Kategorie

Czy należy sporządzać dokumentację podatkową transakcji pomiędzy firmami ojca i syna

Michał Gawryjołek
inforCMS
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów. Odrębną działalność prowadzi również mój syn. Dodatkowo pomagam synowi w prowadzeniu działalności gospodarczej jako osoba współpracująca w firmie syna. Nasze firmy dokonują między sobą transakcji dotyczących sprzedaży i zakupu towarów. Czy w takim przypadku istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, obejmującej transakcje między naszymi firmami?

RADA

Indywidualne firmy ojca i syna należy uznać za podmioty powiązane rodzinnie. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji między nimi powstanie jednak wtedy, gdy łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 50 000 euro. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Firmy powiązane, w tym firmy powiązane rodzinnie, mają obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej zawieranych między sobą transakcji, przy spełnieniu warunków określonych w art. 25 i 25a updof. Powiązania między podmiotami krajowymi zachodzą, gdy:

1) podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego;

PRZYKŁAD

Pan Kowalski jest jednocześnie wspólnikiem w spółce jawnej i cywilnej. Spółki te dokonują między sobą sprzedaży i zakupów towarów. Spółki te należy uznać za podmioty powiązane.

2) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów (art. 25 ust. 4 updof).

Powyższe regulacje mają zastosowanie również do powiązań o charakterze rodzinnym (art. 25 ust. 5 updof). Za powiązania rodzinne updof uznaje małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (art. 25 ust. 6 updof). Z powiązaniem o charakterze rodzinnym mamy do czynienia w przypadku przedstawionym w pytaniu. Indywidualne firmy ojca i syna należy uznać za podmioty powiązane rodzinnie. Jak podkreślał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2009 r., nr ITPB1/415-330a/09/WM:

Podmioty powiązane rodzinnie, zawierając umowy między sobą, powinny mieć na uwadze treść przepisów art. 25 i 25a updof, dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi.

Występowanie powiązań rodzinnych między podmiotami gospodarczymi nie jest jednak jedyną przesłanką dla obowiązkowego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Obowiązek ten zależy również od wartości dokonywanych w roku podatkowym transakcji. Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej obejmuje bowiem transakcje między podmiotami powiązanymi (również rodzinnie), w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

1) 30 000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

2) 50 000 euro - w pozostałych przypadkach (art. 25a ust. 2 updof).

Wartości wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta dokumentowana transakcja (art. 25a ust. 5 updof).

Ustawodawca nie określił urzędowego wzoru dokumentacji podatkowej. Wskazał jedynie, co powinna ona zawierać. W myśl art. 25a ust. 1 updof powinna ona obejmować:

1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko) - ten element dokumentacji nazywany jest również analizą funkcji poszczególnych podmiotów transakcji. Analiza powinna określać przede wszystkim:

• który z podmiotów ponosi większe ryzyko, np. ryzyko kursowe,

• jaką odpowiedzialność ponoszą strony transakcji,

• jaką funkcję podmioty pełnią w transakcji, np. magazynowanie i dostawa towaru,

• jaki jest rozmiar zaangażowanych środków (dóbr materialnych i niematerialnych) podmiotów;

2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty - chodzi tu o koszty przewidywane, a nie rzeczywiście poniesione. Obejmują one koszty bezpośrednie, tj. cenę wyrobu, ale i koszty pośrednie, które mogą mieć wpływ na jednostkową cenę. Przykładowymi kosztami, które powinny znaleźć się w dokumentacji, są:

• cena towaru,

• koszt magazynowania i dostawy,

opłaty celne;

Reklama

3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji - chodzi tu o wskazanie przez podatnika metody, na jakiej opiera on kalkulację swojego zysku z transakcji. Przepisy updof nie zobowiązują do wyboru określonej metody kalkulacji zysków. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie jednej z metod używanych przez organy podatkowe, określonych w rozporządzeniu z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. Nr 160, poz. 1267). Wynika to z faktu, że w razie kontroli organy użyją jednej z metod wskazanych w tym rozporządzeniu. Dokumentacja wybranej metody powinna wskazywać na takie elementy, jak: formuła liczenia marży transakcyjnej, określenie wysokości marży, wskazanie przyczyn wpływających na zmianę ceny, np. zmiana kursów walutowych;

4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - element ten powinien znaleźć się w dokumentacji, tylko jeśli przyjęta strategia miała wpływ na wysokość ceny transakcyjnej. Strategia taka może polegać np. na stosowaniu promocyjnych cen w celu wejścia na rynek, czasowym obniżeniu zysków w zamian za wyższe zyski długoterminowe;

5) wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki. Do czynników takich można zaliczyć:

• wielkość, położenie i specyfikę danego rynku,

• poziom podaży i popytu danych dóbr,

• okres, w jakim realizowana jest transakcja,

• terminowość realizacji transakcji,

• zabezpieczenia realizacji transakcji,

• ewentualne ograniczenia prawne na rynku (np. ceny regulowane, urzędowe),

• ryzyko prowadzenia działalności na danym rynku,

• długoterminowość i stabilność współpracy,

• inflację;

6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Chodzi tu o oczekiwane korzyści ze świadczenia usług, do których można zaliczyć m.in.:

• usługi reklamowe,

• usługi marketingowe,

• udostępnianie wiedzy naukowej, licencji, know-how, prac badawczych.

Sporządzana dokumentacja podatkowa transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi powinna być przedłożona organom kontroli skarbowej na ich żądanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia jej żądania (art. 25a ust. 4 updof). Zaletą prowadzenia prawidłowej dokumentacji transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi jest zmniejszenie ryzyka oszacowania dochodu przez organy podatkowe. W ten sposób podatnik unika zastosowania sankcyjnej 50% stawki podatku, jaką opodatkowany jest dochód oszacowany przez organy podatkowe, w części wyższej od dochodu zadeklarowanego przez podatnika (art. 30d updof).

• art. 25, 25a i 30d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1541

Michał Gawryjołek

konsultant podatkowy

 

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Chipy płatnicze - czy to nieuniknione?

  Technologie cyfrowe, chociaż powszechne w naszym codziennym życiu, wciąż wzbudzają wiele pytań i kontrowersji, zwłaszcza w kontekście tego, jak daleko jesteśmy skłonni przesuwać granicę ich akceptacji. Czy takim novum będą właśnie chipy płatnicze?

  Kryzys na rynku najmu mieszkań

  Rynek najmu. Jeszcze do niedawna inwestycje w lokale na wynajem były uznawane za żyłę złota. Rentowność nie spadała poniżej 4%, wartość nieruchomości ciągle wzrastała. Wydawało się, że ten segment jest bezpieczny i przyszłościowy. Wraz z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19, popyt wycofał się z rynku, co spowodowało katastrofalne skutki dla indywidualnych inwestorów.

  Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor data center?

  Centra danych w pandemicznej rzeczywistości stały się kluczowe dla funkcjonowania globalnej gospodarki. Można powiedzieć, że zapotrzebowanie na dane i zabezpieczenie ciągłości działania obiektów data center jeszcze nigdy w historii nie było tak wielkie. Możemy wskazać Polskę jako jeden ze „wschodzących” rynków, gdzie sektor w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie.

  Zgoda na nadanie numeru VIN. Kiedy jest wydawana?

  Zgoda na nadanie numeru VIN jest wydawana przez wydział komunikacji w określonych przypadkach. Jakich? O tym opowiemy za chwilę.

  Prezydent podpisał ustawę o e-doręczeniach

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeniach). Główna zmiana to przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń. Jaki jest cel tej ustawy?

  Polacy i Hiszpanie wybierają firmy odpowiedzialne

  Patrząc całościowo na najświeższe wyniki badania, można zobaczyć, że normalność wraca nie tylko w postaci luzowania kolejnych obostrzeń, ale też w naszych głowach. Niemniej, pandemia z pewnością wyrobiła w nas nowe nawyki, które zostaną z nami na długo. Jeśli nie na zawsze - mówi Michał Tokarski, partner, lider sektora dóbr konsumenckich w Polsce, Deloitte.

  Globalne podatki dla firm przyniosłyby 695 mld USD rocznie

  Wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Na co można by przeznaczyć taką kwotę?

  Rafał Pikuła: Na fake newsach można dobrze zarobić [PODCAST]

  Fake newsy to nie jest nowość w świecie informacji. Istnieją od zawsze, tylko teraz zwiększyła się skala tego zjawiska – wyjaśnia Rafał Pikuła. Zapraszamy do słuchania podcastu.

  "Ugryzienie" przez osę, pszczołę, komary, gzy i inne owady - co robić?

  Ukąszenia owadów - co robić? Pszczoły, osy, pająki, komary, meszki, kleszcze, gzy, szerszenie…. Warto być przygotowanym na ich ewentualne ugryzienia, zwłaszcza u najmłodszych, szczególnie, że w ich przypadku nie możemy być pewni, czy nie wystąpi silna reakcja alergiczna.

  Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego

  Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego: jak załatwić formalności? Warto dobrze przygotować się do wizyty w wydziale komunikacji.

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy? Na drodze do tzw. "L-ki" kierowcy stoi przede wszystkim kurs organizowany głównie w WORD-ach.

  Wyniki budownictwa w maju 2021 r.

  Budownictwo. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 10,2% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,7%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji była ujemna i wyniosła -4,2%.

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem. Co musisz o nim wiedzieć?

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem to tak naprawdę prawo jazdy na tramwaj. Jak się je zdobywa i jakie warunki należy spełnić?

  Internet i pandemia przyczyną zwiększonego obrotu podróbkami

  Komenda Główna Policji podaje, że w I kwartale br. stwierdzono prawie 7 tys. przestępstw naruszających prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Co głównie kupują nabywcy podróbek?

  Nowy Peugeot 308 SW - jest po prostu piękny!

  Nowy Peugeot 308 SW został oficjalnie zaprezentowany. Powabne kombi ma 600-litrowy bagażnik i paletę pięciu silników.

  Maksymalna opłata za śmieci przy metodzie "od wody"

  Ustawa śmieciowa. Przy zastosowaniu metody "od wody" opłata za odpady nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. około 150 zł. Jakie jeszcze zmiany zawiera nowela ustawy śmieciowej?

  ARiMR: ostatnie dni na złożenie wniosków m.in. ws. premii dla młodych rolników

  Jeszcze do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje w ekosystemy leśne, z kolei do końca czerwca jest czas, aby starać się o premie dla młodych rolników i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przypomina ARiMR.

  Jak branża handlowa może wykorzystać analitykę danych?

  Ponad połowa wiodących producentów oraz dystrybutorów już wykorzystuje analitykę danych i sztuczną inteligencję, a trzy czwarte z nich osiąga dzięki tym działaniom wymierne korzyści. Po co analizować dane w handlu?

  Peugeot 2008 [TEST]: mały, miejski lew dorósł!

  Peugeot 2008 jest miejskim crossoverem. Niech jednak ten tytuł Was nie zmyli. Bo auto jest bardziej dojrzałe, niż mogłoby się wydawać!

  Co może zrobić pracodawca, kiedy pracownik jest dłużnikiem?

  Biorąc pod uwagę statystyki, co dziesiąty Polak ma długi, a większość z nich to osoby w wieku produkcyjnym, które na co dzień pracują. Pracownik dłużnik może być dla firmy dużym problemem. Jak sobie z nim poradzić?

  Niezapłacone faktury wpływają na kondycję firmy

  60 proc. firm w pandemii skarży się, że ich kontrahenci nie płacą w terminie faktur. Dodatkowo 44 proc. wskazuje, że odbiorcy w ostatnich trzech miesiącach w ogóle nie uregulowali należności za otrzymane towary czy wykonane usługi.

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie. No i jest problem...

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie? Kierowcę czeka wizyta w wydziale komunikacji, stacji kontroli pojazdów i znowu wydziale komunikacji.

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić auto?

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić czy używane auto nie jest obciążone prawami osób trzecich? Są na to tak naprawdę trzy sposoby.

  Jak zgłosić informację o porzuconych odpadach?

  Informację o porzuconych odpadach, niebezpiecznych czy komunalnych może zgłosić przez stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Zgłoszenia można dokonać anonimowo.

  Jakich pracowników poszukuje branża logistyczna?

  Polski sektor e-commerce należy obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. Wraz z rozwojem branży widać rosnące zapotrzebowanie na konkretne zawody. Kto jest potrzebny najbardziej?