Kategorie

VAT może być kosztem uzyskania przychodów

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS
Podatnik może zaliczyć do kosztów opłaty i podatki majątkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych czy od nieruchomości. W niektórych wypadkach kosztem podatkowym może być VAT.

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątki od tej zasady zostały przez ustawodawcę określone w wykazie wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty uzyskania przychodów to nie tylko ponoszone przez podatników wydatki w sensie ekonomicznym, ale również inne faktycznie poniesione koszty związane z prowadzoną działalnością. Do kosztów podatkowych pod pewnymi warunkami zaliczane są także podatki i opłaty. Zasadniczo przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie koszty, pod warunkiem że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Koszty działania firmy

Reklama

Kosztami mającymi niewątpliwy wpływ na uzyskiwanie przychodów są koszty ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wprawdzie nie można ich powiązać z konkretnym przychodem, jednak bez nich trudno mówić o właściwym funkcjonowaniu firmy, a zatem również osiąganiu z niej zysków. Do tego rodzaju wydatków można zaliczyć przede wszystkim podatki majątkowe, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, cła czy opłatę skarbową.

Kosztami podatkowymi będą również tzw. koszty funkcjonowania zakładu, rozumianego jako miejsce prowadzenia działalności. Chodzi tu zatem o czynsz za lokal, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, gaz czy centralne ogrzewanie.

VAT naliczony i należny

Reklama

Zasadniczo kosztu uzyskania przychodu nie stanowi VAT naliczony. Podatek naliczony i zapłacony w cenie za towar lub usługę przedsiębiorca może bowiem odliczyć od swojego podatku należnego. W praktyce zdarza się jednak, że odliczenie nie jest możliwe przede wszystkim w sytuacji, gdy podatnik nabywa towar opodatkowany VAT, a sam na skutek zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego sprzedaje ten towar bez podatku. Jeżeli zatem podatnik jest zwolniony z VAT lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych z tego podatku, może zaliczyć do kosztów podatek naliczony.

To nie jedyny przypadek, gdy ustawodawca zezwala na zaliczenie VAT naliczonego do kosztu uzyskania przychodu. Kosztem podatkowym jest również podatek naliczony, w tej części, w której zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT - jeżeli VAT naliczony nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Warto wskazać, że VAT naliczony może powiększyć wartość początkową, w przypadkach gdy: zgodnie z odrębnymi przepisami VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku.

Podatek należny będzie natomiast kosztem w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu ustawy o VAT. Kosztem uzyskania przychodu nie będzie jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony.

Zgodnie z ustawą o PIT kosztem może być również podatek należny w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy. Jednak w świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT, jeżeli nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa dokonywane jest na cele związane z jego prowadzeniem, w tym na reklamę lub reprezentację, to nie podlega ono VAT.

Do kosztów podatkowych zaliczana jest także kwota VAT:

• nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji lub

• dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT.

Opłaty sankcyjne

Do kosztów podatkowych nie można zaliczyć opłat ponoszonych przez przedsiębiorcę w związku z jego działaniami sprzecznymi z prawem. Chodzi tu zatem o wszelkie opłaty sankcyjne, do których można zaliczyć:

• koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań,

• grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniach: karnym, karnym skarbowym, w sprawach o wykroczenia, administracyjnym oraz odsetki od tych kar i grzywien,

• kary, opłaty odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu: nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do kosztów podatkowych przedsiębiorca nie zaliczy również:

• kwot dodatkowych, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa,

• kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie przewidzianym w przepisach o gospodarce nieruchomościami,

• opłat sankcyjnych, które zgodnie odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

• dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na postawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

• wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej.

Koszty wynajmującego

Warto wspomnieć również o kosztach podatkowych w przypadku wynajmu nieruchomości przez osoby fizyczne. Jeżeli przychody z tego tytułu rozliczane są według progresywnej skali podatkowej, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć konieczne bieżące opłaty związane z lokalem, a zatem: czynsz, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz czy wywóz nieczystości. Podkreślić jednak należy, że tego rodzaju wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych, pod warunkiem że z zawartej umowy najmu wyraźnie wynika, że zobowiązanym do ich ponoszenia nie jest najemca, lecz wynajmujący.

Kosztem podatkowym wynajmującego mogą być również wydatki ponoszone z tytułu podatku od nieruchomości czy też opłat za wieczyste użytkowanie gruntu. Właściciele budynków mieszkalnych, którzy wynajmują część nieruchomości, muszą jednak pamiętać, że koszt uzyskania przychodów będą stanowiły wydatki odnoszące się wyłącznie do części powierzchni wynajmowanej.

WAŻNE

Podatek od spadków i darowizn nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

WAŻNE

Większość organów podatkowych zgodnie twierdzi, że kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło generowało przychody również w przyszłości

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 22, art. 22g ust. 3, art. 23 ust. 1 pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 25, pkt 26, pkt 29, pkt 43, pkt 50, pkt 59 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Ugryzienie" przez osę, pszczołę, komary, gzy i inne owady - co robić?

  Ukąszenia owadów - co robić? Pszczoły, osy, pająki, komary, meszki, kleszcze, gzy, szerszenie…. Warto być przygotowanym na ich ewentualne ugryzienia, zwłaszcza u najmłodszych, szczególnie, że w ich przypadku nie możemy być pewni, czy nie wystąpi silna reakcja alergiczna.

  Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego

  Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego: jak załatwić formalności? Warto dobrze przygotować się do wizyty w wydziale komunikacji.

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy? Na drodze do tzw. "L-ki" kierowcy stoi przede wszystkim kurs organizowany głównie w WORD-ach.

  Wyniki budownictwa w maju 2021 r.

  Budownictwo. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 10,2% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,7%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji była ujemna i wyniosła -4,2%.

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem. Co musisz o nim wiedzieć?

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem to tak naprawdę prawo jazdy na tramwaj. Jak się je zdobywa i jakie warunki należy spełnić?

  Internet i pandemia przyczyną zwiększonego obrotu podróbkami

  Komenda Główna Policji podaje, że w I kwartale br. stwierdzono prawie 7 tys. przestępstw naruszających prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Co głównie kupują nabywcy podróbek?

  Nowy Peugeot 308 SW - jest po prostu piękny!

  Nowy Peugeot 308 SW został oficjalnie zaprezentowany. Powabne kombi ma 600-litrowy bagażnik i paletę pięciu silników.

  Maksymalna opłata za śmieci przy metodzie "od wody"

  Ustawa śmieciowa. Przy zastosowaniu metody "od wody" opłata za odpady nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. około 150 zł. Jakie jeszcze zmiany zawiera nowela ustawy śmieciowej?

  ARiMR: ostatnie dni na złożenie wniosków m.in. ws. premii dla młodych rolników

  Jeszcze do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje w ekosystemy leśne, z kolei do końca czerwca jest czas, aby starać się o premie dla młodych rolników i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przypomina ARiMR.

  Jak branża handlowa może wykorzystać analitykę danych?

  Ponad połowa wiodących producentów oraz dystrybutorów już wykorzystuje analitykę danych i sztuczną inteligencję, a trzy czwarte z nich osiąga dzięki tym działaniom wymierne korzyści. Po co analizować dane w handlu?

  Peugeot 2008 [TEST]: mały, miejski lew dorósł!

  Peugeot 2008 jest miejskim crossoverem. Niech jednak ten tytuł Was nie zmyli. Bo auto jest bardziej dojrzałe, niż mogłoby się wydawać!

  Co może zrobić pracodawca, kiedy pracownik jest dłużnikiem?

  Biorąc pod uwagę statystyki, co dziesiąty Polak ma długi, a większość z nich to osoby w wieku produkcyjnym, które na co dzień pracują. Pracownik dłużnik może być dla firmy dużym problemem. Jak sobie z nim poradzić?

  Niezapłacone faktury wpływają na kondycję firmy

  60 proc. firm w pandemii skarży się, że ich kontrahenci nie płacą w terminie faktur. Dodatkowo 44 proc. wskazuje, że odbiorcy w ostatnich trzech miesiącach w ogóle nie uregulowali należności za otrzymane towary czy wykonane usługi.

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie. No i jest problem...

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie? Kierowcę czeka wizyta w wydziale komunikacji, stacji kontroli pojazdów i znowu wydziale komunikacji.

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić auto?

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić czy używane auto nie jest obciążone prawami osób trzecich? Są na to tak naprawdę trzy sposoby.

  Jak zgłosić informację o porzuconych odpadach?

  Informację o porzuconych odpadach, niebezpiecznych czy komunalnych może zgłosić przez stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Zgłoszenia można dokonać anonimowo.

  Jakich pracowników poszukuje branża logistyczna?

  Polski sektor e-commerce należy obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. Wraz z rozwojem branży widać rosnące zapotrzebowanie na konkretne zawody. Kto jest potrzebny najbardziej?

  Pandemia oszczędziła rynek fundacji

  Fundacje w Polsce wciąż nieźle się trzymają. Rocznie sądy rejestrują ponad 2 tys. nowych organizacji. Eksperci zwracają też uwagę na to, że rynek ten jest u nas dobrze wyważony i nawet pandemia nie zmieniła tego stanu rzeczy.

  280 tys. zł dotacji dla firm na przygotowanie dokumentacji

  Od początku czerwca przyjmowane są wnioski o wsparcie w II rundzie konkursu Granty na Eurogranty. Firmy, które planują realizację projektu z dofinansowaniem mogą otrzymać nawet 280 tys. zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Kiedy upływa termin składania wniosków?

  Nawet 100 tys. zł dla rolników poszkodowanych w pożarze

  Minister Grzegorz Puda podjął decyzję o udzieleniu pomocy rolnikom poszkodowanym w pożarze we wsi Nowa Biała w Małopolsce. Jaka pomoc zostanie przyznana? Kto otrzyma wsparcie?

  Zgubiłem numer PKK. Co zrobić w takiej sytuacji?

  Zgubiłem numer PKK. Jak go odzyskać? No i tu pojawia się spory problem, bo kandydata na kierowcę czeka... No właśnie co?

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - jak wpłynie na ceny mieszkań?

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG). Czy ceny mieszkań będą nadal rosły? Czy wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, postępująca inflacja, rosnące koszty budowy i zakupu gruntów, czy opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych przełożą się na dalszy wzrost cen na rynku mieszkaniowym? O ile w tym roku mogą zdrożeć mieszkania?

  Szkody spowodowane przez najemcę - za co odpowiada właściciel mieszkania?

  Szkody spowodowane przez najemcę. Najemcy dość często powodują szkody wykraczające poza lokal. Ucierpieć może mieszkanie sąsiada albo część wspólna budynku. Kto odpowiada za te szkody?

  Sprzedaż części używanych na oku fiskusa. Ruszają kontrole.

  Sprzedaż części używanych na celowniku skarbówki. Powód? Wielu sprzedawców albo nie zarejestrowało nawet firmy, albo zaniża dochody ze sprzedaży.

  Działka rekreacyjna - na co zwracać uwagę przy zakupie

  Działka rekreacyjna. Na rynku nieruchomości zapanował boom na działki rekreacyjne. Warto wiedzieć na co zwracać uwagę przy zakupie, aby się nie naciąć. Wzmożone zainteresowanie sprawiło, że ceny w tym segmencie rynku poszybowały w górę. Duża konkurencja wśród nabywców i presja na szybką decyzję mogą spowodować, że źle ulokujemy swoje oszczędności. Aby ograniczyć ryzyko związane z zakupem działki rekreacyjnej warto się do niego wcześniej przygotować. Przede wszystkim należy wiedzieć na co zwrócić uwagę przy zakupie, aby inwestycja była trafiona.