Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak starać się o odroczenie terminu opłacania składek

Piotr Kostrzewa
inforCMS
Prowadzę niewielką firmę produkcyjną, w której zatrudniam kilku pracowników. Mój główny kontrahent ma przejściowe kłopoty finansowe, dlatego należność za ostatnią dostarczoną mu partię towarów otrzymam z przeszło miesięcznym opóźnieniem. Znaczną część moich wydatków stanowią składki ubezpieczeniowe. Prawdopodobnie w najbliższym terminie ich płatności nie będę miał wystarczających środków finansowych, aby je uregulować w całości. Dotychczas terminowo opłacałem składki i nie mam w ZUS zadłużenia w tym zakresie. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności tych składek?

RADA

Na Pana wniosek ZUS może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek, jeśli uzna, że podany przez Pana powód odroczenia tego terminu zasługuje na uwzględnienie. Wniosek w tej sprawie należy jednak złożyć przed upływem terminu płatności tych należności.

UZASADNIENIE

ZUS na wniosek płatników składek na ubezpieczenia może udzielać ulg w zakresie uiszczania należności z tytułu składek. Jedną z takich ulg jest odroczenie terminu płatności składek. Płatnik może uzyskać odroczenie terminu opłacania składek nie częściej niż raz na 6 miesięcy, ale jednorazowe odroczenie może obejmować więcej niż jedną składkę.

ZUS może wyrazić zgodę na odroczenie terminu opłacenia składek, jeżeli przemawiają za tym względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie (art. 29 ust. 1 ustawy systemowej).

Przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie ZUS bierze pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z przyjętą przez ZUS wewnętrzną procedurą załatwiania wniosków, dotyczącą udzielania ulg w zapłacie należności z tytułu składek, za „względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie” uważane są w szczególności:

klęski żywiołowe,

śmierć dłużnika,

trudna sytuacja materialna i rodzinna dłużnika,

trudna sytuacja gospodarcza,

rodzaj bądź charakter prowadzonej działalności,

zawarcie przez dłużnika sądowego postępowania układowego, ugodowego lub bankowego,

objęcie dłużnika postępowaniem naprawczym,

nieskuteczność lub mała efektywność prowadzonego postępowania egzekucyjnego,

upadłość banku, w którym dłużnik posiadał środki na rachunku bankowym.

Nie jest to katalog zamknięty sytuacji, w których ZUS może zgodzić się na udzielenie ulgi w opłacaniu składek. Są to jednak wskazówki, jakie okoliczności mogą uzasadniać wyrażenie zgody przez ZUS.

Przy rozpatrywaniu wniosku o odroczenie terminu płatności składek istotne są pewne ograniczenia:

odroczenie nie może dotyczyć składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek (np. składek finansowanych ze środków pracowników), w tym składek na ubezpieczenie zdrowotne,

jeżeli płatnik składek ma zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek lub z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, warunkiem odroczenia terminu płatności jest opłacenie przez płatnika kwoty odpowiadającej zaległym składkom finansowanym ze środków ubezpieczonych lub składek na ubezpieczenie zdrowotne, wraz z odsetkami za zwłokę.

Dla płatnika, który nie może opłacić składek w terminie, podpisanie z ZUS umowy o odroczenie terminu płatności jest bardzo korzystne. Mimo że płatnik nie zapłaci składek w ustawowym terminie, nie jest przez ZUS uznawany za dłużnika. Ma to szczególne znaczenie dla firm, które biorą udział w postępowaniach o zamówienia publiczne albo ubiegają się o kredyt bankowy. Ponadto w okresie trwania umowy ZUS nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego wobec płatnika w związku z niezapłaceniem składek w ustawowym terminie.

Podział kompetencji w zakresie odraczania terminu płatności należności z tytułu składek

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności danej składki.

WAŻNE!

ZUS pozostawia bez rozpoznania wniosek o odroczenie terminu opłacenia składek, złożony po obowiązującym terminie ich płatności.

Płatnik składa wniosek o odroczenie terminu opłacania składek na piśmie, uzasadniając brak możliwości terminowego ich opłacenia. Po złożeniu wniosku ZUS ustala indywidualnie, jakie dokumenty płatnik powinien dostarczyć. Konieczne jest to z uwagi na fakt, że udzielenie ulgi w opłacaniu składek jest pomocą publiczną dla przedsiębiorcy.

Jeśli płatnik uzyska zgodę ZUS na odroczenie terminu płatności składek, dochodzi do zawarcia umowy między nim a ZUS. W umowie jest naliczana opłata prolongacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Ordynacji podatkowej, która stanowi 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Płatnik, który uzyskał zgodę na odroczenie terminu opłacania składek, musi stosować się do terminów określonych w umowie. Jeśli płatnik nie opłaci odroczonych składek we wskazanym w niej terminie, umowa ulega rozwiązaniu. ZUS rozwiązuje umowę także wtedy, gdy zgodnie z umową termin płatności składek zostanie odroczony na okres przekraczający 1 miesiąc, a płatnik nie będzie wywiązywał się z obowiązku opłacania bieżących składek przez okres dłuższy niż 14 dni. Rozwiązanie umowy powoduje, że przedmiotowe należności stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę.

Zagrożenie

ZUS nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku płatnika o odroczenie terminu płatności składek.

Decyzja ZUS w tej sprawie zależy od tego, czy uzna, że powód złożenia wniosku o odroczenie terminu opłacania składek jest na tyle poważny, że zasługuje na uwzględnienie. Jeśli ZUS nie wyrazi zgody na odroczenie terminu płatności składek, płatnik musi je opłacić w terminie. Złożenie wniosku nie chroni bowiem płatnika przed negatywnymi skutkami jego nieuwzględniania, np. odsetkami za zwłokę.

• art. 29, art. 30 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Piotr Kostrzewa

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Orzecznictwo uzupełniające:

• Odroczenie terminu płatności zaległych składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie należności z tego tytułu na raty następuje w formie umowy, od której stronie nie służy odwołanie do sądu. (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 marca 2003 r., III AUa 2016/01)

• Artykuł 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) stanowi o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności należności z tytułu składek na ZUS w formie umowy, ale nie zastrzega tej formy do odmowy rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu płatności. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, III SA/Wa 1009/06)

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Elektrownie atomowe. Czy powstaną w Polsce?
  Pięć ośrodków będzie uczestniczyć w procesie licencjonowania i kontroli elektrowni jądrowej. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zdecydował o przyznaniu autoryzacji dla ośrodków naukowo-badawczych.
  Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce
  Mimo zawirowań geopolitycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy, polski rynek nieruchomości komercyjnych zakończył pierwsze półrocze niezłym wynikiem. Należy jednak pamiętać, że echa tych zawirowań nie widać jeszcze w wynikach drugiego kwartału 2022 roku.
  Spółdzielnie mieszkaniowe podwyższają czynsze. Winne ceny energii
  Czy po wakacjach kredytowych pojawi się postulat wakacji czynszowych? Opłaty rosną a zarządcy tłumaczą, że nie oni są winni. Znaczną część czynszu stanowi energia – ogrzanie wody i mieszkań oraz prąd w częściach wspólnych. Dodatkowo inflacja wpływa na ceny usług niezwiązanych bezpośrednio z energią. Niestety nic nie wskazuje, żeby najnowsze podwyżki miały być ostatnimi.
  Dopłaty do innych niż węgiel źródeł ciepła - projekt
  W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy regulujący m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel.
  Zaostrzanie nadzoru rejestrowania sprzedaży
  Resort finansów pracuje nad zmianami prawa, które zabezpieczą źródła wpływów podatkowych państwa. Proponowane zmiany dotyczą głównie fiskalizacji sprzedaży przy użyciu kas w urządzeniach do automatycznego świadczenia usług i sprzedaży towarów. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się kolejne grupy przedsiębiorców.
  Niskie ceny przyciągają Czechów na zakupy do Polski
  Czesi wciąż chętnie przyjeżdżają do Polski na zakupy. Szczególnie atrakcyjne są ceny benzyny oraz artykułów spożywczych. Każda wizyta to oszczędność
  Co może od 2023 r. zastąpić opakowania plastikowe? [KOMENTARZ]
  Przepisy systematycznie będą ograniczać produkcję plastikowych opakowań. Czy jest alternatywa dla tworzyw sztucznych?
  Kryzys w związku z wojną w Ukrainie - wsparcie dla przedsiębiorców
  Pomoc będzie mogła być udzielana w formie pożyczek, zarówno mikro, małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorcom. Do kiedy będzie można otrzymać wsparcie?
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej? Dziś zastanowimy się nad tym czy jest możliwy, a jak tak to ile wynosi. Co mówią przepisy?
  Procenty z lokat przegrywają z inflacją w Polsce i UE
  Inflacja dwucyfrowa jednak odsetki w bankach niewiele wyższe niż przed wojną. To realia nie tylko polskie
  Ile jest fotoradarów w Polsce? A ile w Europie?
  Ile jest fotoradarów w Polsce? Dokładnie 587. Jak jednak ta liczba wypada na tle innych krajów Europy? W Wielkiej Brytanii jest ich 10-krotnie więcej.
  Polacy przenoszą się z mieszkań do domów
  Domy szybko zyskują na wartości oraz popularności wśród Polaków. Podobnie jak mieszkania są one dobrą inwestycją w dobie galopującej inflacji i potrafią ochronić oszczędności, a nawet je pomnożyć. Nic więc dziwnego, że przeznaczone pod nie grunty, sprzedają się dziś jak ciepłe bułeczki.
  PIE: w sierpniu indeks koniunktury spadł do 98,6 pkt
  Miesięczny Indeks Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego spadł w sierpniu o 3,8 pkt, do poziomu 98,6 pkt - przekazał PIE. Po raz pierwszy od lutego odczyt MIK jest poniżej poziomu neutralnego, co oznacza przewagę nastrojów negatywnych - dodano.
  50 mln zł rocznie na wykup byłych mieszkań pracowniczych
  50 mln rocznie przekaże polski rząd samorządom, które zdecydują się wykupić od podmiotów prywatnych dawne mieszkania pracownicze, aby ich lokatorom nie groziły podwyżki czynszu - powiedział PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w Zgierzu (woj. łódzkie), gdzie jest ok. 40 takich mieszkań.
  Przyczyny zużycia opon? Oto główni zabójcy ogumienia
  Przyczyny zużycia opon? Lista jest dość długa. Warto ją jednak poznać. W ten sposób kierujący może przedłużyć czas życia ogumienia w swoim aucie.
  Strefy czystego transportu w Polsce. Kto będzie pionierem?
  Strefy czystego transportu w Polsce. Co oznaczają? Czemu kierowcy ich nie chcą? I które miasto utworzy pierwszą? Sprawdźmy.
  E-commerce: zmiana zawartości maila po wysyłce? To możliwe!
  Zawartość wysłanego już maila można zmienić dzięki technologii real time content management (RTCM). Korzystanie z tego rozwiązania staje się coraz powszechniejszym trendem na polskim rynku e-commerce.
  Internet Rzeczy. Rewolucja, która w Polsce jest nowością
  Przedmioty połączone cyfrowo. Internet Rzeczy to technologia, od której w biznesie nie ma już odwrotu. Skoro tak, to dlaczego zaledwie 29 proc. firm w UE wykorzystuje IoT? Polska nie zaskakuje — znajdujemy się w ogonie wspólnoty. Nowe dane Eurostatu pokazują, jak wygląda wykorzystanie tej technologii w UE.
  Ceny luksusowych nieruchomości na świecie rosną wolniej, ale spadków nie widać.
  Na koniec drugiego kwartału 2022 roku firma Knight Frank opublikowała Prime Global Cities Index, czyli indeks śledzący ceny luksusowych nieruchomości na świecie w 45 miastach. Po dwóch latach, w trakcie których obserwowaliśmy historycznie najwyższą dynamikę wzrostu cen nieruchomości luksusowych widoczny jest spadek.
  Zakup mieszkania na osiedlu. Gdzie można kupić?
  W jakich inwestycjach deweloperzy mają ukończone mieszkania lub z bliskim terminem oddania? Jakie lokale są jeszcze w sprzedaży? W jakich cenach?
  Ile zostało już złożonych wniosków o wakacje kredytowe?
  Około 850 tys. wniosków o wakacje kredytowe złożono we wszystkich bankach - poinformował w środę prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.
  Mandaty w wakacje 2022. Mamy rekordzistę. To OPP z Lublina
  Mandaty w wakacje 2022 nie będą niskie? Tylko w lipcu przekonało się o tym prawie 114 tys. kierowców. Tyle złapały rejestratory systemu CANARD ITD.
  Opłata za odholowanie pojazdu 2023. Nowe stawki!
  Opłata za odholowanie pojazdu 2023 jest już znana. Po 1 stycznia kierowcy mogą się spodziewać... podwyżek. Sprawdźmy jak duże będą.
  Szansa Polski na miękkie lądowanie w obliczu globalnego spowolnienia gospodarczego
  Silny rynek pracy w Polsce daje szansę na miękkie lądowanie naszej gospodarki w obliczu globalnego spowolnienia - wynika z wtorkowego komentarza gospodarczego głównego ekonomisty PZU Dawida Pachuckiego. Stopniowo zaczyna u nas spadać presja inflacyjna - dodał.
  Inteligentne systemy w ochronie przed cyberprzestępczością - hakerzy też mają słabe punkty
  Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec skutecznemu włamaniu, ale wiedzą też, że ograniczanie dostępu do zasobów organizacji jest zupełnie niepraktyczne. Największym przełomem ostatnich lat jest wykorzystanie uczenia maszynowego do wykrywania, kiedy próba naruszenia zabezpieczeń zakończyła się sukcesem.