Kategorie

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej a obowiązki podatkowe

inforCMS
Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z określonymi obowiązkami - w tym ze sporządzeniem spisu z natury, jego rozliczeniem, a następnie zgłoszeniem naczelnikowi urzędu skarbowego faktu zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych w celu wykreślenia z rejestru podatników VAT.

1. Kto jest objęty spisem z natury

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na potrzeby rozliczenia podatku VAT dotyczy:

• osób fizycznych, które zaprzestały wykonywania czynności opodatkowanych,

• spółek cywilnych - w przypadku ich rozwiązania,

• spółek handlowych niemających osobowości prawnej - w przypadku ich rozwiązania.

2. Rozliczenie podatku należnego od remanentu likwidacyjnego

Reklama

Zasady opodatkowania towarów objętych spisem z natury w związku z likwidacją działalności gospodarczej określa art. 14 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w spisie z natury należy uwzględnić towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Podstawą opodatkowania towarów objętych spisem z natury jest ich wartość ustalona na podstawie ceny nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia - kosztu wytworzenia, określonych w momencie dostawy tych towarów. Oznacza to, że towary ujęte w spisie z natury sporządzonym na potrzeby rozliczenia podatku VAT wycenia się według ich wartości rynkowej ustalonej na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.

Reklama

Do 30 listopada 2008 r. w przypadku likwidacji działalności gospodarczej obowiązek podatkowy powstawał w dniu, w którym podatnik powinien sporządzić spis z natury, ale nie później niż 14. dnia od rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli zatem podatnik zlikwidował działalność gospodarczą (np. ostatniego dnia grudnia), to spis z natury mógł sporządzić w ciągu 14 dni od zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Oznaczało to, że podatnik mógł przesunąć o 1 miesiąc obowiązek rozliczenia podatku VAT, który wynikał ze spisu z natury. Od 1 grudnia 2008 r. obowiązek podatkowy przy likwidacji działalności gospodarczej powstaje na określony dzień, tj. w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych, co wynika z art. 14 ust. 6 ustawy.

Od 1 grudnia 2008 r. podatnik, który likwiduje działalność gospodarczą, nie musi odrębnie zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o sporządzonym spisie. Do 30 listopada 2008 r. podatnik musiał tego dokonać w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu. Po zmianie przepisów wykonanie tej dodatkowej czynności nie jest już konieczne. Wystarczy, że w deklaracji VAT składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatnik rozliczy podatek należny od remanentu likwidacyjnego (w części C pod pozycją 40 deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) oraz załączy do niej dodatkową informację o dokonanym spisie z natury, a także ustalonej na jego podstawie wartości i kwocie podatku należnego.

Przykład

Jan K. zlikwidował działalność gospodarczą 31 grudnia 2008 r. Spis z natury sporządził na 31 grudnia 2008 r. Wartość towarów objętych tym spisem ustalił według cen rynkowych obowiązujących na ten dzień. Podatnik wykazał podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego, które wynikały ze sporządzonego spisu z natury, w deklaracji VAT składanej za grudzień (w terminie do 26 stycznia 2009 r.). Do składanej deklaracji VAT dodatkowo dołączył pisemną informację o spisie z natury dokonanym w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej, podając ustaloną wartość spisu oraz kwotę podatku należnego.

Gdyby podatnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w listopadzie 2008 r., to w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów o VAT mogłoby dojść do takiej sytuacji, w której podatnik w ogóle nie zapłaciłby podatku VAT od remanentu likwidacyjnego, ponieważ na podstawie przepisów obowiązujących do 30 listopada 2008 r. jeszcze nie powstał obowiązek podatkowy w związku z likwidacją działalności gospodarczej, natomiast według przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r. obowiązek ten nie powstałby w ogóle.

Przykład

Jacek N. zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej 20 listopada 2008 r. Według przepisów ustawy obowiązujących do 30 listopada 2008 r. obowiązek podatkowy powinien powstać nie później niż 4 grudnia 2008 r. Natomiast według przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r. obowiązek podatkowy powinien powstać już 20 listopada 2008 r.

W takim przypadku, na podstawie przepisu przejściowego art. 6 ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1320), obowiązek podatkowy powstaje na starych zasadach - obowiązujących przed 1 grudnia 2008 r. - czyli w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, ale nie później niż w ciągu 14. dnia od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że Jacek N. powinien rozliczyć podatek należny od remanentu likwidacyjnego w deklaracji za grudzień 2008 r.

3. Zgłoszenie na formularzu VAT-Z

Jeżeli podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności opodatkowanych, to jest on zobowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu VAT-Z, który następnie stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Urzędem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest urząd właściwy dla podatnika w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgłoszenie VAT-Z

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Trzeba pamiętać, że złożenie VAT-Z oznacza utratę statusu podatnika VAT i powoduje wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT. Tym samym oznacza utratę prawa m.in. do wystawiania faktur VAT, co wynika z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur, ponieważ mogą je wystawiać tylko zarejestrowani czynni podatnicy VAT. Wykreślenie z rejestru podatników VAT oznacza również brak prawa do odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów, ponieważ przysługuje ono tylko tym podatnikom, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, o czym stanowi art. 88 ust. 4 ustawy. Dlatego w praktyce zgłoszenie to powinno zostać złożone po zakończeniu wszystkich czynności, w których przedsiębiorca występuje jako „podatnik VAT czynny”.

Złożenie formularza VAT-Z powinno nastąpić po dokonaniu odliczenia podatku naliczonego od ostatnich zakupów oraz wyprzedaży majątku pochodzącego z likwidowanej działalności.

Źródło: Biblioteka księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma

  Sąd Najwyższy wydał decyzję ws. kredytów frankowych

  Kredyty frankowe. Sąd Najwyższy uznał, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji. W opinii sądu bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, co wyznacza bieg przedawnienia.

  Jaka jest stopa zwrotu z wynajmu mieszkań?

  Wynajem mieszkania. W ostatnich latach popyt na rynku mieszkaniowym istotnie napędzały osoby, które chciały zainwestować w wynajem. Stopy zwrotu z takiego zakupu były znacznie wyższe niż oprocentowanie lokat, a rosnące dynamicznie ceny mieszkań zachęcały do inwestycji.

  Złoto nadal jednym z najbardziej popularnych celów inwestycyjnych

  Zainteresowanie złotem na światowych rynkach jest obecnie ogromne. Samoloty ze złotymi sztabkami latają rzadziej, ale konwoje z cennym ładunkiem mkną autostradami – tak złoto jest transportowane m.in. do Polski. Kruszec stał się popularną alternatywą do inwestowania, także nad Wisłą.

  Od 15 maja bez maseczek na ulicy

  Rząd od 15 maja znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Co jeszcze się zmieni w tym zakresie?

  Ponownie otwarte kluby fitness, siłownie i baseny

  Od 29 maja do 5 czerwca przywrócona ma być działalność klubów fitness i siłowni, a także basenów - wynika z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów.

  Resort sprawiedliwości planuje nowelizację art. 388 k.c. Co to oznacza dla sprzedawców?

  Będą zmiany w przepisach. Prawnicy przerażeni proponowanymi zmianami do art. 388 k.c. Zmiana ma zwiększyć ochronę obywateli przed nieuczciwymi i nieetycznymi praktykami sprzedawców.

  Czy fintech to przyszłość bankowości?

  Mówi się, że spółki fintechowe to przyszłość tradycyjnej bankowości, a niektórzy analitycy ryzykują stwierdzenie, iż biznesy łączące świat finansów z nowymi technologiami to przyszłość, która już nadeszła. Taki wariant potwierdzają nastroje na rynkach światowych, a także w strukturach największych funduszy inwestycyjnych globu. Beneficjentem tego typu zmian będzie przede wszystkim sam klient.

  Drewniane konstrukcje szkieletowe coraz popularniejsze

  Drewniane konstrukcje szkieletowe to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich inwestorów. Eksperci nie mają wątpliwości, że drewno na dobre wróciło do łask.

  Wyrok SN ws. kredytów frankowych a sektor bankowy

  Umowy kredytu frankowego. Zdaniem Związku Banków Polskich niekorzystne dla banków rozstrzygnięcia SN ws. kredytów frankowych oznaczałyby upadek części sektora bankowego. Banki nie byłyby w stanie finansować bieżących potrzeb gospodarki.

  Jak ustawić bezpieczne hasło na komputerze firmowym?

  Bezpieczne hasło i ochrona danych to podstawa każdej firmy. Tymczasem oszuści wykorzystują zaawansowane narzędzia IT do masowego łamania haseł dostępów do usług internetowych i w ten sposób pozyskują ogromne wolumeny danych do dokonywania przestępstw.

  MRiRW: blisko 2,2 mld euro z KPO na sektor rolno-spożywczy

  Sektor rolno-spożywczy ma w Krajowym Planie Odbudowy wyodrębnioną pulę na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy. Jakie inwestycje będą jeszcze wspierane z KPO?

  Codzienie tracimy około 600 milionów zł z polskiego PKB

  Trzecia fala pandemii łagodniejsza dla gospodarki, ale niektóre sektory wciąż dużo tracą. Kto traci, a kto zyskuje na pandemii?

  Pakiet akcyzowy - zmiany dla firm

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym weszła w życie. Szereg zmian już obowiązuje m.in. uzyskiwanie lub cofanie zezwoleń akcyzowych. Co jeszcze się zmieniło?

  Jak powinna wyglądać umowa na dostawy produktów rolniczych?

  Umowa dla rolnika: jak powinny być uregulowane kwestie ceny, terminów płatności, siły wyższej, kontroli jakości czy wypowiedzenia kontraktu?

  Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej – co dalej po śmierci przedsiębiorcy

  Prawnik wyjaśnia, co dzieje się po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisanej do CEIDG

  Hotele znów otwarte. Te miejskie na razie są omijane są przez gości

  Od 8 maja hotele znów mogą przyjmować gości. Jednak w przeciwieństwie do hoteli resortowych w tych miejskich nie widać bardzo dużego zainteresowania.

  Ceny mieszkań wzrosły od 7 do 13 proc.

  Ceny mieszkań. W ciągu roku ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym wzrosły od 7 do 13 proc., najwyższe wzrosty odnotowano w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu, najniższe w Warszawie - wynika z Barometru Metrohouse i Gold Finance. W dalszym ciągu duży jest udział zakupów w celach inwestycyjnych.

  Instalacja fotowoltaiczna - co warto wiedzieć?

  Fotowoltaika. Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? Gdzie montować panele? Jak sprawdza się instalacja w zależności od pogody? Jakie formalności trzeba spełnić, z jakimi kosztami się liczyć?

  Jak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące?

  Brak płatności nawet jednej faktury może zagrozić wypłacalności wykonawcy. W poszukiwaniu wyjścia z tej pułapki, coraz więcej firm budowlanych zwraca się w kierunku e-arbitrażu.

  Ponad 20% przedsiębiorców z branży beauty zapowiada zwolnienia

  Firmy z branży beauty zamierzają zwolnić część swoich pracowników. Planowane redukcje najczęściej mają obejmować ponad 60% kadr. Branża przeżywa stagnację i zapowiada falę upadłości.

  Pieniądze z KPO na termomodernizację budynków na wsi

  Termomodernizacja budynków na wsi. Z budżetu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będą wspierane inwestycje mieszkańców wsi m.in. w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, termomodernizację budynków szkół, bibliotek i domów kultury.

  Jak założyć wyząbkowane opony? Czy się da?

  Jak założyć wyząbkowane opony? To o tyle zasadnicze pytanie, że ząbkowanie oznacza uszkodzenie bieżnika w ogumieniu.

  Dotacje dla firm w maju - lista konkursów

  Dotacje z Funduszy Europejskich czekają na przedsiębiorców. Przedstawiamy listę majowych konkursów i dotacji.

  Tarcza branżowa - zasady wsparcia, nowe kody PKD

  Tarcza branżowa to wsparcie dla firm poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Od kiedy i na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy po zmianach?

  Jak rozwód Gatesów wpłynie na rynek start-upów?

  Rozwód Gatesów. Rozwody najbogatszych obywateli USA to nierzadko wyjątkowo bolesny cios wymierzony m.in. w majątek osobisty oraz portfele inwestycyjne. Czy jest się czego obawiać?