reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Jak założyć firmę > Zasady prowadzenia kursów dla wykonujących transport towarów niebezpiecznych

Zasady prowadzenia kursów dla wykonujących transport towarów niebezpiecznych

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcających jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające.

Przedsiębiorca prowadzący kursy dokształcające jest obowiązany przestrzegać wszelkich wymagań, jakie na niego nakładają przepisy. Spełnianie warunków jest kontrolowane przez marszałka województwa, ponieważ to on sprawuje nadzór nad prowadzeniem kursów dokształcających. W tym celu ma prawo prowadzić kontrolę w zakresie spełniania przez prowadzącego kurs warunków i wymagań oraz zgodności prowadzonego kursu z przepisami.

W związku z tym przedsiębiorca powinien:

• na 7 dni przed rozpoczęciem kursu dokształcającego przedstawić marszałkowi województwa informację o terminie, czasie i miejscu kursu dokształcającego wraz z listą jego uczestników,
• umożliwić udział w składzie komisji przeprowadzającej egzamin kończący kurs dokształcający osobie wyznaczonej przez marszałka województwa,
• umożliwić upoważnionej przez marszałka województwa osobie przeprowadzenie kontroli,
• do dnia 31 stycznia każdego roku składać marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające informację o osobach, które ukończyły kurs dokształcający w roku poprzedzającym, oraz o numerach zaświadczeń ADR wydanych tym osobom,
• w terminie 14 dni od zakończenia kursu dokształcającego, przekazać do centralnej ewidencji kierowców, o której mowa w przepisach ruchu drogowego, następujące dane osób, które ukończyły kurs dokształcający, czyli:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
d) adres zamieszkania,
e) zakres i numer wydanego zaświadczenia ADR,
f) okres ważności zaświadczenia ADR.

Polecamy: serwis Zakładam firmę

W uzasadnionym przypadku prowadzący kurs może, do dnia poprzedzającego dzień jego rozpoczęcia, dokonać aktualizacji listy uczestników tego kursu.

Oprócz tego, w celu wykazania spełniania wymagań nakładanych na przedsiębiorców decydujących się prowadzenie tego typu działalności, przedsiębiorca jest obowiązany również posiadać podstawowe dokumenty, takie jak:
1. dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej,
2. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
3. szczegółowy program kursów dokształcających zawierający tematy zajęć, ze wskazaniem czasu ich trwania oraz metod nauczania
4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz przedmiot działalności zawodowej wykładowców.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rodzewicz Kudlicki & Rodzewicz

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama