| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych

Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych

Wraz z upływem roku obrotowego, na dzień kończący ten rok, jednostki mają obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości (dalej: uor).

Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 • a w przypadku jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe składa się także z:
 • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • rachunku przepływów pieniężnych.

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z uor lub odrębnych przepisów.

W obecnym stanie prawnym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych jest różny w zależności od:

 • rodzaju prowadzonej działalności - banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, jednostki pożytku publicznego, inne jednostki,
 • wielkości danej jednostki - jednostki mikro, jednostki małe, pozostałe jednostki.

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych określa dla:

 • jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - załącznik nr 1 do uor,
 • banków - załącznik nr 2 do uor,
 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji załącznik nr 3 do uor,
 • jednostek mikro - załącznik nr 4 do uor,
 • jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego - załącznik nr 5 do uor,
 • jednostek wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - załącznik nr 6 do uor.

Zobacz: Prawo dla firm

W załączniku nr 4 (dla jednostek mikro), załączniku nr 5 (dla jednostek małych) i załączniku nr 6 (dla jednostek wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego) zostały przedstawione zakresy informacji wykazywane w sprawozdaniu finansowym w formie uproszczonej. Sprawozdanie to obejmuje uproszczony bilans (z informacjami ogólnymi) oraz uproszczony rachunek zysków i strat.

Jednostki mikro mogą nie sporządzać informacji dodatkowej, pod warunkiem że przedstawią informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do uor. Dodatkowo jednostki mikro mogą nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, nawet gdy ich sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu.

Jednostka mikro, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej (w przypadku jej sporządzania) lub jako informacje uzupełniające do bilansu przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do uor.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »