Kategorie

Co powinieneś wiedzieć o umowach prowadząc firmę remontowo – budowlaną?

Kioskprawny.pl
Kancelaria prawnicza
Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Takiego wymogu nie ma w przypadku zlecenia i umowy o dzieło.
Jeśli prowadzisz firmę remontowo - budowlaną, to z pewnością wielokrotnie zawierałeś umowy o dzieło, zlecenia czy też umowę o roboty budowlane. Z moich obserwacji wynika, że wielu przedsiębiorców, również w branży budowlanej, ma mgliste pojęcie na ich temat. To, jak umowy zostają nazwane z reguły nie ma znaczenia, jeżeli wszystko jest w porządku i kontrahenci wywiązują się z przyjętych na siebie obowiązków. Problemy pojawiają się jednak wówczas, kiedy któraś ze stron takiej umowy jest niezadowolona z rezultatów pracy drugiej strony, nie chce zapłacić lub jeżeli z innych przyczyn kontrahenci nie mogą się porozumieć.

Wtedy o roszczeniach między stronami rozstrzyga zazwyczaj sąd, a umowa może być w sądzie niezwykle istotnym dowodem, dzięki któremu łatwiej odzyskać pieniądze za wykonaną pracę.

Musimy pamiętać, że przy ocenie, jaka umowa została zawarta, najważniejsze jest nie to, jak została zatytułowana, ale jakie obowiązki wynikają z jej postanowień. Regułę taką można wyinterpretować z § 2 art. 65 kodeksu cywilnego, który stanowi, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Ponadto w wyroku z 20 października 2006 r. Sąd Najwyższy stwierdził: (..)obowiązkiem i suwerennym prawem sądu jest dokonanie w drodze wykładni oświadczeń woli zawartych w czynności prawnej pod kątem widzenia skutków prawnych tej czynności. Dotyczy to m.in. oceny kwalifikacji prawnej umowy określonej przez strony (...)

O dzieło, czy zlecenie?

Rozróżnienie w kodeksie cywilnym umów, które mogą zainteresować osoby prowadzące firmy remontowe czy remontowo – budowlane, jest nieprzypadkowe. Z umowami tymi wiążą się bowiem inne wymogi i konsekwencje prawne. Najpopularniejszymi umowami zawieranymi przez fachowców są: umowa o dzieło oraz umowa zlecenia. Czym się różnią? Regulacja umowy zlecenia w kodeksie cywilnym może wprowadzić laika w błąd. Art. 734. § 1 kodeksu cywilnego stanowi: Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. A przecież firmy świadczące usługi remontowe nie dokonują czynności prawnych, ale raczej czynności faktyczne. Skąd więc popularność umów zlecenia w obrocie? Kluczem do tej zagadki jest art. 750 kodeksu. Stanowi on: do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Zobacz: Umowa o współpracy między firmami

Reklama

Jakie to mogą być usługi? Na przykład sprawowanie nadzoru autorskiego przez architekta, umowy, na podstawie których wykonawca zobowiązuje się do dokonywania dodatkowych czynności zmierzających do przygotowania istniejącego już budynku do eksploatacji. Myślę, że także umowy, na podstawie których firma remontowo – budowlana lub osoba działająca jako tzw. złota rączka zobowiązuje się do bieżącego usuwania usterek czy też awarii będzie umową o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdą przepisy o zleceniu.

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Różni się tym od umowy o dzieło, zaliczanej do umów rezultatu. W praktyce to, czy Twoja firma zobowiązuje się do starannego działania (np. bieżącego usuwania usterek w miejscowym hotelu, szkole lub hali sportowej), czy też do określonego rezultatu, jakim jest np. ułożenie terakoty w mieszkaniu klienta, jest najlepszym kryterium, pozwalającym ocenić, jaką umowę zawierasz. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane

Trzecią umową, na którą musimy zwrócić uwagę, jest umowa o roboty budowlane. Również ona, jak dwie pozostałe, uregulowana została w kodeksie cywilnym, a konkretnie w art. 647. Przepis ten stanowi: przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Przedmiotem tejże umowy, jak sama nazwa wskazuje, są roboty budowlane, przez które rozumie się budowę oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Powstaje więc pytanie, czym umowa o roboty budowlane różni się od umowy o dzieło? W orzecznictwie Sądu Najwyższego różnicy upatruje się głównie w tym, że ocena realizacji umowy o roboty budowlane dokonywana jest stosownie do wymogów prawa budowlanego. Zwraca się także uwagę na szczególny sposób współdziałania wykonawcy oraz inwestora. W doktrynie prawa wskazuje się, że:(..) aby umowa o podwykonwastwo lub wykonawstwo częściowe mogła być uznana za umowę o roboty budowlane, przedsięwzięcie, do którego wykonania zobowiązuje się wykonawca, musi mieć większe rozmiary oraz cechować się zindywidualizowanymi właściwościami, zarówno fizycznymi, jak i użytkowymi, oraz, co jest szczególnie istotne, poza nielicznymi wyjątkami wykonaniu umowy powinien towarzyszyć wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór (Kidyba A., Prawo handlowe; 2009r.).

Polecamy: Jakie są prawa podwykonawcy przy umowie o roboty budowlane?

A co z remontami?

Czy mają do nich zastosowanie przepisy regulujące umowę o roboty budowlane, czy umowę o dzieło? Na tak postawione pytanie nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Art. 658 kodeksu cywilnego przewiduje, że przepisy regulujące umowę o roboty budowlane stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. Nie oznacza to jednak, że każdy remont będzie podlegał tym przepisom.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lipca 2008 r. II CSK 112/2008 LexPolonica nr 2020380 stwierdził:

Reklama

Stosując odpowiednio art. 647[1] kc do normy wynikającej z art. 658 kc, trzeba przyjąć, że do umów o wykonanie remontu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a więc dotyczących wykonania robót budowlanych, niezależnie od tego, czy będą dotyczyć całego obiektu budowlanego, czy niektórych jego części stosuje się przepisy tytułu XVI księgi trzeciej kodeksu cywilnego. Dla prawidłowego zakwalifikowania przedmiotowych umów nie ma więc zasadniczego znaczenia wielkość objętego nimi przedsięwzięcia, lecz odpowiedź na pytanie czy dotyczyło ono remontu obiektu budowlanego w rozumieniu art. 658 kc. Podstawowym natomiast kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań prawa budowlanego.

Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Takiego wymogu nie ma w przypadku zlecenia i umowy o dzieło. Dobrze jednak zawrzeć umowę w formie pisemnej, która szczegółowo będzie określała nasze prawa i obowiązki.

Dokładna umowa, zawierająca harmonogram prac, jakie mają zostać wykonane i termin wypłaty wynagrodzenia zabezpieczy obu kontrahentów. Z jednej strony bowiem zamawiający prace będzie miał pewność, że po okresie w umowie określonym będzie mógł w sposób niezakłócony korzystać ze swojego budynku, z drugiej zaś zabezpieczy wykonawcę przed niesolidnym kontrahentem, który nie chce zapłacić za usługę. Teoretycznie zlecenie i umowa o dzieło mogą być zawarte w każdy sposób, nawet dorozumiany, a więc również ustnie.

Jeśli z jakichś przyczyn zawarcie umowy w formie pisemnej jest niemożliwe, warto przynajmniej zadbać o to, aby uzgodnienia zostały dokonane przy świadkach. Niezależnie od tego, czy umowa została zawarta przy świadkach, warto jest – w stosunkach między przedsiębiorcami, skorzystać z możliwości jakie daje art. Art. 771. Zgodnie z tym przepisem w wypadku gdy umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej jedna strona niezwłocznie potwierdzi w piśmie skierowanym do drugiej strony, a pismo to zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy, niezmieniające istotnie jej treści, strony wiąże umowa o treści określonej w piśmie potwierdzającym, chyba że druga strona niezwłocznie się temu sprzeciwiła na piśmie.

Polecamy: serwis Zakładam firmę

Umowę lepiej zawrzeć na piśmie

Trzeba pamiętać, że jeśli zaniedbamy pisemne potwierdzenie treści umowy, ewentualne udowodnienie naszych racji w sądzie może okazać się bardzo trudne. Kontrowersje budzi możliwość wykorzystania przed sądem nagrania rozmowy telefonicznej między kontrahentami. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie jest niejednolite i w znacznej części dotyczy spraw rozwodowych. Nie należy więc liczyć na to, że dowód tego rodzaju zastąpi pismo potwierdzające . W związku z tym trzeba z wyprzedzeniem zabezpieczyć swoje interesy.

Umowa z podwykonawcą, jak również umowa o roboty budowlane zawarta w związku z udzieleniem zamówienia publicznego, muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Poza precyzyjnie sformułowaną, pisemną umową lub pismem potwierdzającym, dobrze jest także sprawdzić wiarygodność kontrahenta w Biurze Informacji Gospodarczej. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, kiedy realizacja umowy wymaga od nas zaangażowania znacznych środków. Wiąże się to z pewnym wydatkiem, jest to jednak koszt niewspółmiernie mniejszy niż wykonanie prac dla kogoś, kto jest niewypłacalny lub z zasady nie płaci kontrahentom.

Polecamy: Czy umowa pożyczki musi być zawarta na piśmie?

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.

  Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski

  Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać do 19 sierpnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie.

  Zwolnienie ze składek ZUS - wnioski do 30 czerwca br.

  Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może złożyć wniosek?

  Jak pandemia wpłynęła na lukę płatniczą w firmach? [BADANIE]

  Paradoksalnie pandemia ma także pozytywny wpływ na przedsiębiorców, którzy zwiększyli swoją świadomość na temat konsekwencji opóźnionych płatności. Widmo zbliżającej się recesji zmotywowało ich, by zająć się nieco bardziej aktywnie problemem zatorów płatniczych.

  Ile pieniędzy trafia do budżetu państwa z branży hazardowej?

  Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Czy Państwo jednak w pełni wykorzystuje potencjał polskiej branży?

  Którzy pracodawcy wybiorą hybrydowy model pracy?

  Czynniki, które sprzyjają szybszemu przejściu na system hybrydowy w firmach, to między innymi długość stosowanych standardowo na polskim rynku umów najmu oraz pewien zakres elastyczności, który zaczął być powoli wdrażany w niektórych firmach jeszcze przed pandemią.

  Czym jest project management w firmie?

  Project management to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu - mówi Włodzimierz Makowski.

  Jak chronić poufne informacje firmy, dla której pracujemy?

  W ostatnich miesiącach liczba ataków cyberprzestępczych drastycznie wzrosła. Prawie 80% firm twierdzi, że głównym powodem takiej sytuacji jest praca zdalna. Pracownicy są zmęczeni pandemią i mniej uważni, a do tego często łączą się z firmowymi systemami z domowych, słabo zabezpieczonych urządzeń, przez co otwierają hakerom furtkę do poufnych danych organizacji. Jak bronić się przed takimi atakami?

  Radosław Gawlik (EKO-UNIA): Politycy są uwięzieni w mentalnej twierdzy Turów [PODCAST]

  Sprawa Turowa to konsekwencja nieudolnego podejścia polskiego rządu do sprawiedliwej transformacji energetycznej - mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak COVID-19 przyspieszył digitalizację MŚP

  Technologią, której znaczenie w mikro, małych i średnich firmach w perspektywie najbliższych 5 lat najbardziej wzrośnie, jest sztuczna inteligencja. Dziś korzysta z niej 15% MŚP, za 5 lat planuje ponad połowa.

  Czy niezależny przedsiębiorca może wygrać konkurencję z dyskontem?

  Niezależny sklep kontra dyskonty. Jakie działania może podejmować przedsiębiorca, aby utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na rynku? Czy w walce z dyskontami zawsze jest skazany na porażkę?

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?