Kategorie

Jakie znaczenie mogą mieć sieci społecznościowe dla biznesu?

Paweł Korzyński
Mikołaj Jan Piskorski
inforCMS
Internetowe sieci społeczne przyciągają setki milionów internautów na całym świecie, którzy używają ich do celów prywatnych i służbowych. Co tak naprawdę skłania ludzi do używania tych platform? Firmy rozumiejące cele, którymi kierują się użytkownicy, będą w stanie czerpać korzyści z istnienia tych platform.

 

Często uważa się, że internetowe sieci społeczne dla biznesu, takie jak GoldenLine.pl czy LinkedIn.com, są używane, aby poszerzyć lub polepszyć kontakty biznesowe. Jednak badania przeprowadzone przez autorów artykułu pokazały, że użytkownicy, takich jak GoldenLine.pl czy LinkedIn.com, używają ich, aby szukać pracy w sposób pasywny, bez ryzyka narażenia się obecnemu pracodawcy, które towarzyszy aktywnemu aplikowaniu do innych firm. Ponad 3/4 respondentów wskazało, że było to głównym celem ich rejestracji na tych portalach. Według naszych badań obecność na takich portalach popłaca - użytkownicy, którzy bardziej pielęgnują swój profil na tych portalach, otrzymują więcej ofert pracy. Firmy powinny więc utworzyć swoją strategię dla internetowych portali społecznościowych dla biznesu.

 

Sieci społecznościowe dla biznesu

 

W Polsce najbardziej popularnymi portalami społecznościowymi, które są związane z karierą oraz rynkiem pracy są GoldenLine.pl (ponad 2,1 mln użytkowników), LinkedIn.com (0,17 mln użytkowników) oraz Profeo.pl (0,2 mln użytkowników)1. Pozwalają one potencjalnym pracodawcom na łatwy dostęp do informacji na temat karier użytkowników. Portale społecznościowe, takie jak Facebook.pl czy Nasza-klasa.pl również coraz częściej zawierają informacje na temat pracy i kariery, ale zwykle są one niepełne lub nie pozwalają na łatwy dostęp do tych informacji.

 

Cel rejestracji

 

Badania wykazały, że głównym celem rejestracji na portalu GoldenLine.pl jest chęć otrzymania ofert pracy lub współpracy. Więcej niż 80 proc. respondentów w branży finansowo-bankowej i 75 proc. respondentów w branży medyczno-farmaceutycznej wskazało na ten cel. Poszerzenie kontaktów biznesowych i dostęp do danych biznesowych były na drugim i trzecim miejscu (zobacz wykresy 1 i 2).

 

Z jednej strony, wyniki te są niezaskakujące. Znaczna większość pracowników chce uzyskać lepszą pracę i każda możliwość jej otrzymania będzie wykorzystana. Z drugiej strony jednak, zaskakują, jako że portale społecznościowe zostały stworzone po to, aby pomagać użytkownikom poszerzać kontakty biznesowe, a nie szukać pracy.

 

Co więcej, aktualni pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę, że portale społecznościowe wykorzystywane są w celach poszukiwania pracy. Ponad połowa badanych z branży finansowo-bankowej i około 30 proc. respondentów z sektora medyczno-farmaceutycznego twierdzi, że przełożony i podwładni wiedzą o posiadaniu konta na portalu GoldenLine.pl. Większość z tych respondentów stwierdziła, że portale społecznościowe dla biznesu są tematem rozmów w pracy z przełożonymi. Najwięcej rozmów dotyczy możliwości otrzymania ofert pracy, na drugim miejscu są dyskusje na forum, na trzecim - szkolenia.

 

Aby zrozumieć dobrze tę sytuację, warto przyjrzeć się teorii „sieci społecznych jako przykrywek”2. Głosi ona, że ludzie często pokazują się w obecności swoich znajomych, aby mieć wymówkę, która pozwoli im wyjść na rynek, kiedy nie wypada im być na rynku. Łatwo jest tę teorię zrozumieć, jeśli pomyślimy, że ci, którzy mają już pracę, często mają problem z wyjściem na rynek bez narażania się swojemu pracodawcy. Trudno jest im na przykład zarejestrować się na portalu, na którym jest to oczywiste, że szukają pracy. Mogą jednak zarejestrować się na portalu społecznościowym, na którym połączą się ze swoimi znajomymi, a w międzyczasie opiszą swoje osiągnięcia w pracy, które będą widoczne dla potencjalnych pracodawców. Jeśli aktualny pracodawca zapyta takiego użytkownika portalu, czy szuka pracy, może on łatwo zanegować swoją obecność na rynku, używając uczestnictwa w sieci społecznej jako wymówki. W takiej sytuacji łatwo jest zrozumieć, dlaczego tylu pracowników wskazuje chęć otrzymywania pracy jako główny cel zapisania się na portal GoldenLine, mimo to tylu aktualnych pracodawców zdaje sobie sprawę z sytuacji.

 

Aktywność na portalach

 

Aby lepiej zrozumieć motywację użytkowników internetowych sieci dla biznesu, zapytaliśmy o to, co nasi respondenci robią na tych portalach. Około 40 proc. ankietowanych z doświadczeniem w branży medyczno-farmaceutycznej wskazało na poszukiwanie informacji na temat potencjalnych partnerów, zapoznawanie się z karierą innych, dyskusję na forach i zarządzanie informacjami na własnym profilu (zobacz wykres 3).

 

Ciekawe jest to, że osoby, które określiły swój cel rejestracji jako otrzymywanie ofert pracy, podejmowały częściej aktywności związane z zarządzaniem informacjami na własnym profilu, częstym aktualizowaniem informacji w celu podzielenia się nimi z innymi użytkownikami oraz porównywaniem własnej ścieżki kariery zawodowej ze ścieżkami innych.

 

Skuteczność działania?

 

Aby potwierdzić, czy użytkownicy portalu GoldenLine.pl osiągają założone cele, zbadano też liczbę otrzymanych ofert pracy. Badania przeprowadzone wśród osób z doświadczeniem w branży finansowo-bankowej oraz medyczno-farmaceutycznej wykazały, że na liczbę ofert pracy, które otrzymują członkowie sieci społecznościowych, wpływa kilka czynników.

 

Działania na portalu

Użytkownicy, którzy zarządzają informacjami na własnym profilu, często aktualizują informacje w celu podzielenia się nimi z innymi użytkownikami i porównują własną ścieżkę kariery zawodowej ze ścieżkami innych, otrzymują większą liczbę ofert pracy.

 

• Doświadczenie na stanowisku wyższym niż asystenckie

Reklama

Badanie osób z doświadczeniem w branży finansowo-bankowej wykazało, że średnia liczba ofert pracy jest około czterech razy mniejsza dla użytkowników pracujących na stanowiskach asystenckich w porównaniu do stanowisk wyższego szczebla (konsultant, specjalista, menedżer, kierownik, dyrektor). W badaniu osób z doświadczeniem w sektorze medyczno-farmaceutycznym liczba ta jest ponad dwa razy mniejsza.

Można to wyjaśnić tym, że do poszukiwań na stanowiska asystenckie zwykle powinny wystarczyć tradycyjne metody poszukiwań (np. ogłoszenia). Aby dotrzeć do kandydata z dłuższym doświadczeniem, warto wykorzystać internetowe sieci społeczne.

 

• Okres posiadania konta na portalu społecznościowym

Oczywista zależność jest taka, że im dłuższy staż mają użytkownicy na portalu społecznościowym, tym więcej ofert pracy otrzymali od momentu rejestracji do rozpoczęcia badania. Zależność tę potwierdza badanie przeprowadzone wśród osób z doświadczeniem w branży finansowo-bankowej. Wyniki zebrane wśród osób z branży medyczno-farmaceutycznej dowodzą, że liczba ofert pracy otrzymanych w ciągu ostatniego roku jest większa wśród użytkowników z dłuższym stażem na portalu GoldenLine.pl.

 

• Powiązania w sieci społecznej

Powiązania (liczba kontaktów, charakterystyka) były analizowane tylko w badaniu osób w branży medycznej i farmaceutycznej. Liczba kontaktów wpływa pozytywnie na liczbę otrzymywanych ofert pracy. Ponadto większość ofert, które trafiają do uczestników sieci, pochodzi od headhunterów z agencji rekrutacyjnych (zobacz wykres 4).

 

Wnioski dla firm

Przeprowadzone badania mają co najmniej trzy implikacje dla firm.

Po pierwsze, organizacje powinny zacząć wykorzystywać sieci społecznościowe w ten sam sposób jak pracownicy. Wykres 5, który pokazuje, w jaki sposób firmy korzystają z internetowych sieci społecznych, wskazuje, że tylko 3 proc. respondentów z doświadczeniem w branży finansowo-bankowej potwierdziło istnienie strategii społecznej w firmie, natomiast aż 58 proc. respondentów odpowiedziało, że firma w ogóle nie wykorzystuje internetowych sieci społecznych. Firmy powinny zatem jak najszybciej zacząć istnieć na tych sieciach. Pozwoli im to na przykład na poszukiwanie nowych pracowników pośród osób posiadających tam konto.

 

Po drugie, firmy powinny w jasny i przejrzysty sposób analizować aktywność swoich pracowników na tych sieciach. Osoba, który pielęgnuje bardzo swój profil i często go aktualizuje, może szukać nowej pracy. Warto jest więc zastanowić się, dlaczego może chcieć odejść i być może zmienić warunki pracy tego pracownika, tak aby zatrzymać go w organizacji.

 

Po trzecie, warto jest określić dokładniej strategię rynku pracy, biorąc pod uwagę portale społecznościowe. W Stanach Zjednoczonych firmy, które bardzo inwestują w swoich pracowników, proszą, aby nie umieszczali oni swoich profili na tych portalach, by nie byli łatwi do przechwycenia przez inne firmy. W ten sposób organizacje są w stanie zachować zysk na swoich inwestycjach. Inne firmy bardzo zachęcają swoich pracowników do udziału w tych portalach, używając ich w ten sposób jako naturalnej selekcji pracowników, którzy nie są zbyt szczęśliwi ze swojej pracy. Taka naturalna selekcja pozwala organizacjom na jak najlepsze dopasowanie pracowników do firmy.

 

Wybór jednej z tych opcji to strategiczna decyzja firmy, która wymaga pewnej analizy. Wyniki I Ogólnopolskiego Badania Pracowników „Internet w Pracy”, przeprowadzonego pod patronatem PBI, pokazują jednak, że w większości firm, gdzie pracowali badani, nie ma jasnych reguł określających akceptowany sposób korzystania z sieci3. Warto więc jest zdecydować, która z tych opcji jest najlepsza dla firmy i zakomunikować to jasno pracownikom.

 

Reklama

W październiku 2010 roku przeprowadzono badanie wśród 221 użytkowników portalu GoldenLine.pl posiadających doświadczenie finansowo-bankowe. W grudniu zakres tematyczny badania został nieco poszerzony i badanie powtórzono wśród użytkowników portalu GoldenLine.pl z doświadczeniem w branży medyczno-farmaceutycznej. Uzyskano odpowiedzi od 353 osób. Charakterystyka branżowa respondentów była następująca:·

• doświadczenie finansowo-bankowe: bank - 33,03 proc., dział finansowy/księgowy firmy spoza branży finansowo-bankowej - 27,14 proc., pośrednik finansowy - 10,40 proc., firma doradcza - 9,04 proc., inne - 13,12 proc.

• doświadczenie farmaceutyczno-medyczne: firma farmaceutyczna - 41,93 proc., placówka medyczna - 12,74 proc., firma oferująca sprzęt medyczny - 10,48 proc., apteka - 8,22 proc., inne - 26,63 proc.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Mikołaj Jan Piskorski

Autor jest profesorem nadzwyczajnym w Harvard Business School.

Paweł Korzyński

Autor jest doktorem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz menedżerem w dziale doradztwa PGB Human Resources.

 

PRZYPISY

1Megapanel PBI/Gemius - styczeń 2011 r.

2M.J. Piskorski „Networks as covers: Evidence from an on-line social network”, Working Paper, Harvard Busines School.

3PBI, „Internet w pracy - wyniki I Ogólnopolskiego Badania Pracowników”, www.gazetapraca.pl, 15.09.2010.

 

 

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Personel i Zarządzanie
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?