Kategorie

Jak rozliczyć wydatki na klimatyzację w siedzibie firmy

Rafał Styczyński
Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.
inforCMS
Postanowiłem zainstalować klimatyzację w siedzibie firmy (budynek stanowi moją własność). W jaki sposób rozliczyć poniesione na to wydatki?

RADA

Sposób rozliczenia poniesionych wydatków będzie zależał od typu nabytego klimatyzatora. Niektóre typy klimatyzatorów stanowią odrębne środki trwałe i podlegają amortyzacji według stawki 10%. Inne nie spełniają wymogów uznania ich za odrębne środki trwałe, a ich montaż stanowi wydatek o charakterze ulepszeniowym, zwiększającym wartość początkową budynku. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Z treści pytania nie wynika, jakiego typu klimatyzator został przez Pana kupiony. Taka informacja jest istotna z uwagi na to, że prawidłowe ujęcie w ewidencji zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych w dużej mierze zależy właśnie od rodzaju klimatyzatora. W praktyce występują trzy rodzaje klimatyzatorów:

• klimatyzatory przenośne,

Reklama

• systemy klimatyzacyjne, które składają się z centrali oraz instalacji rozprowadzonej wewnątrz budynku. Jako urządzenie trwale wbudowane w budynek, wymagają specjalistycznego montażu. Bez wykorzystania elementów pomieszczenia, w którym są montowane, systemy tego rodzaju nie będą prawidłowo funkcjonować,

• klimatyzatory typu split, które składają się z części wewnętrznej, umieszczonej w pomieszczeniu, oraz części znajdującej się na zewnątrz budynku. Do tej pory nie ma jednolitej kwalifikacji tych urządzeń. Część organów podatkowych prezentuje stanowisko, że stanowią one odrębne środki trwałe. Inne zaś twierdzą, że tego rodzaju klimatyzatory nie powinny być kwalifikowane jako odrębne środki trwałe.

Rodzaje klimatyzatorów:

1) Klimatyzatory przenośne ze względu na swój charakter mogą stanowić odrębne środki trwałe, podlegające amortyzacji. Jeżeli jednak ich wartość jednostkowa nie przekracza 3500 zł, podatnik może nie zaliczać takiego klimatyzatora do środków trwałych. Wydatki na jego nabycie będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania klimatyzatora do używania.

2) Systemy klimatyzacyjne na stałe wbudowane w konstrukcję budynku nie stanowią odrębnego środka trwałego, a jedynie zwiększają wartość początkową budynku.

3) W odniesieniu do klimatyzatorów typu split nie ma jednolitej kwalifikacji dla celów podatkowych. Część organów podatkowych prezentuje stanowisko, że stanowią one odrębne środki trwałe, tak jak klimatyzatory przenośne. Inne zaś twierdzą, że nie są to odrębne środki trwałe, a więc stanowią ulepszenie budynku.

Metody amortyzacji

Klimatyzator jako środek trwały

Jeżeli zakupione przez Pana urządzenie do klimatyzacji będzie spełniało kryteria środka trwałego, należy je zakwalifikować według Klasyfikacji Środków Trwałych do grupy rodzajowej 653 „Urządzenia klimatyzacyjne”. Właściwa stawka amortyzacyjna dla tej grupy wynosi 10%.

Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. W piśmie z 3 listopada 2006 r., nr 1419/UDD-415/161/06/MP, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku stwierdził:

Reklama

Stanowi on (klimatyzator - przyp. redakcji) więc środek trwały, który zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) zakwalifikować należy do rodzaju 653 Urządzenia klimatyzacyjne. Urządzenia klimatyzacyjnego nie należy kwalifikować jako wyposażenia w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), gdyż nie jest ono trwale wmontowane w konstrukcję budynku (jak przykładowo wymienione w rozporządzeniu instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku, np. wbudowane meble) i w dowolnym momencie może zostać odłączone od budynku bez uszczerbku zarówno dla budynku, jak i urządzenia.

Reasumując, klimatyzator stanowi środek trwały w rozumieniu art. 16a ust. 1 pkt 2 updop. Podatnik ma więc prawo dokonywać jego amortyzacji do celów podatkowych na zasadach określonych w art. 16a-16m ww. ustawy, a dokonywane odpisy amortyzacyjne może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 6 updop. (...)

Przytoczone wyjaśnienie organu podatkowego zostało wydane w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, jednak w drodze analogii znajdzie zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Klimatyzator jako ulepszenie budynku

Jeżeli nabyta przez Pana klimatyzacja nie może stanowić odrębnego środka trwałego, należy zwiększyć wartość początkową budynku, w którym została zamontowana. Klimatyzacja jest wtedy wydatkiem o charakterze ulepszeniowym. Odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości początkowej powinien Pan wtedy dokonywać według stawki właściwej dla budynku (2,5%) od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ulepszenie zostało zakończone.

Jedynie gdy wartość wydatków poniesionych na ulepszenie budynku (w tym na klimatyzację) nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 3500 zł, będzie Pan mógł nie zwiększać wartości budynku jako środka trwałego. Wtedy poniesione wydatki powinien Pan zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu.

Szybka amortyzacja

W opisanej w pytaniu sytuacji można rozważyć skorzystanie przez Pana z tzw. szybkiej amortyzacji. Polega ona na możliwości jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych - do wartości 50 000 euro w roku podatkowym (w 2008 r. 188 000 zł). Ta metoda amortyzacji dotyczy jednak tylko określonej grupy podatników oraz określonej grupy środków trwałych.

Po pierwsze, z jednorazowej amortyzacji mogą korzystać:

• podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą,

• mali podatnicy, czyli tacy, u których przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 800 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro należy dokonać według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2008 r. kwota ta wynosi 3 014 000 zł.

Należy też pamiętać, że jednorazowa amortyzacja nie znajdzie zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku jej rozpoczęcia, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 updof).

Jeżeli zatem rozpoczął Pan działalność gospodarczą w 2008 r. lub w 2008 r. jest Pan małym podatnikiem i nie mają zastosowania ograniczenia, o których mowa w art. 22k ust. 11 updof, to spełnia Pan pierwszy z warunków do skorzystania z jednorazowej amortyzacji.

Po drugie, amortyzacji jednorazowej podlegają tylko te środki trwałe, które są zaliczane do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Ponieważ, jak wspomniano, klimatyzatory kwalifikowane są w grupie 653 „Urządzenia klimatyzacyjne”, zatem spełniają warunki do skorzystania z tej metody amortyzacji.

Jeżeli więc należy Pan do grupy podmiotów uprawnionych do jednorazowej amortyzacji oraz zakupiona klimatyzacja stanowi odrębny środek trwały, który można zakwalifikować do grupy 653 „Urządzenia klimatyzacyjne”, może Pan skorzystać z jednorazowej amortyzacji. W przeciwieństwie do „zwykłej” amortyzacji, kiedy odpisów amortyzacyjnych dokonujemy zasadniczo od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji, w przypadku jednorazowego odpisu można go już dokonać w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Warto wspomnieć, że jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis, udzielaną na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego, dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

• art. 22a i 22k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.