| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Pozostałe rejestry > Rejestr dłużników niewypłacalnych - warunki wpisu

Rejestr dłużników niewypłacalnych - warunki wpisu

W gospodarce wolnorynkowej, z jaką obecnie mamy do czynienia, niejednokrotnie zdarzają się sytuacje kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie jest w stanie na czas realizować swoich zobowiązań finansowych wobec innych podmiotów, tudzież wierzycieli. Co w takim stanie rzeczy mogą oni zrobić, aby ewentualnie ustrzec innych przed brakiem wypłacalności ze strony takiej osoby?

Odpowiedź na to pytanie daje art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: u.k.r.s.), w którym ustawodawca wyposażył wierzycieli w uprawnienie do złożenia wniosku przeciwko osobom fizycznym o ich wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych. Tyle że możliwość skorzystania z tego uprawnienia prawodawca uzależnił od szeregu warunków, których spełnienie dopiero pozwala skutecznie wystąpić z ww. wnioskiem.

Tylko osoby fizyczne

Mianowicie, po pierwsze wpisać do rejestru można tylko i wyłącznie osobę fizyczną. Wprowadzenie takiego ograniczenia wynika z innego zapisu w u.k.r.s., a to art. 41 pkt 3, który stanowi, że w dziale 4 rejestru przedsiębiorców wpisuje się zaległość przedsiębiorcy na rzecz wnioskującego wierzyciela, jeśli wierzyciel ten ma tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko przedsiębiorcy i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia. Ma to zapobiec tzw. dublowaniu się wpisów.

Wezwanie dłużnika

Po drugie wierzyciel wcześniej musi wezwać dłużnika do spełnienia świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym i wskazać mu określony termin do wywiązania się z zobowiązania. Ustawa nie wskazuje w jakiej formie dłużnik ma być wezwany, z czego wynika, że może być to dowolna forma, nawet ustna. Jednakże w praktyce najbardziej właściwie będzie wezwać dłużnika w formie pisemnej, albowiem nie stworzy to później problemów dowodowych w wykazaniu, że spełniono warunek wezwania go do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

Zobacz również serwis: Prawo dla firm

Termin

Po trzecie z wnioskiem o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych można wystąpić dopiero wówczas, gdy od daty wezwania do spełnienia świadczenia minie 30 dni, a dłużnik w tym terminie nie zapłaci należności. Zaś najlepszym sposobem udowodnienia, że minęło 30 dni od daty wezwania, jest wysłanie pocztą wezwania z tzw. zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na którym w przypadku odbioru wezwania widnieć będzie data odbioru pisma przez dłużnika.

Tytuł wykonawczy

I po czwarte,  najważniejsze, wierzyciel musi już posiadać tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej. Zgodnie z art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, zaś tytułem egzekucyjnym są np. prawomocne orzeczenia sądu. Odsyłam tutaj także do art. 777 k.p.c.

Podsumowując należy jeszcze dodać, że wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-D1, który należy opłacić w kwocie 300zł i załączyć do niego:

  • dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 300zł,
  • oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi,
  • dowód wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia,
  • oświadczenie, że dłużnik nie spełnił świadczenia w ciągu co najmniej 30 dni od daty wezwania.

Zobacz również: Egzekucja alimentów krok po kroku

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »