| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego po likwidacji działalności

Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego po likwidacji działalności

W dniu 28 lutego br. zakończyłam działalność gospodarczą w zakresie wyrobu odzieży. Działalność w 2009 r. była opodatkowana podatkiem liniowym. W październiku sprzedałam za 12 tys. zł maszynę dziewiarską, która była środkiem trwałym w zakończonej działalności. Wartość początkowa maszyny wynosiła 22 tys. zł. Dokonałam od niej odpisów amortyzacyjnych na kwotę 18 tys. zł. Czy muszę zapłacić podatek od tej sprzedaży?


RADA

W przedstawionych okolicznościach dochód uzyskany ze sprzedaży maszyny dziewiarskiej w kwocie 8000 zł należy opodatkować podatkiem liniowym. Czytelniczka ma obowiązek odprowadzić od tego dochodu zaliczkę na podatek do 20 listopada br. Dochód ze sprzedaży maszyny należy również rozliczyć w składanym za 2009 r. zeznaniu podatkowym PIT-36L. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przychodami z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 1 updof). Przychód z działalności gospodarczej powstaje również w przypadku, gdy sprzedaż środka trwałego następuje już po formalnym zakończeniu działalności gospodarczej przez podatnika i zostanie dokonana w ciągu 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wycofany z działalności (art. 10 ust. 2 pkt 3 updof). W omawianym przypadku sprzedaż maszyny dziewiarskiej dokonana w okresie do końca lutego 2015 r. uznana byłaby za przychód z działalności gospodarczej.

Należy przy tym pamiętać, że przychodem z działalności gospodarczej nie jest sprzedaż wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej:

• budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

• lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

• gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz

• prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie (art. 14 ust. 2c updof).

Sprzedaż powyższych nieruchomości i praw podlega opodatkowaniu w ramach źródła przychodów, jakim jest odpłatne zbycie rzeczy i praw, dokonywane poza działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 8 updof). W przypadku sprzedaży innych środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek na takich samych zasadach, jakby nadal prowadził działalność gospodarczą.

Jeżeli Czytelniczka w 2009 r. opodatkowana była podatkiem liniowym, to dochód uzyskany ze sprzedaży maszyny dziewiarskiej również należy opodatkować podatkiem liniowym. Dochodem (stratą) ze sprzedaży środka trwałego jest różnica między przychodem (czyli uzyskaną ceną sprzedaży) a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego środka trwałego (art. 24 ust. 2 pkt 1 updof). Obliczając dochód ze sprzedaży środka trwałego, należy pamiętać, że powiększają go także te odpisy amortyzacyjne, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

PRZYKŁAD

Podatnik w lutym br. zamknął fabrykę tekstyliów. Pozostałą po tej działalności maszynę dziewiarską sprzedał za 12 tys. zł we wrześniu 2009 r. Wartość początkowa maszyny wynosiła 22 tys. zł. Dokonane odpisy amortyzacyjne wynosiły 18 tys. zł. Dochód podatkowy ze sprzedaży maszyny wynosi 8000 zł = [(12 000 - 22 000) + 18 000]. Podatek od tego dochodu, liczony według stawki liniowej, wynosi 1520 zł = (8000 x 19%).

Dochód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego należy rozliczyć w ramach działalności gospodarczej. W tym przypadku podatnik nie jest jednak zobowiązany do zaprowadzenia pkpir czy ksiąg rachunkowych (art. 24a ust. 3 pkt 4 updof). Oznacza to, że dochód ze sprzedaży środka trwałego dokonanej po likwidacji działalności nie jest ewidencjonowany w księgach. Dla celów dowodowych podatnik powinien jednak posiadać umowę sprzedaży danego składnika oraz pisemne wyliczenie dochodu podatkowego. Podatnik obowiązany jest również do wpłaty zaliczki na podatek od tego dochodu. Takie stanowisko potwierdza m.in. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w postanowieniu z 13 lipca 2006 r., nr US.III/415-48/06:

W związku z faktem, iż zbycie przedmiotowego lokalu użytkowego (...) stanowi dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, to może wiązać się z obowiązkiem wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (także po likwidacji działalności).

Zaliczkę w kwocie 1520 zł Czytelniczka powinna wpłacić do 20 listopada 2009 r. W tym momencie nie trzeba składać żadnych dokumentów. Wystarczy dokonanie przelewu. W tytule przelewu można podać: zaliczka na podatek z działalności gospodarczej lub zaliczka na podatek od sprzedaży środka trwałego. Następnie dochód ze sprzedaży maszyny dziewiarskiej należy rozliczyć w zeznaniu PIT-36L, składanym za 2009 r. Dochód w kwocie 8000 zł Czytelniczka doliczy do przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych do końca lutego 2009 r. (poz. 24 PIT-36L). Tym samym powiększy swój dochód do opodatkowania (poz. 26 PIT-36L). Oczywiście w PIT-36L Czytelniczka uwzględni również zaliczkę na podatek zapłaconą od dochodu ze sprzedaży maszyny dziewiarskiej. Umowę sprzedaży maszyny Czytelniczka powinna dołączyć do dokumentacji księgowej związanej z prowadzeniem firmy w 2009 r.

• art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 2c, art. 24 ust. 2, art. 44 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052

Małgorzata Rymarz

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »