| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > Umowa-współpraca > Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej

Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej

Umowa agencyjna jest umową cywilnoprawną zawieraną między przedsiębiorcami. Podstawowe prawa i obowiązki stron określają przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy agencyjnej, natomiast pozostałe mogą zostać uzgodnione według uznania stron przestrzegając zasad współżycia społecznego.

Umowa agencyjna należy do kategorii umów starannego działania co oznacza, że agent zobowiązuje się wykonać zlecone zadania z należytą starannością. Stronami umowy jest zatem agent i dający zlecenie, którzy zawierają umowę zgodnie z zasadą swobody umów, kształtując dowolnie swój stosunek cywilnoprawny, jednakże z zastrzeżeniem, by treść i cel umowy nie stały w sprzeczności z naturą stosunku, ustawą ani zasadom współżycia społecznego. Należy zaznaczyć, że agent wykonuje swoje należycie swoje obowiązki w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast podstawowym obowiązkiem obu stron jest zachowanie lojalności wobec drugiej strony.

Obowiązki agenta

Podstawowe obowiązki zostały uregulowane w art. 758 § 1 kodeksu cywilnego. Jednakże istnieją dwa rodzaje umów agencyjnych określających zakres obowiązków agenta, w tym agencja pośrednicza i agencja przedstawicielska. Na mocy umowy o agencję pośredniczą agent zobowiązuje się za wynagrodzeniem i w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz dającego zlecenie bądź w jego imieniu. Zadaniem agenta jest wyszukiwanie klientów, kojarzenie interesów stron, gromadzenie informacji a także uczestniczenie w negocjacjach. Agencja przedstawicielska natomiast charakteryzuje się tym, że agent dokonuje i imieniu dającego zlecenie czynności prawnych związanych z zawieraniem umów w jego imieniu. Aby agent mógł zawierać umowy w takiej formie konieczne jest uzyskanie stosownego pełnomocnictwa od dającego zlecenie. Na podstawie art. 760 k.c. agent zobowiązany jest do zachowania lojalności wobec drugiej strony umowy co oznacza, że powinien powstrzymać się od wszelkich działań, w wyniku których dający zlecenie poniósłby szkodę zarówno w prowadzonej działalności jak i w wizerunku firmy. Dodatkowo agent zobowiązany jest w szczególności do:

  • przekazywania wszelkich informacji mających znaczenie dla dającego zlecenie,
  • przestrzegania wskazówek otrzymanych od drugiej strony umowy,
  • podejmowania w zakresie prowadzonych spraw czynności potrzebnych do ochrony praw dającego zlecenie.

Polecamy serwis: Jak założyć firmę

Obowiązki dającego zlecenie

Obowiązki po stronie dającego zlecenie mogą wynikać bezpośrednio z przepisów prawa jak również z samej treści umowy agencyjnej. W związku z tym dający zlecenie zobowiązany jest do:

1. zapłaty agentowi wynagrodzenia (prowizji),

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »