Kategorie

Jak dowiedzieć się o wysokości zaległości podatkowych kontrahenta

Jeśli podatnik chce sprawdzić, czy jego kontrahent nie ma zaległości podatkowych, może wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia w tej sprawie. Jednak zgodę na podanie przez fiskusa takich danych musi wyrazić sprawdzany przedsiębiorca.


Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie związane jest z ryzykiem. Nie tylko w zakresie sukcesu czy powodzenia danego przedsięwzięcia, ale także w zakresie rzetelności kontrahentów. Jest jednak sposób na sprawdzenie swoich partnerów gospodarczych. Przepisy dają możliwość wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych danego przedsiębiorcy.


Potwierdzenie faktów


Ordynacja podatkowa przewiduje, że organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Reklama


Dokumenty takie wydaje się, jeżeli po pierwsze, urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa. Po drugie, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie wydawane przez organ podatkowy potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Warto wiedzieć, że zaświadczenie wydane będzie w granicach żądania wnioskodawcy. Oznacza to, że we wniosku o wystawienie takiego pisma trzeba dokładnie wskazać, jakich danych oczekuje się w jego zawartości.


Co ważne na zaświadczenie z organu podatkowego podatnik nie będzie musiał długo czekać. Powinno być ono wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Inaczej jest w przypadku zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych. Powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Organ podatkowy ma obowiązek wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.


WAŻNA LICZBA

7 dni - tyle maksymalnie czasu ma urząd skarbowy na wydanie zaświadczenia o zaległościach podatkowych kontrahenta.


Każdy, kto będzie starał się o zaświadczenie, powinien wiedzieć, że organ podatkowy może odmówić jego wydania. Odmowa następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Na ten aspekt zwrócił uwagę m.in. NSA w wyroku z 20 stycznia 2006 r. (sygn. akt I FSK 528/05, niepublikowany), w którym wyjaśnił, że w sytuacji, gdy dane niezbędne do wydania zaświadczenia nie znajdują się w dyspozycji organu, który zaświadczenie to ma wydać bądź też, gdy stwierdzony zostanie brak zgodności między treścią żądania a stanem rzeczy wynikającym z ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu, organ ten odmawia wydania zaświadczenia.


Potrzeba dokumentacji


Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydawane jest na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Przed wydaniem zaświadczeń fiskus ustala, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych w celu wykazania ich w zaświadczeniu.


Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje, czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

n postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,

n postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,

n postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.


Na żądanie wnioskodawcy podaje się też informacje dotyczące:

n okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,

n podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.


Sprawdzenie kontrahenta


Przechodząc do przepisów odnoszących się do zaświadczeń o kontrahentach Ordynacja podatkowa stanowi, że organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie:

n jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek),

n kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości - w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości,

n małżonka podatnika, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób członków rodziny podatnika odpowiadających całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem,

n wspólnika spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej.


KTO WYDAJE ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.


WNIOSEK BEZ ZGODY

Zgoda podatnika na wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej.


W tym miejscu warto wyjaśnić, że zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (lub odmowa wydania zaświadczenia) nie przesądza o istnieniu zobowiązania podatkowego. Potwierdza jedynie stan wiedzy wynikającej z dokumentacji, jaką posiada organ, który wydaje zaświadczenie. Taką interpretację zaprezentował WSA w Warszawie w wyroku z 23 listopada 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 2564/05; niepublikowany).


Wyrażenie zgody

Reklama


Aby przedsiębiorca otrzymał zaświadczenie o zaległościach podatkowych swojego kontrahenta, trzeba napisać wniosek do odpowiedniego organu podatkowego. Jednak to nie wszystkie warunki, od których otrzymanie zaświadczenia zależy. Podatnik, którego ma dotyczyć takie pismo, musi wyrazić zgodę na jego wydanie. Co istotne wskazana zgoda musi być wyrażona na piśmie, z jego podpisem poświadczonym urzędowo lub notarialnie.


Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.


Oświadczenie ze zgodą jest również bardzo ważne, dlatego że termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia właśnie tego oświadczenia.


PODSTAWA PRAWNA

n Art. 306e oraz art. 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

n Par. 5 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. nr 165, poz. 1374 z późn. zm.).


EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma

  Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej – co dalej po śmierci przedsiębiorcy

  Prawnik wyjaśnia, co dzieje się po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisanej do CEIDG

  Hotele znów otwarte. Te miejskie na razie są omijane są przez gości

  Od 8 maja hotele znów mogą przyjmować gości. Jednak w przeciwieństwie do hoteli resortowych w tych miejskich nie widać bardzo dużego zainteresowania.

  Instalacja fotowoltaiczna - co warto wiedzieć?

  Fotowoltaika. Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? Gdzie montować panele? Jak sprawdza się instalacja w zależności od pogody? Jakie formalności trzeba spełnić, z jakimi kosztami się liczyć?

  Jak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące?

  Brak płatności nawet jednej faktury może zagrozić wypłacalności wykonawcy. W poszukiwaniu wyjścia z tej pułapki, coraz więcej firm budowlanych zwraca się w kierunku e-arbitrażu.

  Ponad 20% przedsiębiorców z branży beauty zapowiada zwolnienia

  Firmy z branży beauty zamierzają zwolnić część swoich pracowników. Planowane redukcje najczęściej mają obejmować ponad 60% kadr. Branża przeżywa stagnację i zapowiada falę upadłości.

  Piniądze z KPO na termomodernizację budynków na wsi

  Termomodernizacja budynków na wsi. Z budżetu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będą wspierane inwestycje mieszkańców wsi m.in. w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, termomodernizację budynków szkół, bibliotek i domów kultury.

  Jak założyć wyząbkowane opony? Czy się da?

  Jak założyć wyząbkowane opony? To o tyle zasadnicze pytanie, że ząbkowanie oznacza uszkodzenie bieżnika w ogumieniu.

  Dotacje dla firm w maju - lista konkursów

  Dotacje z Funduszy Europejskich czekają na przedsiębiorców. Przedstawiamy listę majowych konkursów i dotacji.

  Tarcza branżowa - zasady wsparcia, nowe kody PKD

  Tarcza branżowa to wsparcie dla firm poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Od kiedy i na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy po zmianach?

  Jak rozwód Gatesów wpłynie na rynek start-upów?

  Rozwód Gatesów. Rozwody najbogatszych obywateli USA to nierzadko wyjątkowo bolesny cios wymierzony m.in. w majątek osobisty oraz portfele inwestycyjne. Czy jest się czego obawiać?

  Europejski Fundusz Gwarancyjny już wkrótce na polskim rynku

  Europejski Fundusz Gwarancyjny został utworzony dobrowolnie i solidarnościowo przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jako narzędzie walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

  Kto płaci za parking policyjny po wypadku?

  Kto płaci za parking policyjny po wypadku? To postanowiliśmy sprawdzić dziś. Odpowiedź na pytanie jest o tyle ważna, że koszty mogą być wysokie!

  Karina Hertel: Jak wybrać adwokata marki, który wie o czym mówi? [PODCAST]

  Czy każde konto na IG, FB może być kontem sukcesu? Jak odnieść sukces w mediach społecznościowych? Czy każdy influencer musi sprzedawać? Zapraszamy do posłuchania podcastu.

  Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów – co zmienia?

  Kredyty frankowe - kolejne orzeczenia TSUE. Z wielkiej chmury mały deszcz”, „rozczarowanie”, „remis bez zwycięzcy” – to wybrane nagłówki z komunikatów medialnych. Zaskoczenie? Bynajmniej.

  Ile i jak streamerzy zarabiają na transmisjach?

  Podobnie jak na całym świecie, w Polsce rynek live streamingu rozkwitał w ostatnich latach. Szczególne wzrosty mogliśmy zauważyć w zeszłym roku, gdy zamknięci w domach, szukaliśmy kontaktu z otoczeniem. Jak bardzo rynek ewoluował?

  Producenci zacierają ręce. Boom na środki do dezynfekcji trwa

  Blisko 70% konsumentów kupuje obecnie środki do dezynfekcji. Osoby, które stawiają na taką ochronę, głównie wybierają żele oraz płyny. Zdecydowanie najmniej popularną formą pozostają spreje.

  Co to jest phishing? Jak nie dać się okraść?

  Phishing. Oszuści łapią się różnych sposobów, by wyłudzić nasze dane i pieniądze. Podszywają się pod firmy kurierskie, energetyczne, portale ogłoszeniowe, a nawet Policję. Wysyłają maile i SMSy.

  Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym: czym tak jest?

  Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym: czym jest, do czego może być potrzebne i czemu ułatwia załatwienie sprawy kierowcy? Sprawdziliśmy to.

  Pierwszy całkowicie wydrukowany dom

  Wydrukowany domu. Holenderskie małżeństwo zamieszkało w pierwszym domu, który został w pełni wydrukowany na drukarce 3D. Jego twórcy wierzą, że może wyznaczyć trend w budownictwie mieszkalnym - poinformował "The Guardian".

  Jak duże są największe mieszkania deweloperskie?

  Duże mieszkania deweloperskie. Jaką powierzchnię mają największe mieszkania w ofercie deweloperów? W których projektach je znajdziemy? Ile kosztują? Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

  Nasiona i kompost w zamian za elektrośmieci

  Elektrośmieci. Nasiona łąk kwietnych i kompost można otrzymać w zamian ze elektrośmieci w Katowicach. Akcję współorganizują władze miasta i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, aby ograniczyć ilość takich odpadów wyrzucanych w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

  Jazda na suwak a wymuszanie. Kiedy kierowcy łamią przepisy?

  Jazda na suwak a wymuszanie, czyli dziś opowiemy o przypadkach, w których kierowca nie ma obowiązku ustąpienia pierwszeństwa.

  Test: Audi Q2 po liftingu. Recepta jest prosta: benzyniak i automat

  Audi Q2 po liftingu w czerwonym kolorze stanęło przed redakcją. Recepta na sukces? Półtoralitrowy benzyniak, automatyczna skrzynia i wyposażenie.

  Co druga Toyota w Polsce jest... hybrydowa!

  Sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce wzrosła do poziomu 30 316 sztuk. W efekcie co drugi model opuszczający salon japońskiej marki ma eko-napęd.

  Ile kosztuje doba na parkingu policyjnym?

  Ile kosztuje doba na parkingu policyjnym? Od 1 stycznia kierowcy powinni się liczyć z wyższymi opłatami. O ile wzrosły i ile teraz wynoszą?