REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak starać się o odroczenie terminu opłacania składek

Piotr Kostrzewa
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Prowadzę niewielką firmę produkcyjną, w której zatrudniam kilku pracowników. Mój główny kontrahent ma przejściowe kłopoty finansowe, dlatego należność za ostatnią dostarczoną mu partię towarów otrzymam z przeszło miesięcznym opóźnieniem. Znaczną część moich wydatków stanowią składki ubezpieczeniowe. Prawdopodobnie w najbliższym terminie ich płatności nie będę miał wystarczających środków finansowych, aby je uregulować w całości. Dotychczas terminowo opłacałem składki i nie mam w ZUS zadłużenia w tym zakresie. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności tych składek?

RADA

REKLAMA

Na Pana wniosek ZUS może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek, jeśli uzna, że podany przez Pana powód odroczenia tego terminu zasługuje na uwzględnienie. Wniosek w tej sprawie należy jednak złożyć przed upływem terminu płatności tych należności.

UZASADNIENIE

ZUS na wniosek płatników składek na ubezpieczenia może udzielać ulg w zakresie uiszczania należności z tytułu składek. Jedną z takich ulg jest odroczenie terminu płatności składek. Płatnik może uzyskać odroczenie terminu opłacania składek nie częściej niż raz na 6 miesięcy, ale jednorazowe odroczenie może obejmować więcej niż jedną składkę.

ZUS może wyrazić zgodę na odroczenie terminu opłacenia składek, jeżeli przemawiają za tym względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie (art. 29 ust. 1 ustawy systemowej).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie ZUS bierze pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z przyjętą przez ZUS wewnętrzną procedurą załatwiania wniosków, dotyczącą udzielania ulg w zapłacie należności z tytułu składek, za „względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie” uważane są w szczególności:

klęski żywiołowe,

śmierć dłużnika,

trudna sytuacja materialna i rodzinna dłużnika,

trudna sytuacja gospodarcza,

rodzaj bądź charakter prowadzonej działalności,

zawarcie przez dłużnika sądowego postępowania układowego, ugodowego lub bankowego,

objęcie dłużnika postępowaniem naprawczym,

nieskuteczność lub mała efektywność prowadzonego postępowania egzekucyjnego,

upadłość banku, w którym dłużnik posiadał środki na rachunku bankowym.

Nie jest to katalog zamknięty sytuacji, w których ZUS może zgodzić się na udzielenie ulgi w opłacaniu składek. Są to jednak wskazówki, jakie okoliczności mogą uzasadniać wyrażenie zgody przez ZUS.

Przy rozpatrywaniu wniosku o odroczenie terminu płatności składek istotne są pewne ograniczenia:

odroczenie nie może dotyczyć składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek (np. składek finansowanych ze środków pracowników), w tym składek na ubezpieczenie zdrowotne,

REKLAMA

jeżeli płatnik składek ma zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek lub z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, warunkiem odroczenia terminu płatności jest opłacenie przez płatnika kwoty odpowiadającej zaległym składkom finansowanym ze środków ubezpieczonych lub składek na ubezpieczenie zdrowotne, wraz z odsetkami za zwłokę.

Dla płatnika, który nie może opłacić składek w terminie, podpisanie z ZUS umowy o odroczenie terminu płatności jest bardzo korzystne. Mimo że płatnik nie zapłaci składek w ustawowym terminie, nie jest przez ZUS uznawany za dłużnika. Ma to szczególne znaczenie dla firm, które biorą udział w postępowaniach o zamówienia publiczne albo ubiegają się o kredyt bankowy. Ponadto w okresie trwania umowy ZUS nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego wobec płatnika w związku z niezapłaceniem składek w ustawowym terminie.

Podział kompetencji w zakresie odraczania terminu płatności należności z tytułu składek

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności danej składki.

WAŻNE!

ZUS pozostawia bez rozpoznania wniosek o odroczenie terminu opłacenia składek, złożony po obowiązującym terminie ich płatności.

REKLAMA

Płatnik składa wniosek o odroczenie terminu opłacania składek na piśmie, uzasadniając brak możliwości terminowego ich opłacenia. Po złożeniu wniosku ZUS ustala indywidualnie, jakie dokumenty płatnik powinien dostarczyć. Konieczne jest to z uwagi na fakt, że udzielenie ulgi w opłacaniu składek jest pomocą publiczną dla przedsiębiorcy.

Jeśli płatnik uzyska zgodę ZUS na odroczenie terminu płatności składek, dochodzi do zawarcia umowy między nim a ZUS. W umowie jest naliczana opłata prolongacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Ordynacji podatkowej, która stanowi 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Płatnik, który uzyskał zgodę na odroczenie terminu opłacania składek, musi stosować się do terminów określonych w umowie. Jeśli płatnik nie opłaci odroczonych składek we wskazanym w niej terminie, umowa ulega rozwiązaniu. ZUS rozwiązuje umowę także wtedy, gdy zgodnie z umową termin płatności składek zostanie odroczony na okres przekraczający 1 miesiąc, a płatnik nie będzie wywiązywał się z obowiązku opłacania bieżących składek przez okres dłuższy niż 14 dni. Rozwiązanie umowy powoduje, że przedmiotowe należności stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę.

Zagrożenie

ZUS nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku płatnika o odroczenie terminu płatności składek.

Decyzja ZUS w tej sprawie zależy od tego, czy uzna, że powód złożenia wniosku o odroczenie terminu opłacania składek jest na tyle poważny, że zasługuje na uwzględnienie. Jeśli ZUS nie wyrazi zgody na odroczenie terminu płatności składek, płatnik musi je opłacić w terminie. Złożenie wniosku nie chroni bowiem płatnika przed negatywnymi skutkami jego nieuwzględniania, np. odsetkami za zwłokę.

• art. 29, art. 30 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Piotr Kostrzewa

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Orzecznictwo uzupełniające:

• Odroczenie terminu płatności zaległych składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie należności z tego tytułu na raty następuje w formie umowy, od której stronie nie służy odwołanie do sądu. (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 marca 2003 r., III AUa 2016/01)

• Artykuł 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) stanowi o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności należności z tytułu składek na ZUS w formie umowy, ale nie zastrzega tej formy do odmowy rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu płatności. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, III SA/Wa 1009/06)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA