| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Warunki formalne wznowienia działalności gospodarczej

Warunki formalne wznowienia działalności gospodarczej

20 września 2008 r. weszły w życie przepisy umożliwiające zawieszenie działalności gospodarczej na maksymalnie 24 miesiące. Niedawno upłynął ten okres. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z możliwości zawieszenia działalności zaraz po wejściu w życie nowych przepisów, muszą więc teraz podjąć decyzję, czy wznowić zawieszoną działalność, czy też ją zlikwidować.


Okresowe wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej może trwać nie dłużej niż 24 miesiące (art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; dalej: usdg). Okres zawieszenia działalności gospodarczej wskazuje sam przedsiębiorca we wniosku o jej zawieszenie. Po upływie okresu zawieszenia przedsiębiorca, który decyduje się na wznowienie działalności, powinien złożyć wniosek o wznowienie działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie złożą takiego wniosku, mogą zostać wykreśleni z rejestru lub ewidencji.

Wznowienie przez osoby fizyczne. W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych, wznowienie działalności gospodarczej wymaga poinformowania o tym organu ewidencyjnego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). W tym celu przedsiębiorca dokonuje odpowiedniego zgłoszenia, wykorzystując formularz EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie faktu odwieszenia działalności. Gmina przesyła kopię wpisu o wznowieniu działalności do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego.

W formularzu tym należy określić m.in. datę wznowienia (rubryka nr 22). Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub elektronicznie. Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.

WAŻNE!

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej, jest zobowiązany zgłosić do organu ewidencyjnego informację o wznowieniu wykonywania działalności (art. 7ba ust. 3 Prawa działalności gospodarczej).

Wznowienie przez spółki. Zgłoszenie wznowienia działalności przedsiębiorca składa w sądzie rejestrowym na formularzu KRS Z62: Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. W tym przypadku należy zaznaczyć w części C formularza, że zgłoszenie dotyczy wznowienia wykonywania działalności, i określić dokładną datę wznowienia. Wpis o wznowieniu działalności jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w KRS.

Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wpis informacji o wznowieniu działalności polega na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Brak zgłoszenia w organie ewidencyjnym lub sądzie rejestrowym informacji o wznowieniu przed upływem okresu zawieszenia działalności ma negatywne konsekwencje.

Przedsiębiorcy - osoby fizyczne. Niezłożenie w urzędzie gminy informacji o wznowieniu działalności gospodarczej stanowi przesłankę do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności (art. 7e ust. 1 pkt 5 Prawa działalności gospodarczej).

Wykreślenie nie następuje automatycznie po upływie okresu zawieszenia firmy. Wykreślenie z ewidencji jest poprzedzone pisemnym wezwaniem przedsiębiorcy i wyznaczeniem mu dodatkowego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 7e ust. 1a Prawa działalności gospodarczej). Jest to warunek niezbędny do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji. Od decyzji organu ewidencyjnego o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przedsiębiorcy pozostaje złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Przedsiębiorcy - spółki. Brak wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu zawieszenia działalności oznacza wszczęcie przez sąd postępowania, o którym mowa w art. 24 ustawy o KRS (art. 20d ustawy o KRS). Postępowanie to sąd rejestrowy wszczyna, gdy wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe (a zatem również złożenie zgłoszenia o wznowieniu działalności), nie zostały złożone pomimo upływu terminu. Sąd rejestrowy wzywa przedsiębiorcę do złożenia niezbędnych dokumentów - w tym przypadku informacji o wznowieniu działalności gospodarczej - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Naruszenie przez spółkę tego terminu zagrożone jest karą grzywny. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę (art. 24 ust. 2 ustawy o KRS). Jeżeli wezwania i nakładanie grzywny nie spowodują złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu, sąd rejestrowy wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Pałucki Trusiński Hermelin

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »