem wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, pomimo niezamieszczenia informacji będących obligatoryjnymi elementami ogłoszenia o zamówieniu, narusza przepis art. 41 ustawy Pzp.

Artykuł jest fragmentem publikacji: „Kontrola zamówień publicznych”. Publikacja została wydana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »