Kategorie

Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Natalia Korzeniecka
inforCMS
Pracodawcy mają obowiązek poinformowania na piśmie pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, jego przyczynach prawnych i ekonomicznych oraz o socjalnych skutkach dla pracowników.

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę powoduje niepewność wśród zatrudnionych pracowników. Pracownicy nie wiedzą, jakie decyzje podejmą ich nowi szefowie oraz jak ułoży się ich wzajemna współpraca. Dlatego też, dla jak najpełniejszej ochrony pracowników, ustawodawca stworzył na gruncie przepisów kodeksu pracy oraz pozakodeksowych ustaw środki ochrony dla przejmowanych pracowników. Należą do nich w szczególności prawo do podstawowych informacji co do zamierzonego przejęcia oraz uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem.

Obowiązek informacji

Prawo do informacji pracownika co do zamierzonych zmian w jego stosunku pracy wynika z art. 231 § 3 k.p. W przypadku gdy w zakładzie działają organizacje związkowe, wówczas zarówno nowy, jak i dotychczasowy pracodawca zobowiązani są do przekazania tych podstawowych informacji właśnie organizacjom związkowym, które zgodnie z art. 261 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn.zm.) są uprawnione do podjęcia negocjacji z pracodawcą w zakresie warunków zatrudnienia pracowników.

Wśród informacji przekazanych na piśmie pracownikom co najmniej na 30 dni przed planowanym przejęciem zakładu pracy powinny znajdować się m.in. następujące dane:

- termin przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę,

- przyczyny uzasadniające przejęcie,

- następstwa prawne, ekonomiczne, socjalne dla pracowników,

- wszelkie zamierzone działania dotyczące warunków zatrudniania pracowników, w tym warunków pracy, płacy, przekwalifikowania.

Reklama

Szczególną rolę wśród wymaganych do podania pracownikom informacji pełni termin przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Uzależnione jest od niego inne uprawnienie pracownika, jakim jest możliwość rozwiązania umowy o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem. Zgodnie bowiem z art. 231 § 4 k.p. dwumiesięczny termin do rozwiązania umowy o pracę w tym szczególnym trybie biegnie od dnia zawiadomienia.

Potwierdził to również Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 17 grudnia 2001 r., sygn. akt I PKN 746/00, w którym stwierdził, że w udzielonej pracownikom informacji o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę dotychczasowy pracodawca powinien wskazać datę tego przejścia. Zmiana tej daty powoduje obowiązek ponowienia informacji wraz z pouczeniem o możliwości rozwiązania umowy przez pracownika na podstawie art. 231 § 4 k.p.

Niewykonanie przez dotychczasowego pracodawcę obowiązku udzielenia informacji i pouczenia zgodnie art. 231 § 3 k.p. nie wpływa jednak na sam skutek przejęcia zakładu pracy lub jego części, polegającego na wstąpieniu przez nowego pracodawcę w prawa i obowiązki strony stosunku pracy - jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 8 stycznia 2002 r., sygn. akt I PKN 779/00.

Uprawnienie do rozwiązania umowy

W terminie do dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia pracownik może rozwiązać stosunek pracy za tygodniowym uprzedzeniem. Uprawnienie to pozwala pracownikowi na swobodne podjęcie decyzji co do swojej przyszłości w firmie, w sytuacji gdy nastąpiła zmiana po stronie pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że termin ten należy do terminów zawitych, po upływie których czynność prawna nie może być skutecznie dokonana.

Przykład

Reklama

Spółka „Art-Projekt” została przejęta przez spółkę „Światowe Projekty”. 12 stycznia 2007 r. pracownicy zostali poinformowani o planowanym przejęciu, które miało nastąpić 20 lutego 2007 r. Zdzisław K. chciał rozwiązać umowę o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem. Decyzję podjął 10 marca 2007 r. Zarząd spółki „Światowe Projekty” rozwiązał z nim umowę o pracę w trybie określonym w art. 231 § 4 k.p.

W zależności od tego, kiedy upłynie dwumiesięczny termin, rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za siedmiodniowym uprzedzeniem może nastąpić u dotychczasowego lub nowego pracodawcy.

Zgodnie z art. 231 § 4 k.p. rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem wywołuje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracodawcę (wyrok Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2001 r., sygn. akt I PKN 724/00 - pracodawca nie ma obowiązku wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, który złożył oświadczenie o jej rozwiązaniu za siedmiodniowym uprzedzeniem na podstawie art. 231 § 4 zdanie pierwsze k.p.). W związku z tym były pracownik zachowuje uprawnienia, jakie przepisy prawa pracy łączą z faktem, gdy do ustania stosunku pracy doszło w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę (np. prawo do zasiłku dla bezrobotnych - art. 75 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 10 października 2000 r., sygn. akt III ZP 24/00, pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem, nie przysługuje odszkodowanie. Wynika to z ogólnych regulacji prawa pracy, które w przypadkach rozwiązania stosunku pracy przez jedną ze stron dopuszczają wypłatę wynagrodzenia lub odszkodowania na rzecz pracownika tylko wówczas, gdy przepis wyraźnie tak stanowi. Natomiast w myśl art. 231 § 4 k.p. odszkodowanie dla pracowników rozwiązujących umowę o pracę w tym szczególnym trybie nie jest przewidziane. Artykuł 231 k.p. gwarantuje kontynuowanie zatrudnienia na dotychczasowych warunkach pracy i płacy już u nowego pracodawcy. Natomiast możliwość rozwiązania umowy o pracę w omawianym szczególnym trybie jest traktowana jako zagwarantowanie praw każdego człowieka do wolnego wyboru i wykonywania pracy.

Podstawa prawna:

• ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.),

• ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn.zm.).

Natalia Korzeniecka

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.

  Ponad 231 mln zł zalegają firmy za polisy ubezpieczeniowe

  Konsumenci i przedsiębiorcy są winni firmom ubezpieczeniowym 387 mln zł za polisy ubezpieczeniowe. Dłużnicy, do których dzwoni firma windykacyjna, najczęściej tłumaczą, że mają inne ważniejsze wydatki, lub skoro polisa trwa cały rok, mają dużo czasu na wpłatę.

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co to oznacza?

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co oznacza taki komunikat pojawiający się w systemie info-car.pl? Kandydat na kierowcę nie ma się co martwić.

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - nowe przepisy

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Mitsubishi L200 po tuningu. Po fabrycznym tuningu!

  Mitsubishi L200 świetnie radzi sobie w terenie. Ma jednak pewną słabość. 150 koni to niezbyt dużo. Na szczęście Japończycy mogą coś na to poradzić.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

  Inflacja - maj 2021 r.

  Inflacja - maj 2021 r. - ile wyniosła? GUS zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Inflacja w maju okazała się niższa od wskaźnika podanego na początku czerwca w szybkim szacunku.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polakom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.