| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Kluczowe dla przedsiębiorstwa informacje należy chronić

Kluczowe dla przedsiębiorstwa informacje należy chronić

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.


Zamawiający w przetargu nieograniczonym na budowę Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej wybrał ofertę jednego z wykonawców, jednocześnie odrzucając ofertę konkurencyjnego konsorcjum. Na to rozstrzygnięcie konsorcjum wniosło protest.

Skarżący zarzucił zamawiającemu naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przez zaniechanie odrzucenia zwycięskiej oferty i nieuzasadnione odrzucenie jego oferty. Zdaniem konsorcjum zamawiający bezprawnie zaniechał odtajnienia całości zwycięskiej oferty, w szczególności w zakresie listy osób, które będą wykonywały zamówienie. Zmawiający oddalił protest jako bezzasadny, więc konsorcjum wniosło odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zespól arbitrów przy prezesie UZP oddalił odwołanie, wskazując, że zarzut zaniechania odtajnienia całości zwycięskiej oferty był bezzasadny. Zgodnie z art. 8 ust. 1 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - p.z.p.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, ale odstępstwo od tej zasady zawiera ust. 3, zezwalając wykonawcy na zastrzeżenie w ofercie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211).

Zdaniem arbitrów utajnione przez zwycięskiego wykonawcę dokumenty - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz dokumenty składające się na merytoryczną treść oferty - mogą stanowić tajemnice przedsiębiorstwa i podlegać z tego powodu ochronie.

W tej sprawie zasadne jest utajnienie części informacji z oferty także dlatego, że przetarg dotyczy branży informatycznej, w której fachowa wiedza osób wykonujących zamówienie stanowi kluczową wartość gospodarczą. Ponadto nawet gdyby zastrzeżenie poufności było nieuprawnione, to zgodnie z uchwalą Sądu Najwyższego z 21 listopada 2005 r. (III CZP 14/05) następstwem bezskuteczności tego zastrzeżenia byłoby tylko wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji, a nie odrzucenie oferty.

Konsorcjum nie pogodziło się z przegraną i wniosło skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd oddalił skargę, wskazując, że zespół arbitrów trafnie ocenił zarówno zasadność odrzucenia oferty konsorcjum, jak i brak podstaw do odrzucenia zwycięskiej oferty.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem arbitrów w sprawie bezzasadności zarzutu utajnienia części zwycięskiej oferty. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach i zakresie wykonywanych czynności oraz dokumenty merytoryczne mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Zdaniem sądu konsorcjum nie uprawdopodobniło, że utajnione informacje mogły być powszechnie znane lub że każdy zainteresowany mógłby się legalnie o nich dowiedzieć, co nie pozwalałoby na traktowanie ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sygn. akt V Ca 421/ 07

TAJEMNICA PODCZAS PRZETARGÓW

l postępowanie o udzielenie zamówienia jest z zasady jawne

l nie ujawnia się jednak informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane

l wykonawca nie może jednak zastrzec nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności

INFORMACJE POD OCHRONĄ

Tajemnicę przedsiębiorstwa mogą stanowić przykładowo:

l dane o wielkości produkcji i sprzedaży

l informacje o źródłach zaopatrzenia i zbytu

l dane z zaświadczenia ZUS lub urzędu skarbowego

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl

 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »