| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Nowe zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

Nowe zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

Od 1 lutego 2011 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Przepisy nowego rozporządzenia wprowadzają m.in. regulacje dotyczące składania zgłoszeń INTRASTAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Wprowadzają też zasadę składania zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej.


Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej osoba zobowiązana do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT nie ma obowiązku składania „pustych” zgłoszeń. Ostatniego zgłoszenia dokonuje za okres sprawozdawczy, w którym przypada pierwszy dzień zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (§ 3 ust. 1 nowego rozporządzenia).

Jeżeli osoba zobowiązana dokona przywozów lub wywozów towarów w okresie zawieszenia działalności (w ramach czynności, o których mowa w art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. np. w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów), powinna złożyć zgłoszenie INTRASTAT za okresy sprawozdawcze, w których te przywozy lub wywozy towarów zostały wykonane.

Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Opisane zasady postępowania mogą również stosować podmioty, które mają zawieszoną działalność gospodarczą w dniu wejścia w życie rozporządzenia, czyli 1 lutego 2011 r. (§ 27 nowego rozporządzenia).

W poprzednim rozporządzeniu obowiązek wezwania podmiotu zobowiązanego do uzupełnienia braków zgłoszenia INTRASTAT istniał tylko w przypadku, gdy zgłoszenie nie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami dla danej formy zgłoszenia. Nowe rozporządzenie wprowadziło obowiązek wezwania podmiotu zobowiązanego do uzupełnienia braków zgłoszenia również w przypadku, gdy:

• zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych lub

• upoważnienie do działania dla przedstawiciela osoby zobowiązanej do składania zgłoszeń INTRASTAT zostało zgłoszone po terminie.

W wymienionych przypadkach zgłoszenie uznaje się za dokonane, gdy podmiot zobowiązany uzupełni braki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT zostało dokonane omyłkowo, organ celny z urzędu albo na wniosek zainteresowanej osoby może anulować zgłoszenie. O anulowaniu zgłoszenia INTRASTAT organ celny informuje osobę zobowiązaną (§ 8 nowego rozporządzenia). Poprzednie rozporządzenie nie przewidywało możliwości anulowania całego zgłoszenia. Zgodnie z jego treścią można było anulować tylko poszczególne pozycje zgłoszenia, co stwarzało pewną lukę prawną.

Zgodnie z § 9 nowego rozporządzenia korekty zgłoszenia należy dokonywać, gdy zawiera ono niekompletne lub nieprawidłowe dane. Nie ma już natomiast znaczenia, czy zgłoszenie zostało dokonane zgodnie z wymogami rozporządzenia (por. § 23 ust. 1 poprzedniego rozporządzenia).

Według nowego rozporządzenia korekty zgłoszenia należy dokonywać również w przypadku, gdy korekta miałaby dotyczyć pól: 1-9 lub 21 zgłoszenia INTRASTAT (zgodnie z § 23 ust. 6 pkt 4 poprzedniego rozporządzenia w przypadku tych pól korekta była wyłączona). Pozostałe zasady wyłączające obowiązek korekty zgłoszeń INTRASTAT pozostały bez zmian (§ 9 ust. 3 nowego rozporządzenia).

Skrócony też został okres dokonywania korekt zgłoszeń INTRASTAT. Zgodnie z nowym rozporządzeniem korekty zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się przed upływem roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT (§ 10 nowego rozporządzenia w porównaniu z § 24 poprzedniego rozporządzenia).

Według poprzedniego rozporządzenia zgłoszenie INTRASTAT mogło być zgłoszone równorzędnie albo w formie pisemnej, albo elektronicznej. Od 1 lutego zgłoszenie INTRASTAT oraz jego korekty powinny być składane w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez urząd obsługujący MF (§ 11).

Osoba składająca INTRASTAT w formie elektronicznej jest identyfikowana w formie:

• kodu identyfikacyjnego zastępującego podpis nadawanego przez organ celny,

• podpisu elektronicznego kwalifikowanego, lub

• profilu zaufanego ePUAP.

Zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty w formie pisemnej będzie można dokonywać tylko w uzasadnionych przypadkach oraz po poinformowaniu organu celnego. Korekty zgłoszeń dokonanych w formie pisemnej przed 1 lutego 2011 r. mogą być dokonane w formie pisemnej (§ 28 nowego rozporządzenia).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem organ celny ma obowiązek wezwania osoby zobowiązanej do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT (§ 24 ust. 1 nowego rozporządzenia) w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane. Poprzednie przepisy wskazywały na pewną dowolność stosowania tej procedury oraz możliwość odstąpienia od niej.

Nowe rozporządzenie zmienia właściwość miejscową organów celnych, do których składa się zgłoszenia INTRASTAT. Zgodnie z § 26 nowego rozporządzenia organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej, jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie. Dotychczas właściwym miejscowo był organ celny ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej. Do postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia właściwy jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie (§ 29 nowego rozporządzenia).

Czynności dokonane przed organami celnymi przed 1 lutego 2011 r., czyli przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, pozostają w mocy.

• rozporządzenie Ministra Finansów z 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT - Dz.U. Nr 216, poz. 1422

• rozporządzenie Ministra Finansów z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT - Dz.U. Nr 89, poz. 846; uchylone Dz.U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1422

Ewa Sławińska

konsultant podatkowy

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »