reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Recykling - jak spełnić wymogi i uniknąć kar

Recykling - jak spełnić wymogi i uniknąć kar

Za niewypełnienie obowiązków w zakresie recyklingu przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty produktowej wraz z odsetkami oraz podlegają karze grzywny.


Przepisy dotyczące ochrony środowiska są w Polsce nieustannie nowelizowane. Zmiany te wynikają między innymi z konieczności dostosowania do dyrektyw Unii Europejskiej. W rezultacie większość przedsiębiorców przestaje orientować się w gąszczu przepisów. Często nie zna ciążących na nich obowiązków, do których należy między innymi gospodarowanie pewnymi odpadami, w tym konieczność uzyskania założonych poziomów odzysku i recyklingu oraz wniesienie opłaty produktowej, jeśli poziomy te nie zostaną osiągnięte.

Recykling jest rodzajem odzysku. A zgodnie z definicją przyjętą w ustawie o odpadach są to wszelkie działania:

1) polegające na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym, czyli nowym przeznaczeniu; w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, czyli spalenia;

2) niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Odzyskiem są także inne działania, np. wykorzystanie odpadów jako środka wytwarzania energii, a także rozprowadzanie ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia, ulepszania lub rekultywacji gleby.

Istnieje kilka rodzajów recyklingu:

1) chemiczny (np. produkcja oleju opałowego z tworzyw sztucznych),

2) surowcowy (np. odzysk glikolu z butelek wykonanych z politereftalanu etylenu - PET,

3) materiałowy (np. przetwarzanie zużytych opon na wyroby gumowe),

4) energetyczny (np. wytwarzanie paliw z odpadów, spalanie),

5) organiczny (rozkładanie odpadów do materii organicznej przy użyciu mikroorganizmów).

Tab. 1. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn.zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn.zm.).

2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.

4) Recyklingiem jest wyłącznie regeneracja olejów w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.zm.).

Żeby obliczyć wielkość opłaty produktowej, należy jeszcze znać jednostkowe stawki opłat produktowych obowiązujące w danym roku. Ich zestawienie na 2008 r. przedstawiają: tab. 2, 3 i 4. W przypadku wątpliwości przedsiębiorcy, jaką stawkę powinien przyjąć dla produktu, który wprowadził na rynek, powinien on skonsultować się z urzędem marszałkowskim, na konto którego zobowiązany jest wnosić opłaty.

Tab. 2. Jednostkowe stawki opłat produktowych dla opakowań

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn.zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn.zm.).

Tab. 3. Jednostkowe stawki opłat produktowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Objaśnienia:

1) Dla pakietów jest to suma wysokości stawek opłat produktowych ogniw pojedynczych (akumulatorów małogabarytowych).

2) Dla akumulatorów wielkogabarytowych zbudowanych z wielokrotności ogniw pojedynczych jest to suma wysokości stawek opłat produktowych poszczególnych ogniw pojedynczych (akumulatorów wielkogabarytowych lub wielko- i małogabarytowych).

3) Niklowo-wodorkowe.

4) Litowe, litowo-jonowe.

5) Cynkowo-węglowe, alkaliczne, cynkowo-powietrzne.

Tab. 4. Jednostkowe stawki opłat produktowych dla pozostałych produktów

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zwykle naliczaniem opłat zajmuje się dział księgowości. Musi on jednak posiadać informacje o liczbie i masie wyprodukowanych i sprzedanych towarów lub opakowań. Część tych danych musi dostarczyć również kierownik produkcji, np. dane o jednostkowej masie opakowania oraz rodzaju materiału, z którego jest ono wykonane.

Po wyliczeniu opłaty produktowej, należy ją wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania. W terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy (tzn. za 2006 r. do 31 marca 2007 r.).

Od 1 kwietnia 2005 r. nie ma obowiązku wnoszenia opłaty produktowej, jeśli jej łączna wysokość nie przekracza 50 zł. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z przesłania marszałkowi województwa sprawozdań.

Wraz z opłatą należy do 31 marca roku następnego złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdania o:

1) masie albo ilości produktów lub opakowań, w których sprzedane zostały produkty,

2) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych, oraz

3) wysokości należnej opłaty produktowej.

Wzory sprawozdań określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1654).

Do wymaganych dokumentów należą następujące sprawozdania:

1) OPAK-1 (dotyczy producentów opakowań),

2) OPAK-2 (dla importerów opakowań lub kupujących opakowania wewnątrz UE),

3) OPAK-3 (dotyczy eksporterów opakowań lub produktów w opakowaniach oraz ich dostawców wewnątrz UE),

4) OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama