| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Zarządzanie > Szkolenia > Oferty szkoleń > Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2015/2016 r. w działalności firm leasingowych - KONGRES BRANŻOWY

Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2015/2016 r. w działalności firm leasingowych - KONGRES BRANŻOWY

W dniach 21-22 października 2015 r. w Warszawie odbędzie się Kongres branżowy "Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2015/2016 r. w działalności firm leasingowych". Podczas Kongresu zostaną m.in. omówione najnowsze nowelizacje przepisów, aktualne orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe i bieżące problemy dotyczące tych podatków w działalności firm leasingowych. Kongres organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Prelegenci

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla pracowników TFI, spółek leasingowych oraz factoringowych.

Marta Szafarowska – doradca podatkowy, Partner w MDDP. Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PwC. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe. Prowadziła projekty i szkolenia zamknięte m.in. dla: Kredyt Lease SA, BRE Leasing Sp. z o.o., Raiffeisen-Leasing Polska SA, Idea Leasing  , Siemens Finance. Jest członkiem Rady Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN. Od 2005 r. zaangażowana w doradztwo na rzecz grupy firm leasingowych zrzeszonych w ZPL.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także artykułów (Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.  Wykładowca na szkoleniach m.in. dla BFL SA, SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie sektora leasingowego w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek leasingowych zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży finansowej, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez sektor leasingowy. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla firm leasingowych charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora leasingowego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach leasingowych podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży leasingowej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa

9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Dawid Milczarek)

VAT 2015/2016 w działalności firm leasingowych

1. Najważniejsze zmiany w VAT, które weszły w życie w 1 lipca 2015 r.:
• odwrotne obciążenie,
• zmiany dotyczące ulgi na złe długi,
• zmiany dotyczące odliczania VAT od paliwa do pojazdów osobowych.
2. Inne istotne zmiany obowiązujące w VAT od 2015 r.
3. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w branży leasingowej w 2015 r.:
• data wykonania usługi oraz dostawy towarów jako zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego,
• moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku leasingu finansowego,
• obowiązek podatkowy z tytułu leasingu operacyjnego,
• zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
• opodatkowanie w sposób kasowy pożyczek, kredytów, gwarancji i rachunków bankowych, przelewów itp.
• opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
• usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
• data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
• moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego.
4. Problematyka fakturowania /dokumentowania transakcji/ stawek podatkowych.
5. Refakturowanie usług z uwzględnieniem praktyki organów podatkowych (w tym m.in. zasady refakturowania usług ubezpieczeniowych przez firmy leasingowe oraz zasady przerzucania kosztów paliwa na leasingobiorcę /karty paliwowe/).

11.00-11.15 przerwa kawowa

11.15-13.00  Kongres cz. II (prowadzący: Marta Szafarowska)

VAT 2015/2016 w działalności firm leasingowych

1. Nieodpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług, w szczególności:
• różnica między zużyciem a użyciem towarów,
• poczęstunek kontrahentów oraz inne wydatki na spotkania biznesowe,
• prawidłowe rozliczenie jubileuszu firmowego,
• korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych,
• rozliczenie imprez integracyjnych,
• inne nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników.
2. Sprzedaż majątku firmowego a możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT.
3. Rozliczanie podatku naliczonego (odliczania VAT) ze szczególnym uwzględnieniem VAT od samochodów oraz innych zagadnień typowych dla branży leasingowej, w tym m.in.:
• ograniczenia w prawie do odliczenia od zakupów związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów, ważne zmiany w 2015 r.,
• nowe interpretacje organów podatkowych w sprawie kart paliwowych:
– analiza orzecznictwa ETS w sprawie Auto Lease,
– analiza orzeczeń krajowych sądów administracyjnych,
– zmiana podejścia Ministerstwa Finansów (interpretacje z 2015 r.).
4. Transakcje międzynarodowe – najważniejsze zagadnienia dla branży leasingowej:
• zasady rozliczania importu i eksportu usług,
• WDT, WNT, eksport towarów.
5. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych na tle praktyki organów podatkowych dotyczące branży leasingowej.

13.00-14.00 lunch

14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Marcin Borkowski)

Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności leasingowej

1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w branży leasingowej:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• leasing a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w leasingu),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży leasingowej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora · korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
– Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych,
– zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa
 – podatkowego na korzyść podatnika,
– zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej
 – operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego, rozporządzenia MF zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa

9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Radosław Kowalski)

CIT 2015/2016 w działalności firm leasingowych

1. Zmiany w CIT w 2015 r. a rozliczanie podatku CIT w branży leasingowej:
• nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
• zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek do kosztów podatkowych,
• doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
• zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji.
2. Zmiany w CIT w 2016 r.:
• zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów podatkowych,
• zmiany w zakresie wyłączania wydatków z kosztów podatkowych w przypadku braku zapłaty (art. 15b CIT),
• zmiany w zakresie cen transferowych.
3. Leasing w podatkach dochodowych a leasing w prawie cywilnym – o czym zawsze musi pamiętać leasingodawca?
4. Zasady rozpoznawania przychodów podatkowych w branży leasingowej.
5. Koszty podatkowe w działalności firmy leasingowej w świetle najaktualniejszych problemów branży.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Marcin Zarzycki)

CIT 2015/2016 w działalności firm leasingowych

1. Wybrane, specyficzne zagadnienia w CIT dotyczące branży leasingowej:
• różne sposoby zakończenia umowy leasingu operacyjnego a rozpoznania przychodów i kosztów podatkowych,
• różne sposoby zakończenia umowy leasingu finansowego a rozpoznanie przychodów i kosztów podatkowych,
• cesja umowy leasingu – problemy praktyczne i zmiany od 2013 r.,
• rozliczenie podatkowe w przypadku zawarcia kolejnej umowy leasingu,
• opłata wstępna a moment rozpoznania kosztów po stronie korzystającego,
• przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu – rozliczenie przychodów finansującego i kosztów korzystającego,
• utrata przedmiotu leasingu a rozliczenie na gruncie CIT.
2. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne i jubileuszowe, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, podróże służbowe) na przykładzie branży leasingowej z dnia 8 lipca 2014 r.
3. Koszty sprzedaży w branży leasingowej (prowizje pośredników, dodatkowe świadczenia dla klienta etc.).
4. Koszty eksploatacji samochodów, w tym samochodów osobowych.
5. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w branży leasingowej.
6. Podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży leasingowej, w tym w szczególności w zakresie leasingu maszyn i urządzeń z zagranicy.

13.00-14.00 lunch

14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Grzegorz Niebudek)

PDOF 2015/2016 – przedsiębiorstwa leasingowe jako płatnicy PIT

1. Spółki leasingowe jako płatnicy PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia, umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
4. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników firm leasingowych – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.).
5. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
6. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika spółki leasingowej – konsekwencje w PIT.
7. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji:
• opodatkowanie świadczeń z ubezpieczeń na dożycie, świadczeń typu „cashback”, odsetek na rachunku firmowym,
• opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych.
8. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
9. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT

P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 25.09.:
– jednej osoby 1090 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Formularz zgłoszeniowy

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »