Kategorie

Własny biznes - papierologia bez dochodu?

Company-logos.co
Katalog firm
Tomasz Maciej Jarzyna
Obsługę księgową można uzyskać już właściwie od 200,00 PLN za miesiąc.
Obsługę księgową można uzyskać już właściwie od 200,00 PLN za miesiąc.
Zdarza się, że człowiek wpadnie na pomysł własnego biznesu, jakiegoś pomysłu na zarabianie pieniędzy. Co do pomysłu to inwencję twórczą pozostawię po stronie Państwa. Za to zajmę się drugą istotną rzeczą jaką jest „papierologia”. Jest to ta część działalności, która sama w sobie nie przynosi dochodu (zazwyczaj), za to jej zaniedbanie może doprowadzić do wielu nieprzyjemnych sytuacji oraz straty wielu pieniędzy.

Formy prowadzenia działalności i inne wiadomości, których nie znajdziecie w książkach.

Ze względu na ograniczone miejsce nie będę dokładnie opisywać każdej formy prowadzenia działalności. Proponuję raczej wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło: „formy prowadzenia działalności gospodarczej” i zapoznać się z encyklopedycznymi opisami każdej z form.

Ja postaram się skoncentrować na spostrzeżeniach i doświadczeniach człowieka, który poza liczbami spotyka w pracy ludzi, dla których te liczby to życiowe sukcesy, bądź porażki. Postaram się przedstawić zagadnienia, które są zazwyczaj pomijane, a mogą stać się bardzo istotne dla przyszłych przedsiębiorców.

Zacznijmy od podstaw. Otóż mamy do wyboru:
• indywidualną działalność gospodarczą,
• spółkę cywilną,
• spółkę jawną,
• spółkę partnerską,
• spółkę komandytową,
• spółkę komandytowo-akcyjną,
• spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
• spółkę akcyjną.

Najbardziej popularna w Polsce jest działalność gospodarcza "osoba fizyczna”.

Reklama

Jest ona regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego. Spółka cywilna jest pochodną działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorcy chcą wspólnie prowadzić jakieś przedsięwzięcie. Zaletą tej formy jest szybkość utworzenia oraz łatwość działania.

Obsługę księgową można uzyskać już właściwie od 200,00 PLN za miesiąc. Podatek dochodowy przypisany jest bezpośrednio do właścicieli (wybór formy opodatkowania to zagadnienie obszerne, któremu należałoby poświęcić odrębny artykuł). Na przykład w dość popularnej formie opodatkowania - podatkiem liniowym, podatek wynosi 19% od zysku firmy przypadającego na każdego z właścicieli.

Charakterystyka tej formy działalności powoduje, że nikt nie zapyta co stało się z pieniędzmi od kontrahentów i można za nie kupić nowe auto, oczywiście poza wspólnikami. Równocześnie kiedy urząd upomni się o podatek nie można powiedzieć że brak na to środków. W drastycznych przypadkach wierzyciele są zaspakajani z majątku wspólników, ponieważ odpowiada się całym swoim majątkiem.

Reklama

Bardzo wielkim minusem jest solidarna odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej czy działalności gospodarczej. Oznacza to, że każdy ze wspólników może zaciągnąć kredyt (brak jest regulacji zabezpieczających), który spłacać będą wszyscy wspólnicy solidarnie. Każdy może spieniężyć majątek przed wspólnikami. Ta forma narażona jest na bardzo duże ryzyko defraudacji pieniędzy, bądź oszukania wspólników.

A jak wiadomo gdzie zaczynają się pieniądze, szczególnie duże, tam kończy się przyjaźń. Osobiście widziałem przypadki gdy przyjaźń trwała 10 lat, a po tym okresie następuje zmiana. Jeden ze wspólników wyprowadza pieniądze, bądź zaczyna budować swoją własną firmę w tajemnicy przed drugim. 

Również wiele trudności powoduje, wystąpienie z takiej spółki i zwrot zainwestowanego kapitału. Trudno uzyskać nowy kapitał na prowadzenie działalności, chyba że wspólnicy zgodzą się przyjąć w swoje grono nowego wspólnika.

VAT 2011 - wszystkie zmiany w jednym miejscu

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane - poradnik

Pozostałe formy działalności reguluje Kodeks Spółek Handlowych (KSH).

Przepisy te wymagają, aby niektóre ważne dokumenty (np. umowa spółki) tworzone były w formie aktu notarialnego. Również z momentem zaistnienia spółki zostaje powołana tzw. „osoba prawna”. Do prowadzenia Spółki zostaje powołany Zarząd Spółki. Zostają wskazane osoby oraz sposób reprezentowania Spółki. W razie potrzeby również Rada Nadzorcza odpowiedzialna za kontrolę Zarządu.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) – właściciele uzyskują udziały w kapitale spółki za wniesiony kapitał (pieniężny bądź niepieniężny), wymagany jest minimalny kapitał 5.000,00.
Spółka akcyjna (SA) – właściciele uzyskują aukcje za wniesiony kapitał (pieniężny bądź niepieniężny), wymagany jest kapitał 100.000,00. Każde sprawozdanie finansowe roczne wymaga badania przez biegłego rewidenta, którego zadaniem jest potwierdzenie wyniku finansowego podawanego przez Spółkę. Forma spółki akcyjnej pozwala na emisję akcji na giełdzie papierów wartościowych, co jest źródłem finansowania dla Spółki.

Istnieją również tzw. „ułomne osoby prawna” są to spółki które podlegają rejestracji w sądzie ale są to spółki osobowe:
Spółka komandytowa – spółka osobowa, w której występuje komplementariusz (odpowiada za wszystko), komandytariusz (do wysokości kwoty komandytowej, tak jak w przypadku spółki z o.o. do wysokości kapitału zakładowego)
Spółka komandytowo - akcyjna – spółka osobowa, w której występuje komplementariusz (odpowiada za wszystko) oraz akcjonariusze (tak jak w przypadku spółki S.A.) wymagany kapitał spółki to 50 000,00 PLN,
Spółka partnerska – spółka osób wykonujących wolny zawód (adwokata, aptekarza, architekta itp.). Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów oraz za zobowiązania powstałe w wyniku działań lub zaniedbań osób zatrudnionych przez spółkę a podlegających kierownictwu innego partnera
Spółka jawna – Jest osobową spółką handlową i w praktyce stanowi odpowiednik spółki cywilnej. Kodeks spółek handlowych definiuje spółkę jawną jako spółkę osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, ale podobnie jak w przypadku spółki cywilnej – nie musi być spisywana w obecności notariusza. Nazwa spółki jawnej musi zawierać nazwisko (lub firmę) przynajmniej jednego ze wspólników oraz dodatkowe określenie „spółka jawna”. Spółkę tą należy zarejestrować we właściwym sądzie rejonowym

Krótkie spostrzeżenia praktyczne

Zarząd Spółki się powołuje - nie zatrudnia, zarząd nie pracuje - zarząd pełni funkcję. Spółka z o.o. w kapitale posiada udziały, spółka akcyjna natomiast akcje.
Spółki prawa handlowego są znacznie droższe w obsłudze (obsługa księgowa, prawna, akty notarialne, badanie biegłego rewidenta), dłużej również trwa procedura powołania takiej spółki.

Z drugiej strony dzięki mocno sformalizowanym procedurą, trudniej jest dokonywać defraudacji majątku spółki. Jasno określone warunki reprezentowania spółki powodują możliwość kontroli osób podejmujących decyzji. Są też określone procedury zbywania udziałów w spółce. Można zatem podzielić się kimś firmą za wkład pieniężny nie tracąc kontroli nad jej działaniem. Spółki akcyjne mogą dokonywać emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych zdobywając w ten sposób finansowanie.

Pragnę zauważyć iż w Polsce istnieją dwa parkiety giełdowe: podstawowy oraz tzw „New Connect”. Ten drugi ma znacznie uproszczone procedury pojawienia się parkiecie. Po mimo wielu zabezpieczeń w postaci przepisów, spółki z o.o. oraz SA mają wadę co do sposobu otrzymywania zysku. A jak wiadomo w takim właśnie celu „powołuje się do życia” firmy. 

Możemy otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, być po prostu zatrudnionym we własnej firmie. Jest to kosztowne w związku z obowiązkami ZUS i tak wynagrodzenie 3000,00 netto (przelew na rachunek bankowy) będzie kosztował spółkę blisko 5000,00. Można również generować zysk w spółce i dokonać wypłaty dywidendy. Ale to oznacza, iż wypłata jest dwukrotnie opodatkowana, najpierw przy wyliczaniu wyniku netto oraz drugi raz przy wypłacie dywidendy.

Pod tym względem lepszym rozwiązaniem są spółki komandytowe, jawne, oraz partnerskie. W przypadku spółek podlegających KSH należy się też liczyć z wyższymi kosztami obsługi księgowej. Gdyż wymagana jest tzw. pełna księgowość. Ten sposób prowadzenia ksiąg ma też swoje zalety, gdyż ewidencjonuje każdy grosz przepływający przez firmę.

Jeśli jest koszt, musiał być wydatek, to znaczy że wypłynęły pieniądze, skoro wypłynęły to spółka musiała je posiadać, posiadała gdyż sprzedała usługę, za którą wpłynęła zapłata i tak dalej. Taka księgowość jest jak wielka maszyna, w której każdy nietypowy obrót trybika powoduje konsekwencje w wielu innych miejscach. W przypadku działalności gospodarczej mieliśmy do czynienia z księgowością uproszczoną często w postaci Książki Przychodów i Rozchodów.

Jak sama nazwa wskazuje ewidencjonuje się w niej tylko przychody i tylko koszty bez znaczenia skąd były środki pieniężne na opłacenie kosztów, ani czy wpłynęła należność od kontrahenta.

Polecamy: Czy nieściągalne należności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

W celu minimalizowania opodatkowania stosuje się różne wehikuły: spółka komandytowa w której komplementariuszem jest spółka z o.o., prowadzenie działalności gospodarczej oraz spółki z o.o., przenoszenie spółki na przykład na Cypr gdzie nie ma tak wysokich obciążeń podatkowych dotyczących wypłaty dywidendy.
Wszystkie te rozwiązania generują koszty dla tego warto jest pomyśleć nad ich ekonomicznym uzasadnieniem.

Przy dywidendzie rzędu 50 000 PLN nie warto przenosić spółki na Cypr gdyż zaoszczędzone pieniądze zostaną skonsumowane przez obsługę takiej spółki. W przypadku dywidendy rzędu 1 mln PLN są to korzystne rozwiązania. To samo tyczy się formy prowadzonej działalności. Nieuzasadnione ekonomicznie staje się prowadzenie spółki z o.o. której roczny koszt utrzymania to około 20 000 PLN, jeśli nasz biznes ma zarobić w ciągu roku np. 12 000,00 PLN.

Ja pozostaję fanem spółek podlegających KSH, bo według mnie tam wszystko jest bardziej przejrzyste, ale wybór pozostawiam Państwu.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?