Kategorie

NIP w 2018 - jak go uzyskać i jak zgłaszać zmiany

NIP w 2018 - jak go uzyskać i jak zgłaszać zmiany /fot.Shutterstock
fot.Shutterstock
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT lub niebędące płatnikiem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne posługują się tylko numerem PESEL, który jest identyfikatorem obywatela w kontaktach z urzędem skarbowym. Jako przedsiębiorca, będziesz najczęściej posługiwał się identyfikatorem podatkowym NIP. Poniżej znajdziesz informacje, jakie są zasady dokonywania zgłoszenia NIP oraz aktualizacji danych.

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw (np. dotyczących ubezpieczeń społecznych) są podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Dotyczy to również płatników VAT (nawet jeśli nie są przedsiębiorcami).

Oznacza to, że jeśli nawet nie jesteś zarejestrowanym przedsiębiorcą ale samodzielnie (jako płatnik) odprowadzasz składki do ZUS, będziesz musiał dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego (aby uzyskać NIP) albo zgłoszenia aktualizacyjnego (aby - posiadając już NIP - zgłosić ewentualne zmiany danych objętych zgłoszeniem). Dotyczy to m.in. wspólników spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, którzy zgodnie z przepisami ubezpieczeniowymi są płatnikami składek na ubezpieczenia.

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Osoby fizyczne

 • Zgłoszenie identyfikacyjne NIP oraz aktualizacja danych w przypadku firm jednoosobowych

Zgłoszenie

Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą prowadząca działalność na własne nazwisko  (działalność jednoosobowa) nie musi oddzielnie składać zgłoszenia identyfikacyjnego NIP do urzędu skarbowego. Zgłoszenie to jest składane równocześnie z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiana danych

Zgłoszenie aktualizacyjne, czyli aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym również dokonywana jest poprzez zgłoszenie zmian do CEIDG

Likwidacja działalności

W przypadku zakończenia działalności, zgłoszenie aktualizacyjne NIP, następuje poprzez zgłoszenie zakończenia działalności w CEIDG.

 • Zgłoszenie identyfikacyjne NIP oraz aktualizacja danych w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej

Zgłoszenie

Zgłoszenie identyfikacyjne NIP wspólnicy spółki cywilnej składają w ramach wniosku o wpis do CIEDG.

Zobacz: Prawo dla firm

Zmiana danych

Zgłoszenie aktualizacyjne (informacja o zmianie danych) również składane jest w ramach wniosku o zmianę wpisu do CEIDG.

UWAGA! Zmianę nazwiska wspólnika figurującego w nazwie spółki cywilnej spółka dokonuje niezależnie (od wniosku wspólnika o wpis do CEIDG) dokonując zgłoszenia aktualizacyjnego NIP‑2 w urzędzie skarbowym.

UWAGA! NIP spółki cywilnej jest numerem całkowicie różnym od NIP poszczególnych wspólników spółki.

Likwidacja działalności

W przypadku likwidacji działalności, wspólnicy składają zgłoszenie aktualizacyjne w ramach  wniosku o wykreślenie wpisu do CEIDG.

UWAGA! Likwidację działalności spółki cywilnej spółka dokonuje niezależnie (od wniosku wspólników o wpis do CEIDG) dokonując zgłoszenia aktualizacyjnego NIP‑2 w urzędzie skarbowym.

UWAGA! Oprócz czynności związanych z ewidencją podatkową (wspólników i spółki), należy zgłosić zakończenie działalności do rejestru REGON

 • Zgłoszenie identyfikacyjne NIP oraz aktualizacja danych w przypadku osób niebędących przedsiębiorcą ale prowadzących działalność na własne nazwisko (np. komornicy)

Zgłoszenie

Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest na formularzu NIP-7 we właściwym urzędzie skarbowym.

Zmiana danych

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest formularzu NIP-7 (dotyczy również osobistego rachunku bankowego, czy związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Likwidacja działalności

Likwidacja działalności zgłaszana jest na formularzu NIP-7 we właściwym urzędzie skarbowym.

 • Zgłoszenie identyfikacyjne NIP oraz aktualizacja danych w przypadku osób niebędących przedsiębiorcami i prowadzącymi działalność wyłącznie w formie spółki: jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej

Zgłoszenie

Zgłoszenie identyfikacyjne wspólnicy składają bezpośrednio w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-7 tylko w przypadku, gdy wspólnik opłaca składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (jest płatnikiem ZUS). W przeciwnej sytuacji nie składa żadnego zgłoszenia NIP.

Zmiana danych

W sytuacji, gdy identyfikatorem wspólnika jest NIP, to zmianę danych dotyczącą np.: adresu miejsca zamieszkania, czy numeru osobistego rachunku bankowego, wspólnicy aktualizują indywidualnie w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-7.

Natomiast w sytuacji, gdy identyfikatorem wspólnika jest numer PESEL, zmiana adresu miejsca zamieszkania lub osobistego rachunku bankowego może być dokonana na formularzu ZAP-3 w dowolnym urzędzie skarbowym.

Likwidacja działalności

Likwidacja działalności przez spółkę, w sytuacji, gdy identyfikatorem wspólnika był NIP po zakończeniu działalności przez spółkę identyfikatorem podatkowym wspólnika, który nie będzie już płatnikiem (bez dokonywania aktualizacji w urzędzie skarbowym) jest numer PESEL.

Osoby prawne

 • Zgłoszenie identyfikacyjne oraz aktualizacja danych w przypadku podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

Zgłoszenie identyfikacyjne odnośnie:

 • danych podstawowych - danych objętych treścią wniosku o wpisu w KRS - na tym wniosku składanym w sądzie rejestrowym,
 • danych uzupełniających – pozostałych danych ewidencyjnych (dla ewidencji podatkowej, GUS i ZUS) - na zgłoszeniu NIP-8 składanym do urzędu skarbowego.

Zgłoszenie aktualizacyjne odnośnie:

 • danych podstawowych - na wniosku o wpisu w KRS składanym w sądzie rejestrowym,
 • danych uzupełniających – na zgłoszeniu NIP-8 składanym do urzędu skarbowego.

Likwidacji działalności dokonuje się na wniosku o wpisu w KRS składanym w sądzie rejestrowym.

 • Zgłoszenie identyfikacyjne NIP oraz aktualizacja danych w przypadku podatników (jednostek organizacyjnych) niepodlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, np. spółka cywilna.

Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest na formularzu NIP-2 we właściwym urzędzie skarbowym.

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest na formularzu NIP-2 (np.: zmiana siedziby, zmiana rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, zmiana nazwy, w tym w związku ze zmianą nazwiska wspólnika).

Likwidacja działalności zgłaszana jest na formularzu NIP-2 we właściwym urzędzie skarbowym.

UWAGA! NIP spółki cywilnej jest numerem całkowicie różnym od NIP poszczególnych wspólników spółki.

Właściwość naczelnika urzędu skarbowego i terminy dokonania zgłoszenia

Zgłoszenie identyfikacyjne

Reklama

Podatnicy VAT zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku od towarów i usług, przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem; z tym, że osoby fizyczne są obwiązane dokonać takiego zgłoszenia tylko w przypadku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT–R.

Podatnicy będący podatnikami podatku dochodowego, zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego, nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Płatnicy składek ubezpieczeniowych, niebędący jednocześnie podatnikami, ani płatnikami podatków, zgłoszenie identyfikacyjne, składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa‑Śródmieście, nie później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie aktualizacyjne

Ww. podmioty mają obowiązek dokonania aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym do ww. naczelników urzędów skarbowych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Sytuacje życiowe

 • NIP jest identyfikatorem również przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.
 • Jeśli zakończyłeś działalność gospodarczą, ale składasz w kolejnym roku deklarację z dochodów osiągniętych w ramach zakończonej działalności, w tej deklaracji wskazujesz NIP.
 • Jeśli nie prowadzisz działalności i chcesz np. wejść do spółki osobowej (jeśli będziesz płatnikiem ZUS na własne składki musisz posiadać NIP), najlepiej upewnij się w swoim urzędzie skarbowym, czy masz obowiązek zgłoszenia NIP. W niektórych przypadkach (np. jeśli wcześniej miałeś NIP jako podatnik VAT), takie zgłoszenie nie będzie wymagane. 

Wysyłanie zgłoszeń do urzędu skarbowego

Zgłoszenie możesz wysłać tradycyjnym sposobem do urzędu skarbowego. Możesz również dostarczyć je drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Deklaracje lub przez portal podatkowy.

Jeśli dokonujesz zgłoszeń NIP-7, NIP-8 lub NIP-2 przez internet, to muszą być opatrzone odpowiednimi podpisami elektronicznymi.

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do niego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Dla podmiotów wpisanych do CEIDG albo do KRS potwierdzeniem nadania NIP jest ujawnienie tego identyfikatora w CEIDG albo w KRS.

Źródło: biznes.gov

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polkom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.