| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Pożyczki dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią

Pożyczki dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią

Mali przedsiębiorcy dotknięci w bieżącym roku powodzią mogą skorzystać z pożyczki ze specjalnego funduszu pożyczkowego. Maksymalna kwota pożyczki na pokrycie strat spowodowanych powodzią może wynieść 50 000 zł. Pożyczka podlega umorzeniu – po spełnieniu warunków określonych w ustawie.


Pożyczki są dostępne dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Mogą się o nią ubiegać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w dniu wystąpienia powodzi:

1) prowadzili działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906),

2) zatrudniali nie więcej niż 50 pracowników,

3) nie byli zagrożeni upadłością,

4) nie korzystali z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi (art. 3 ust. 1).

Z tych rozwiązań mogą skorzystać również przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku osunięć ziemi wywołanych opadami deszczu. Pożyczka przysługuje również tym przedsiębiorcom, którzy zawiesili działalność gospodarczą. Pożyczki udzielają powołane do tego fundusze pożyczkowe.

Przedsiębiorca może uzyskać jednokrotną pożyczkę do wysokości poniesionych szkód, nie więcej niż 50 000 zł (art. 6 ust. 1). Pożyczkę trzeba przeznaczyć na usuwanie szkód spowodowanych powodzią. Przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki z funduszem przedsiębiorca musi przedstawić funduszowi rozliczenie wydatków. W wyjątkowych sytuacjach fundusz może przedłużyć ten termin o 3 miesiące.

Podstawę rozliczenia otrzymanej pożyczki stanowią rachunki lub faktury wystawione na przedsiębiorcę (art. 10 ust. 3).

Pożyczka wykorzystana i rozliczona zgodnie z ustawą będzie umarzana z dniem złożenia rozliczenia do funduszu:

1) w całości - dla przedsiębiorców, których majątek firmowy był w dniu wystąpienia powodzi ubezpieczony od skutków klęsk żywiołowych,

2) w 75 proc. - dla przedsiębiorców, którzy takiego ubezpieczenia nie posiadali (art. 11).

Pożyczka jest nieoprocentowana dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczą ją zgodnie z ustawą, czyli w sposób przedstawiony powyżej. Jeżeli pożyczka lub jej część zostanie wykorzystana niezgodnie z ustawą, przedsiębiorca będzie zobowiązany do spłaty wykorzystanej kwoty pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki (art. 13 ust. 3).

Oszacowania szkód dla celów uzyskania pożyczki musi dokonać rzeczoznawca majątkowy lub komisja powołana przez fundusz pożyczkowy (art. 9). Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco (art. 15 ustawy)

Umorzenie pożyczki stanowi nieodpłatne świadczenie, które zasadniczo należy rozliczyć jako przychód opodatkowany. Jednak w tym przypadku kwota umorzonej przedsiębiorcy pożyczki jest zwolniona od podatku dochodowego (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy). Zwolniona od podatku jest również dotacja, którą z budżetu państwa otrzymają fundusze pożyczkowe (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy). Część dotacji przekazanej funduszowi pożyczkowemu może być przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych tego funduszu ponoszonych w związku z udzielaniem pożyczek. Kosztami operacyjnymi są:

1) wynagrodzenia ogółem pracowników funduszu pożyczkowego;

2) zakup materiałów i artykułów biurowych;

3) zakup usług zewnętrznych związanych z obsługą udzielanych pożyczek;

4) koszty działalności komisji powołanej do szacowania szkód.

Wydatki sfinansowane z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów funduszu pożyczkowego (art. 23 ust. 2 ustawy).

Ustawa weszła w życie 13 sierpnia 2010 r.

Ważne

Pożyczka jest przyznawana przez fundusz pożyczkowy na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek trzeba złożyć w funduszu w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody spowodowanej powodzią. W przypadku przedsiębiorców, którzy ponieśli szkodę przed 13 sierpnia 2010 r. (tj. przed dniem wejścia w życie ustawy) termin na złożenie wniosku liczy się od 13 sierpnia 2010 r. (art. 7).

Edward Żurański 

Podstawa prawna:

ustawa z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 992).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »