Kategorie

XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”

XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”
XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”
W dniach 25-27 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”. Podczas Konferencji zostaną omówione najnowsze nowelizacje przepisów, aktualne orzecznictwo sądowe i bieżące problemy dotyczące tych podatków. Konferencję organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Prelegenci konferencji

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Reklama

Tomasz Michalik – doradca podatkowy, partner w MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach 1995 – 2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Od roku 2004 jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez Chamber’s Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W rankingu Gazety Prawnej został uznany za Najlepszego Doradcę Podatkowego w Polsce.

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 – 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor wielu publikacji oraz wykładów dotyczących podatku od towarów i usług. Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych od decyzji organów podatkowych oraz przed Sądami Administracyjnymi.

Reklama

Dawid Milczarek  – prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, Prezes w spółce doradztwa podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych.

Grzegorz Niebudek – Adwokat i Doradca podatkowy. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi.  Działalnością szkoleniową zajmuje się od 2011 r. Doświadczenie szkoleniowe Pana Grzegorza Niebudek obejmuje ponad 400 szkoleń (ponad 2500 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, procedury podatkowej, cen transferowych, oraz delegacji krajowych i zagranicznych.  Specjalista w zakresie postępowań podatkowych.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej oraz fuzji i przejęć.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Uwaga! W związku z planowaną nowelizacją ustaw program może ulec zmianie

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2016 i 2017 roku

9:00 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Tomasz Michalik

1. Projekt wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):
a) mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
b) split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
e) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
g) formy płatności transakcji handlowych a split payment,
h) jak wybór metody podzielonej płatności wpływa na płynność finansową,
i) split payment a JPK.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:00 – Krzysztof Woźniak

2. Praktyczne aspekty funkcjonowania tzw. odwrotnego obciążenia po nowelizacji przepisów, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 r.: 
a) największe kontrowersje odnośnie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych objętych odwrotnym obciążeniem,
b) usługi kompleksowe np. „zaprojektuj i wybuduj” a odwrotne obciążenie, 
c) wynajem sprzętu budowlanego wraz z operatorem sprzętu a odwrotne obciążenie,
d) znaczenie PKWiU dla opodatkowania transakcji jako odwrotnego obciążenia,
e) pojęcie „podwykonawcy: w usługach budowlanych i budowlano-montażowych,
f) rozliczenie usług budowlanych w ramach konsorcjum,
g) refakturowanie a odwrotne obciążenie,
h) konsekwencje nieprawidłowego sklasyfikowania transakcji w ramach odwrotnego obciążenia,
i) najczęściej popełniane błędy w transakcjach odwrotnego obciążenia,
j) dokumentowanie transakcji w ramach odwrotnego obciążenia (ewidencja VAT, faktura VAT, deklaracja VAT, JPK).

13:00 – 13:30 – lunch
13:30 – 15:00 – Dawid Milczarek

3. Zasady opodatkowania importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po nowelizacji przepisów:
a) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT;
b) wystawienie faktury przez podmiot zagraniczny a rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT,
c) odliczenie VAT po nowelizacji przepisów w przypadku importu usług oraz WNT,
d) nowelizacja przepisów a wykazywanie importu usług oraz WNT przez korektę deklaracji z okresu przed 1 stycznia 2017 r.,
e) posiadanie faktury a możliwość odliczenia VAT w przypadku importu usług oraz WNT,
f) stosowanie znowelizowanych przepisów w przypadku korekt błędnie wykazanych kwot podatku z tytułu WNT oraz importu usług,
g) zasady wykazywania importu usług oraz WNT w deklaracji VAT.

15:00 – 15:15 – przerwa kawowa
15:15 – 16:30 – Dawid Milczarek

4. Wykreślanie podatników z rejestru podatników VAT czynnych po nowelizacji przepisów:
a) udokumentowane próby kontaktu organu podatkowego z podatnikiem a wykreślenie z rejestru,
b) zawieszenie działalności gospodarczej a możliwość wykreślenia z rejestru,
c) wykreślenie z rejestru na skutek składania tzw. deklaracji zerowych,
d) konsekwencje wystawiania faktur lub faktur korygujących „niezgodnych z rzeczywistością”,
e) należytej staranność w obrocie towarami i korzystaniu z usług a wykreślenie z rejestru VAT,
f) wykreślenie z rejestru na skutek podejrzenia o udział podatnika w tzw. karuzeli podatkowej,
g) konsekwencje wykreślenia z rejestru,
h) możliwość ponownego przywrócenia statusu czynnego podatnika VAT,
i) możliwość odliczenia VAT na podstawie faktury wystawionej przez podatnika nieposiadającego statusu czynnego podatnika VAT.

5. Praktyka zwrotu podatku VAT w świetle zmian i aktualnego podejścia organów:
a) wstrzymanie zwrotu VAT – praktyka organów podatkowych,
b) zwrot podatku VAT w przypadku podejrzenia o udział w tzw. karuzeli podatkowej,
c) zasadność przeprowadzania dodatkowej weryfikacji przy zwrocie VAT,
d) weryfikacja całego łańcucha obrotu – konsekwencje dla podatników,
e) żądanie wstrzymania zwrotu VAT ze strony KGP, CBA, ABW i PG – wątpliwości w zakresie przedmiotowym,
f) nowe zasady tzw. przyspieszonego terminu zwrotu VAT.

DZIEŃ II

Podatek od towarów i usług w 2017 i 2018 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:00 – Sędzia NSA

1.  Najnowsze orzecznictwo NSA.

10:00 – 10:15 – przerwa kawowa
10:15 – 12:00 – Radosław Żuk

2. Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu ograniczenie wyłudzeń w zakresie VAT:
a) rola Centralnego Rejestru Danych Podatkowych administrowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,   
b) system teleinformatyczny izby rozliczeniowej STIR i związane z tym obostrzenia dla przedsiębiorców,
c) obowiązek przekazywania dobowych wyciągów z rachunków bankowych;
d) wyłączenia w zakresie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej, zawodowej i bankowej.

3. Zasady powstawania obowiązku podatkowego – najczęstsze wątpliwości interpretacyjne oraz praktyka organów podatkowych:
a) data sprzedaży usługi jako zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego,
b) opodatkowanie w sposób kasowy pożyczek, kredytów, gwarancji bankowych, rachunków bankowych, przelewów itp.
c) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
d) usługi ciągłe oraz rozliczane okresowo a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
f) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
g) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
h) obowiązek podatkowy w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi lub raportami zatwierdzanymi przez klienta w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych,
i) problemy z ustalaniem obowiązku podatkowego w przypadku obrotu licencjami,
j) korekty podatku należnego – korekty bieżące i wsteczne.

4. Opodatkowanie VAT usług stanowiących element usług ubezpieczeniowych i finansowych od 1 lipca 2017 r.:
a) pojęcie usług odrębnych oraz niezbędnych do zrealizowania usług finansowych lub ubezpieczeniowych;
b) wyrok TSUE w sprawie Aspiro a nowelizacja przepisów w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych na rzecz ubezpieczycieli oraz instytucji finansowych,
c) wpływ nowelizacji przepisów na opodatkowanie kompleksowych usług ubezpieczeniowych oraz finansowych.

12:00 – 12:30 – lunch
12:30 – 14:00 – Radosław Żuk

5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT, czyli sankcje podatkowe po nowelizacji przepisów:
a) podstawowa sankcja 30 % – w jakich przypadkach znajdzie zastosowanie?
b) kiedy można złożyć skuteczną korektę lub deklarację VAT i skorzystać z sankcji 20%,
c) przybliżenie charakterystyki trybów działania organów podatkowych (naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego) w kontekście dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT,
d) praktyczne przypadki możliwości zastosowania sankcji 100 %,
e) w jakich przypadkach nie ma zastosowania dodatkowe zobowiązanie podatkowego?  
f) nieprawidłowości za okresy sprzed nowelizacji a możliwość stosowania sankcji w VAT.

6. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT: 
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) faktury korygujące a noty korygujące,
f) korekty faktur a korekty deklaracji,
g) korekty rozliczane w deklaracji VAT na bieżąco oraz wstecznie,
h) potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
i) anulowanie faktury,
j) prawidłowe stosowanie i rozliczanie duplikatów,
k) faktury elektroniczne.

14:00 – 14:15 – przerwa kawowa
14:15 – 15:45 – Radosław Żuk

7. Rejestracja obrotu za pomocą kasy fiskalnej po nowelizacji przepisów:
a) pojęcie „sprzedaży” istotne dla obowiązku fiskalizacji,
b) zwolnienie z obowiązku fiskalizacji ze względu na wysokość obrotu,
c) zwolnienia z fiskalizacji o charakterze przedmiotowym,
d) brak obowiązku fiskalizacji a transakcje z pracownikami,
e) możliwość korzystania ze zwolnienia z fiskalizacji w przypadku zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego,
f) towary oraz usługi, które podlegają bezwzględnemu obowiązkowi fiskalizacji,
g) sankcje z niedopełnieniem obowiązku fiskalizacji.

8. Zmiany w zakresie składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących:
a) rozliczenia kwartalne VAT w nowym stanie prawnym,
b) deklaracje VAT w formie elektronicznej,
c) informacje podsumowujące – skutki zmian,
d) sankcje za nieprzesyłanie deklaracji drogą elektroniczną,
e) terminy korekt informacji podsumowujących.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Muzycznego Roma na spektakl „Piloci” »

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych – przełomowe zmiany w CIT 2017 i 2018 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Grzegorz Niebudek

1. Przegląd wybranych zmian podatkowych 2017: 
a) zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
b) usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności w terminie,
c) wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
d) wprowadzenie klauzuli beneficial owner,
e) 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność,
f) płatności gotówkowe w CIT od 1 stycznia 2017 r. a koszty podatkowe,
g) nowe zasady opodatkowanie aportów,
h) wprowadzenie nowych zasad dotyczących tzw. wymiany udziałów.

2. Zmiany w CIT od sierpnia 2017 r. – ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.:
a) wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych – zmiana od stycznia 2017 r.,
b) likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Grzegorz Niebudek

3. Zmiany w CIT od 2018 r. – projekt ustawy zmieniającej z dnia 9 maja 2017 r.:
a) zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.

4. Zmiany w CIt od 2018 r. – projekt ustawy zmieniającej z dnia 26 czerwca 2017 r.:
a) publikacja informacji ze składanych przez podatników zeznań podatkowych / zniesienie tajemnicy skarbowej (dotyczy podatników o najwyższych przychodach oraz PGK).

5. Zmiany w CIT od 2018 r. – projekt z dnia 6 lipca 2017 r.:
a) zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych,
c) wprowadzenie „minimalnego podatku” dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (powyżej 10 MLN PLN) w wysokości 0,042 %,
d) ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend.

12:15 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:30 – Marcin Zarzycki 

6. Zmiany w CIT od 2018 r. – Projekt z dnia 6 lipca 2017 r.:
a) wprowadzenie w CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe. Wyodrębnienie dochodów z tego źródła od dochodów z innych źródeł,
b) nowa kategoria przychodowa – przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw,
c) doprecyzowanie przepisów w zakresie kosztów pośrednich – ujęcie podatkowe uzależnione od ujęcia rachunkowego,
d) zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad ograniczania możliwości zaliczania odsetek do kosztów (do 30 % EBITDA z zastrzeżeniem odsetek poniżej 120.000 PLN) – zmiana nie dotyczy tzw. przedsiębiorstw finansowych,
e) wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych (np. umów licencyjnych, usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych itp.) oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych –  do 5% EBITDA powyżej 1,2 MLN PLN,
f) brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku,
g) strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto,
h) doprecyzowanie przepisów w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności,
i) zmiana zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie,
j) podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 5.000 PLN,
k) ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego.

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa
14:45 – 16:15 – Marcin Zarzycki

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi – podmioty powiązane, limity transakcyjne, zakres i zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych.

8. Rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych od 2017 r. (m.in. nowe limity transakcyjne, nowy zakres dokumentacji oraz nowe obowiązki informacyjne).

9. Zmiany w cenach transferowych od 2018 r. – wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji: 
– jednej osoby 2190 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji: 
– jednej osoby 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Formularz zgłoszeniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, bilet do teatru*, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

*dla Uczestników, którzy zapisali się na wszystkie 3 dni Konferencji

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00-16:30
Dzień II 9:00-15:45
Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Muzycznego Roma na spektakl „Piloci” »
Dzień III 9:00-16:15

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, czytaj Personel i Zarządzanie
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.