| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Należy powiadomić obie strony postępowania

Należy powiadomić obie strony postępowania

Trybunał Konstytucyjny uznał art. 73 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za niezgodny z ustawą zasadniczą.

Wyrok oznacza, że nie może dochodzić do sytuacji, gdy jedna ze stron bez własnej winy nie otrzymała zawiadomienia o rozprawie sądowej we własnej sprawie. W pytaniu prawnym, które do TK skierował wojewódzki sąd administracyjny, chodziło o tryb doręczania pism sądowych.

Jak stwierdził na rozprawie sędzia z WSA, praktyka w omawianej sprawie dopuszcza możliwość wystąpienia sytuacji, w której strona, której dotyczy postępowanie przed sądem, może nie wiedzieć, że zapadł wyrok w jej sprawie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ art. 73 p.p.s.a. mówi o domniemaniu dostarczenia zawiadomienia, choć w rzeczywistości do doręczenia mogło nie dojść.

Zapytanie do Trybunału WSA skierował w związku ze skargą podatniczki, która prowadziła działalność gospodarczą. Zaskarżyła ona decyzję dyrektora izby skarbowej w Warszawie, który utrzymał w mocy decyzję innego organu podatkowego – dyrektora urzędu kontroli skarbowej w Warszawie, który określił firmie podatnika zobowiązanie w podatku VAT za grudzień 2000 r.

Zgodnie z przepisami p.p.s.a. strony zostały powiadomione o terminie posiedzenia. Problem jednak polegał na tym, że organowi podatkowemu doręczono zawiadomienie w trybie art. 67 par. 2 p.p.s.a., czyli bezpośrednio do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism, natomiast podatnikowi w innym trybie – art. 73 p.p.s.a., czyli w trybie doręczenia zastępczego. Opiera się ono na domniemaniu, że pismo dotarło do rąk adresata (patrz: ramka). Skoro podatnik nie mógł być obecny na posiedzeniu, mogło to mieć istotny wpływ na jego przebieg.

Uznanie art. 73 p.p.s.a. za niezgodne z ustawą zasadniczą oznacza, że podatnik będzie mógł uczestniczyć w kolejnej rozprawie wyznaczonej przez sąd.

PRZEPIS NIEZGODNY Z KONSTYTUCJĄ

W razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. (art. 73 p.p.s.a.)

Z USTNEGO UZASADNIENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

W razie stwierdzenia niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu zawiadomienie strony dokonane na jego podstawie byłoby nieprawidłowe. Stwierdzenie nieprawidłowości zawiadomienia stanowi podstawę do odroczenia rozprawy. Z tego względu należy przyjąć, że w razie stwierdzenia niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu sąd miałby obowiązek wyznaczyć nowe posiedzenie na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, zawiadamiając o tym skarżącą, co umożliwiłoby jej wzięcie udziału w postępowaniu. Osobisty udział strony może mieć istotne znaczenie dla treści orzeczenia sądowego, jakie zapadnie w sprawie toczącej się przed sądem. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem zależy zatem od odpowiedzi na pytanie prawne, nie tylko wtedy, gdy utrata mocy obowiązującego przepisu objętego pytaniem prawnym pociągałaby automatycznie za sobą wydanie orzeczenia o treści odmiennej od orzeczenia, jakie zapadłoby na podstawie kwestionowanego przepisu, ale także wtedy, gdy utrata mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu ma istotne znaczenie dla przebiegu postępowania.

 Łukasz Zalewski

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Monika Siwik

Specjalista ds. księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »