REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Informację ZUS IWA za 2009 r. trzeba złożyć do 1 lutego 2010 r.

Joanna Goliniewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Do 1 lutego 2010 r. płatnicy składek muszą złożyć informację ZUS IWA za 2009 r. Na jej podstawie ZUS ustali wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej poszczególnych płatników w kolejnym roku składkowym, który zacznie się 1 kwietnia 2010 r. Informację ZUS IWA za 2009 r. należy sporządzić na nowym druku, podając w nim kod PKD 2007.

Informację ZUS IWA za 2009 r. muszą złożyć płatnicy składek, którzy łącznie spełnili następujące warunki:

REKLAMA

• byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2010 r. (art. 31 ust. 7 ustawy wypadkowej),

• w 2009 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie co najmniej 10 ubezpieczonych (art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej),

• byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2009 r. (art. 29 ust. 1 ustawy wypadkowej).

Co oznacza „nieprzerwane zgłoszenie”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe, który był zgłoszony w ZUS nieprzerwanie w 2009 r., jest taki płatnik, który w każdym miesiącu 2009 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej jedną osobę.

ZUS IWA za 2009 r. nie mają zatem obowiązku składać płatnicy, którzy chociaż w jednym miesiącu 2009 r. nie zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego ani jednej osoby (lub nie są płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe w styczniu 2010 r.).

Termin złożenia ZUS IWA za 2009 r.

Termin złożenia informacji ZUS IWA za dany rok kalendarzowy upływa 31 stycznia następnego roku (art. 31 ust. 6 ustawy wypadkowej). Jednak w 2010 r. ostatni dzień terminu (31 stycznia) przypada w niedzielę. Dlatego ZUS IWA za 2009 r. należy przekazać wyjątkowo do 1 lutego 2010 r.

Nowy wzór druku ZUS IWA

Informację ZUS IWA za 2009 r. należy sporządzić na nowym, poprawionym formularzu. Druk ZUS IWA jest załącznikiem nr 2 do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Uchwalone rozporządzenie ma mieć moc obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Jak wypełnić ZUS IWA

Większość pól formularza ZUS IWA należy wypełnić tak samo jak druki składane za ubiegłe lata. Należy jednak pamiętać o tym, by wpisać kod PKD 2007 (a nie PKD 2004).

Blok I „Dane organizacyjne”:

REKLAMA

• w polu 01 - należy wpisać identyfikator informacji ZUS IWA (numer/rok) - 01 2009 - numer 01 oznacza informację ZUS IWA pierwszorazową, numery od 02 do 30 będą oznaczać ewentualnie składane korekty ZUS IWA, 2009 oznacza rok, za który składana jest informacja ZUS IWA),

• w polu 02 - należy wpisać 6-znakowy kod terytorialny jednostki terenowej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Kody terytorialne jednostek terenowych ZUS znajdują się w słowniku zawartym w programie Płatnik i w poradniku opublikowanym na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl),

• pola 03-05 należy pozostawić puste,

• w polu 06 - należy wpisać znak i numer decyzji pokontrolnej, w przypadku gdy korekta informacji ZUS IWA składana jest w następstwie ustaleń kontroli ZUS.

Blok II „Dane identyfikacyjne płatnika składek”:

• należy w nim podać te same dane, jakie wykazywane są we wszystkich innych drukach składanych w ZUS. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na podanie prawidłowych identyfikatorów numerycznych płatnika składek, z jakimi jest on aktualnie zgłoszony w ZUS (NIP/REGON/PESEL).

Blok III „Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego”:

REKLAMA

• w polu 01 - należy wpisać liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Liczbę ubezpieczonych należy ustalić, dzieląc sumę osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2009 r. przez 12 miesięcy.

Ustalając liczbę ubezpieczonych, należy uwzględniać wszystkie osoby, które w danym miesiącu 2009 r. podlegały przynajmniej jeden dzień ubezpieczeniu wypadkowemu. Każdą osobę należy uwzględniać jako jednego ubezpieczonego, nawet jeśli w jednym miesiącu podlegała ubezpieczeniom z kilku tytułów (np. osobę, która po ustaniu w trakcie miesiąca umowy zlecenia, z której podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu, została zatrudniona w tej samej firmie na podstawie umowy o pracę).

 

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie należy brać pod uwagę osób:

• które podlegały ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu (np. zleceniobiorców wykonujących pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez płatnika, którzy do końca 2009 r. nie podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu),

• które przez cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź zostały powołane do odbywania zasadniczej służby wojskowej,

• za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, mimo że nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień).

Blok IV „Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki”:

• w polu 01 - należy wpisać rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2009 r. Jest to 5-znakowy kod z zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON aktualnego 31 grudnia 2009 r. W informacji ZUS IWA za 2009 r., odmiennie niż w informacjach za poprzednie lata, należy podać kod PKD 2007 (a nie kod PKD 2004).

WAŻNE!

W informacji za 2009 r. i za lata następne należy podać pięcioznakowy kod PKD według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r.

• w polu 02 - należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które miały miejsce w 2009 r. W liczbie tej uwzględnia się pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zostały zarejestrowane w rejestrze wypadków nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i nie później niż 31 grudnia 2009 r., oraz innych ubezpieczonych (podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu), poszkodowanych w wypadkach przy pracy, dla których karta wypadku została sporządzona nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i nie później niż 31 grudnia 2009 r. Jeżeli w 2009 r. ani jeden ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu nie został poszkodowany w wypadku przy pracy, należy wpisać cyfrę „0”.

• w polu 03 - należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w 2009 r. Liczbę tych osób należy ustalić tak samo jak przy wypełnianiu pola 02, uwzględniając jednak tylko wypadki ciężkie i śmiertelne.

SŁOWNICZEK

wypadek ciężki - wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia naruszający podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała

wypadek śmiertelny - wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypadku

Liczba poszkodowanych podana w polu 03 nie może być wyższa od liczby wykazanej w polu 02.

• w polu 04 - należy wpisać liczbę zatrudnionych w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na 31 grudnia 2009 r. Ustalając liczbę tych osób, należy brać pod uwagę wyłącznie pracowników, tj. osoby pozostające w stosunku pracy w myśl przepisów Kodeksu pracy. Każdego pracownika należy uwzględniać w tej liczbie tylko jeden raz. Przy ustalaniu liczby zatrudnionych stosuje się zasady obowiązujące przy wypełnianiu działu 2 (wiersz 1, rubryka 1) sprawozdania o warunkach pracy (Z-10), sporządzanego dla celów GUS.

Blok V „Adres do korespondencji płatnika składek” oraz blok VI „Oświadczenie płatnika składek” należy wypełnić w taki sam sposób, jak podobne bloki w innych dokumentach składanych w ZUS.

Forma składania ZUS IWA

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w odniesieniu do innych dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych przez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w formie elektronicznej.

• art. 3 ust. 4 i 5, art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 31 ust. 6-8 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322

• załącznik nr 2 do projektu z 3 listopada 2009 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (w dniu oddania numeru do drukarni nie zakończyły się prace legislacyjne nad tym projektem)

Joanna Goliniewska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA