reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Tarcza Antykryzysowa > ZUS skontroluje dane przekazane przez przedsiębiorców we wnioskach o pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej

ZUS skontroluje dane przekazane przez przedsiębiorców we wnioskach o pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej

ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową będzie weryfikował prawdziwość danych przekazanych we wnioskach o przyznanie świadczenia postojowego oraz o zwolnienie z obowiązku opłacania składek w ramach Tarczy antykryzysowej.

Kolejne wersje ustawy o COVID-19 przyznały płatnikom składek prawo do licznych ulg i dopłat. Niektóre spośród nich były udzielane przez ZUS - m.in. zwolnienie płatników składek z obowiązku opłacenia należności ZUS za okres od marca do maja 2020 r. oraz świadczenie postojowe przyznawane przedsiębiorcom i osobom wykonującym umowy cywilnoprawne.

Współpraca kontrolna ZUS i KAS

W pierwszych miesiącach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, kiedy ZUS rozpatrywał największą liczbę wniosków o świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek, bazował przede wszystkim na oświadczeniach osób ubiegających się o ulgi. Obecnie można spodziewać się, że ZUS oraz Krajowa Administracja Skarbowa będą podejmowały działania mające na celu weryfikację, czy dane wskazane we wniosku o daną ulgę lub dopłatę są prawidłowe i czy podmiot, który uzyskał pomoc, rzeczywiście miał do niej prawo. Uprawnienie to było uzależnione od rodzaju świadczenia, m.in. od wysokości uzyskiwanego przychodu, dochodu lub procentowej wartości spadku przychodów.

Ustawa o COVID-19 daje organom przyznającym świadczenia prawo do weryfikowania danych przekazanych przez wnioskodawców przy ubieganiu się o pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej. ZUS i Krajowa Administracja Skarbowa mogą wymieniać się informacjami na temat podmiotów, które skorzystały z poszczególnych form pomocy. Informacje te ZUS i KAS będą sobie przekazywać drogą elektroniczną. Warto wskazać, że wymiana danych pomiędzy tymi organami następuje z mocy prawa, bez konieczności formalnego wszczęcia postępowania kontrolnego na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo przedsiębiorców.

WAŻNE

Aby zweryfikować dane przekazane we wniosku o świadczenie postojowe, ZUS nie musi wszczynać u płatnika postępowania kontrolnego - odpowiednie informacje z urzędu może pozyskać z KAS.

Kontrola prawidłowości danych we wnioskach o świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe przysługuje na mocy ustawy o COVID-19 osobom prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorcom), a także osobom wykonującym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło).

W przypadku przedsiębiorców świadczenie postojowe jest należne w kwocie 2080 zł lub 1300 zł.

Wysokość świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i ramowe warunki jego uzyskania

Wysokość świadczenia postojowego

Podmiot uprawniony

2080 zł

Przedsiębiorca, który:

 • rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • w następstwie epidemii COVID-19 ograniczył prowadzenie działalności gospodarczej (przestój w działalności),
 • uzyskał przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, co najmniej o 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc*,
 • nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (chyba że równocześnie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej)**.

1300 zł

Przedsiębiorca który:

 • rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT,
 • nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych**.

2080 zł lub suma wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych (dla osób, których suma przychodów z tych umów jest niższa niż 1300 zł).

Zleceniobiorca lub wykonawca dzieła, który:

 • wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • w następstwie epidemii COVID-19 ograniczył wykonywanie tej umowy (przestój w wykonywaniu umowy cywilnoprawnej);
 • spełnił kryterium przychodowe, tj.:

- uzyskał zsumowane przychody z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, w kwocie nieprzekraczającej 1300 zł,

- uzyskał przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;

 • nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych**.

* Świadczenie postojowe w kwocie 2080 zł przysługuje także przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r.

** Kolejne świadczenie postojowe jest należne, kiedy sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy nie uległa poprawie (stan przychodów firmy musi być na podobnym lub niewiele zmienionym poziomie).

 

ZUS informuje szefa KAS o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o świadczenie postojowe. W przypadku stwierdzenia przez służby skarbowe rozbieżności między przychodem zadeklarowanym we wniosku a przychodem wykazanym do celów podatkowych szef KAS ma obowiązek poinformować ZUS o stwierdzonych rozbieżnościach. Wymiana informacji nastąpi drogą elektroniczną. Są to działania prowadzone przez organy z urzędu, wynikające wprost z przepisów ustawy. Prowadząc postępowanie wyjaśniające ZUS nie musi wszczynać formalnej kontroli. Należałoby jednak oczekiwać, że poinformuje osobę, która skorzystała ze świadczenia, o prowadzonym w jej sprawie postępowaniu administracyjnym.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (obecnie 5,6%).

Aby uzyskać dostęp do całego artykułu zamów abonament INFORLEX Twój Biznes. PROMOCJA! Teraz dwa dostępy w cenie 98 zł za miesiąc. Kup dostęp >>

PODSTAWA PRAWNA:

art. 15zq, art. 15zx, art. 31zo, art. 31zu, art. 31zy10 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

Joanna Stolarska

prawnik, ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS

 

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama