| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Spółka z o.o. > Podział zysku, pokrycie straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Podział zysku, pokrycie straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik finansowy netto jednostki to efekt działalności gospodarczej za dany okres sprawozdawczy. Może być wielkością dodatnią, oznaczającą osiągnięcie zysku, lub wielkością ujemną, oznaczającą poniesienie straty. Wynik finansowy netto, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (zgromadzenie wspólników), pozostaje na koncie księgowym 860 „Wynik finansowy”.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli więc rok obrotowy pokrywa się w jednostce z rokiem kalendarzowym, będzie to 30 czerwca 2015 r.

Roczne sprawozdania finansowe jednostek powinny być zatwierdzone przez odpowiedni organ zatwierdzający, który jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności. Zatem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zwyczajne walne zgromadzenie (dalej: ZWZ), które rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy poprzez podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

W uchwale zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe należy ująć dodatkowo informacje odnoszące się m.in.do:

1) okresu, jakiego dotyczy zatwierdzane roczne sprawozdanie finansowe,

2) elementów wchodzących w skład rocznego sprawozdania finansowego, tj.:

a) bilansu – ze wskazaniem sumy aktywów i pasywów,

b) rachunku zysków i strat – ze wskazaniem kwoty osiągniętego zysku lub poniesionej straty,

c) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (jeżeli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzenia),

e) rachunku przepływów pieniężnych (jeżeli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzenia).

Zobacz serwis: Prawo dla firm

Należy pamiętać, że na mocy art. 248 § 1 k.s.h. uchwały zgromadzenia wspólników (dalej: ZW) powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Podział zysku, pokrycie straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W artykule m.in. wzory dokumentów oraz przykłady księgowań wypłaty dywidendy, zasilenia kapitału zapasowego, pokrycie straty.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »