REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak podatkowo rozliczać samochód w firmie

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Opłaty za leasing samochodu firmowego mogą być kosztem podatkowym. Stawka amortyzacyjna dla samochodów wynosi 20 proc. rocznie. Przedsiębiorcy nie mogą odliczać VAT od zakupu paliwa do aut.

Samochód w firmie to podstawowe narzędzie pracy wielu przedsiębiorców. Kupno auta za gotówkę czy jego leasing można rozliczać w ewidencji podatkowej. Również używanie samochodu w firmie wpłynie na rozliczenia podatkowe.

REKLAMA

REKLAMA

Marta Szafarowska, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, zwraca uwagę, że zawarcie umowy leasingu wiąże się ze spłatą wartości początkowej środka trwałego w czasie jej trwania. Część tej spłaty, w formie opłaty wstępnej lub tzw. czynszu inicjalnego, wnoszona jest przez korzystającego jako warunek zawarcia umowy.

- Opłata ta stanowi z jednej strony udział własny korzystającego w finansowaniu środka trwałego, a z drugiej, tak jak i pozostałe opłaty przewidziane w umowie leasingu, jest płatnością związaną z możliwością używania przedmiotu umowy. Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego stanowią koszty uzyskania przychodów - podkreśla Marta Szafarowska.

Janina Fornalik, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wyjaśnia natomiast zasady rozliczeń VAT, jeśli chodzi o samochody firmowe. Podkreśla, że przepisy ustawy o VAT obowiązujące od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wprowadziły niezgodne z prawem wspólnotowym ograniczenia w zakresie odliczania VAT naliczonego przy zakupie i leasingu określonych pojazdów oraz przy zakupie paliwa do nich. Polska była bowiem uprawniona do utrzymania takich ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego, które obowiązywały w dniu akcesji. Przepisy obowiązujące przed 1 maja 2004 r. nie zezwalały na odliczenie VAT przy zakupie pojazdów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg oraz paliwa do nich. Na pełne odliczenie mógł jednak liczyć nabywca tzw. samochodu z kratką.

Ważne!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sprawą ograniczenia odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych zajmuje się Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Nowa ustawa o VAT zmieniła zakres prawa do odliczenia dwukrotnie - 1 maja 2004 r. oraz 22 sierpnia 2005 r., co oznacza, że obie te zmiany zostały wprowadzone niezgodnie z przepisami VI Dyrektywy Rady WE (obecnie Dyrektywy 2006/112/WE).

Rozliczenia podatkowe samochodu w firmie dotyczą zarówno podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług.

Opłaty leasingowe w kosztach

REKLAMA

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego stanowią koszty uzyskania przychodów. Zdaniem Marty Szafarowskiej nie ulega wątpliwości, że również opłata początkowa stanowi taki koszt dla korzystającego. Do końca 2006 roku nie było wątpliwości, że opłata wstępna powinna być zaliczona do kosztów podatkowych korzystającego z chwilą ich poniesienia. Zmienione od stycznia 2007 r. przepisy ustaw o podatkach dochodowych w zakresie momentu, w którym koszty są potrącalne, powodują jednak, że niektóre organy podatkowe uznają, że opłata wstępna, jako związana z zapoczątkowaniem umowy leasingu, odnosi się do całego okresu jej trwania, a tym samym powinna być rozpoznawana jako koszt proporcjonalnie do okresu trwania samej umowy leasingu. Opinię taką wyraził m.in. minister finansów w piśmie z 29 maja 2007 r. (nr MB8/420/2007).

- Stanowisko takie nie jest uzasadnione, co potwierdzają ostatnie orzeczenia WSA w Warszawie z 17 czerwca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 24/08) oraz z 8 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 221/08) - podaje Marta Szafarowska.

Dodaje, że analizując charakter opłaty wstępnej, jako płatności warunkującej zawarcie umowy leasingu, WSA wyciągnął diametralnie inne wnioski niż organy podatkowe. Dla organów podatkowych taki charakter opłaty wstępnej oznaczał, że dotyczy ona całego okresu trwania umowy leasingu. Natomiast dla sądu administracyjnego właśnie te cechy oznaczają, że nie można powiedzieć, że opłata dotyczy okresu, na jaki została zawarta umowa. Opłata dotyczy bowiem nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. Leasingobiorca wnosi ją, zanim jeszcze umowa leasingu zostanie uruchomiona.

- To wniesienie opłaty wstępnej jest bowiem podstawowym warunkiem do zawarcia umowy leasingu. Dlatego sąd przyznał, że dla celów podatkowych wstępną opłatę leasingową należy zaliczyć do kosztów jednorazowo w chwili poniesienia, bez konieczności rozliczania jej w czasie - stwierdza Marta Szafarowska.

Jej zdaniem stanowisko zajęte przez WSA w pełni uwzględnia charakter opłaty wstępnej, natomiast organy podatkowe nie uwzględniają faktu, że np. wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu nie wiąże się z możliwością uzyskania przez leasingobiorcę zwrotu części opłaty wstępnej. Zaprzecza to więc możliwości uznania, że opłata ta dotyczy całego okresu trwania umowy leasingu. Zgodnie z przewidywaniami, od przedmiotowych wyroków organy podatkowe złożyły skargi kasacyjne.

- Problem traktowania opłaty wstępnej rozstrzygnięty zostanie przez NSA, a na ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie przyjdzie poczekać - wyjaśnia nasza rozmówczyni z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Odpisy amortyzacyjne

Teraz przejdźmy do odpisów amortyzacyjnych. Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wyjaśnia nam, że stawka amortyzacyjna dla samochodów (bez względu na ich kwalifikację) wynosi 20 proc. rocznie. Stawka ta może być dowolnie przez podatnika obniżana.

Amortyzację samochodów różnicuje od amortyzacji innych składników majątkowych kilka szczególnych ograniczeń. Po pierwsze, odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych, których wartość początkowa przekracza równowartość 20 tys. euro (przeliczone na złote po kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania), nie stanowią kosztu w części, w której odpis amortyzacyjny naliczony jest od nadwyżki wartości początkowej ponad limit 20 tys. euro.

- Biorąc pod uwagę ograniczenia w zakresie odliczenia VAT od samochodów osobowych - należy zauważyć, że wartość początkowa obejmować będzie także część nieodliczonego VAT związanego z zakupem auta. Należy podkreślić, że nie jest zgodne z przepisami obiegowe twierdzenie, że samochodu osobowego nie amortyzuje się od wartości powyżej 20 tys. euro. Amortyzacja taka występuje, tyle że koszt generowany przez tę amortyzację jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodu - wyjaśnia Paweł Mazurkiewicz.

Dodaje, że różnica między tymi dwoma stwierdzeniami (brak amortyzacji - albo koszt amortyzacji wyłączony z kosztów podatkowych) widoczna jest w chwili sprzedaży auta - kiedy to zgodnie z przepisami do kosztów zaliczona zostanie wartość netto samochodu - a więc powiększona o całość odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od ich wcześniejszego częściowego wyłączenia z kosztów podatkowych.

Wskazuje to jednocześnie na interesującą prawidłowość odnosząca się do amortyzacji samochodów o wartości znacznie przekraczającej 20 tys. euro - o ile przewidywana jest sprzedaż tych pojazdów w ciągu kilku lat po ich zakupie, to z podatkowego punktu widzenia opłacalne może być maksymalne obniżenie stawki amortyzacji (nawet poprzez faktyczne wyeliminowanie amortyzacji - stawka 0 proc.), tak aby w momencie sprzedaży cała wartość (cena nabycia) samochodu stawała się kosztem uzyskania przychodu.

Po drugie, używane (a więc starsze niż sześciomiesięczne) samochody mogą podlegać amortyzacji w okresie 36 miesięcy. Po trzecie - jak podkreśla Paweł Mazurkiewicz - samochody osobowe nie mogą podlegać amortyzacji degresywnej (tj. z wykorzystaniem zwiększonej stawki amortyzacji), gdy w kolejnych latach podstawa amortyzacji pomniejszana jest o saldo dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych.

Odliczenie VAT od paliwa

Zostało jeszcze omówienie zagadnień związanych z odliczaniem VAT od aut i paliwa do nich. Janina Fornalik wskazuje, że polscy podatnicy mogą pominąć niekorzystne przepisy krajowe, jeśli ich sytuacja pogorszyła się od 1 maja 2004 r. lub od 22 sierpnia 2005 r. Stanowisko takie wynika też z orzeczeń wydanych przez sądy administracyjne (m.in. wyrok WSA w Rzeszowie z 13 maja 2008 r., sygn. I SA/Rz 284/08; WSA we Wrocławiu z 4 kwietnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 1852/06; WSA w Warszawie z 20 czerwca 2007 r., sygn. akt VIII SA/Wa 324/07 oraz z 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 263/08).

- Naruszenie przez polskie przepisy regulacji unijnych w omawianym zakresie zostało również dostrzeżone przez Komisję Europejską, która wezwała Polskę do odpowiedniej zmiany przepisów. Ponadto kwestia ta jest również przedmiotem zapytania prejudycjalnego skierowanego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez WSA w Krakowie (sprawa C-414/07) - podaje Janina Fornalik.

Wyjaśnia też, że nie czekając na zmianę przepisów oraz rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości już dzisiaj podatnicy posiadający samochody, które obecnie podlegają obowiązującym ograniczeniom, mają podstawy, aby zaprzestać ich stosowania oraz odzyskać podatek nie odliczony w przeszłości. Należy jednak pamiętać, że prawo do skorygowania podatku naliczonego za 2004 roku upływa z końcem 2008 r.

- Istnieją argumenty przemawiające za tym, że od 1 maja 2004 r. nie obowiązują żadne ograniczenia w odliczaniu VAT przy nabyciu samochodów i paliwa do nich, gdyż obowiązujące przepisy naruszają regulacje wspólnotowe, natomiast przepisy obowiązujące przed akcesją utraciły moc obowiązującą - podsumowuje Janina Fornalik.

Miesięczne wyliczenie ryczałtu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Eksperci MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  REKLAMA

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  REKLAMA