REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Procedura uszlachetniania biernego

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Procedura uszlachetniania biernego/fot.Fotolia
Procedura uszlachetniania biernego/fot.Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z art. 145 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, procedura uszlachetniania biernego stanowi gospodarczą procedurę celną umożliwiającą czasowy wywóz dóbr posiadających status wspólnotowy poza obszar celny Unii Europejskiej w celu poddania ich procesom uszlachetniania a następnie ponowny ich przywóz i dopuszczenie do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty towarów powstałych w wyniku poddania ich wspomnianym procesom.

Towary takie zgodnie z nomenklaturą WKC noszą nazwę towarów kompensacyjnych i przy zastosowaniu procedury uszlachetniania biernego ich przywóz może być częściowo lub całkowicie zwolniony z przywozowych należności celnych.

REKLAMA

Powołany powyżej przepis WKC wskazuje jednakże, że wywóz towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego nie jest zwolniony z należności celnych wywozowych, środków polityki handlowej (np. bartery, kontyngenty, subwencje, etc.). Warto zaznaczyć, że wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty nie jest również zwolniony z formalności celnych wywozowych.

Przepisy WKC precyzują katalog procesów, który może mieć zastosowanie w przypadku procedury uszlachetniania biernego. Należy podkreślić, że w myśl art. 114 ust 2 lit. c WKC są nimi: obróbka towarów, włączając ich montaż, składanie, instalowanie w innych towarach; przetwarzanie towarów; naprawa towarów, w tym ich odnawianie i porządkowanie.

Realizacja procedury

Wspólnotowe przepisy celne przewidują dwa szczególne sposoby realizowania uszlachetniania biernego:

a) system standardowej wymiany, który polega na przywozie towaru zamiennego w stosunku do towaru wywiezionego. Sposób ten obarczony jest spełnieniem następujących warunków odnośnie towaru zamiennego, który powinien:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- posiadać identyczną klasyfikację taryfową jak towar wywieziony;

- mieć taką samą jakość handlową i parametry techniczne jak towar wywieziony.

Odstąpienie od powyższych wymogów może wystąpić w sytuacji, gdy towar zamienny został wydany nieodpłatnie w ramach zobowiązania gwarancyjnego lub w przypadku zaistnienia wady fabrycznej towaru wywiezionego.

b) uprzedni przywóz towaru zamiennego polegający na przywozie towaru zamiennego przed faktycznym wywozem towaru przeznaczonego do procesów uszlachetniania poza obszar celny Wspólnoty. Warunkiem koniecznym do zastosowania tego rodzaju uszlachetniania jest wywóz towaru przeznaczonego do procesu uszlachetniania w terminie dwóch miesięcy licząc od daty przyjęcia przez dany organ celny zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu towarów zamiennych.

Pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania biernego

Przedsiębiorca posiadający siedzibę na terenie Wspólnoty i chcący zastosować procedurę uszlachetniania biernego powinien w pierwszej kolejności uzyskać od właściwego organu celnego pozwolenie.

REKLAMA

Pozwolenie wydawane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu, a wzór pozwolenia określają przepisy celne. Co należy podkreślić, wniosek o stosowanie procedury może zostać skierowany do dowolnego urzędu celnego, który posiada uprawnienia do obejmowania towarów procedurą uszlachetniania biernego i może mieć w określonych okolicznościach uproszczoną formę zawartą w zgłoszeniu celnym.

Przepisy celne precyzują kryteria, którymi dany organ kieruje się w procesie wydawania pozwolenia. Jest to między innymi status celny towarów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że pozwolenie może obejmować, pod pewnymi warunkami, towary o statusie niewspólnotowym.

Istotnymi elementami są również (i.) możliwość bezsprzecznego ustalenia przez organy celne, że towary powstałe po zastosowaniu procesów uszlachetniania powstały w wyniku użycia towarów wywiezionych oraz (ii.) spełnienie określonych warunków ekonomicznych.

Udzielenie pozwolenia poprzedzone jest analizami organów celnych, które dotyczą wpływu skorzystania z procedury przez dany podmiot na możliwość naruszenia istotnych interesów przetwórców unijnych, dlatego też organy badają możliwość dokonania przetworzenia towarów we Wspólnocie.

 

REKLAMA

Pozwolenie na zastosowanie procedury uszlachetniania biernego nie zostanie udzielone w przypadku, gdy wniosek dotyczy towarów wspólnotowych, z wywozem których wiąże się zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych, uprzednio dopuszczonych do obrotu z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych ze względu na ich przeznaczenie.

Organ celny również odmówi udzielenia pozwolenia na procedurę uszlachetniania biernego w przypadku towarów, których wywóz wiąże się z przyznaniem zwrotów wywozowych lub innych ulg finansowych stosowanych w ramach wspólnej polityki rolnej.

Wydane przez organ celny pozwolenie w sposób szczegółowy określa sposoby ustalenia czy towary kompensacyjne są faktycznie efektem uszlachetniania towarów, które zostały czasowo wywiezione poza obszar celny Wspólnoty. Ponadto, pozwolenie może zawierać także metody ustalania spełnienia warunków zastosowania standardowego systemu wymiany.

Z punktu widzenia podmiotu wykorzystującego tą procedurę, istotne może okazać się także odpowiednie zabezpieczenie możliwości identyfikacji tożsamości towaru. Ma to swoje szczególne uzasadnienie w przypadku, gdy procesy uszlachetniania nie umożliwiają ustalenia w sposób bezsprzeczny faktu, że towary kompensacyjne powstały z towarów uprzednio wywiezionych.

W takiej sytuacji, przepisy celne przewidują możliwość wydania pozwolenia, jednak pod warunkiem przedstawienia przez wnioskodawcę dostatecznych argumentów oraz gwarancji, że towary powstałe w wyniku uszlachetniania mają ten sam kod CN (8-cyfrowy), tą sama wartość handlową i te same opisy techniczne, co towary uprzednio wywiezione.

Elementami, które mogą pomóc w identyfikacji towaru, mogą być na przykład: symbole, numery fabryczne, szczegółowy opis towarów, fotografie, opisy i specyfikacje techniczne, umowa zawarta z kontrahentem czy korespondencja z kooperantem, która jednoznacznie wskazuje na wytworzenie towarów kompensacyjnych z towarów wywożonych

Pozwolenie na korzystanie z procedury, czyli możliwość zgłaszania towaru do procedury uszlachetniania biernego, ważne jest od dnia jego wydania do dnia określonego w tym pozwoleniu. Co do zasady, ważność wydanego pozwolenia nie przekracza 36 miesięcy, jednakże w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

 

Mimo że termin przywozu produktu kompensacyjnego jest określony w pozwoleniu, nie stanowi on żadnego zobowiązania ciążącego na wnioskodawcy. Procedura uszlachetniania biernego nie jest bowiem rodzajem procedury zawieszającej wymagającej swojego zakończenia w określonej dacie. Kończy się ona z chwilą wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty.

 Zachowanie terminu wskazanego w pozwoleniu jest jedynie konieczne w przypadku, gdy wnioskodawca chce skorzystać z możliwości całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności przywozowych.

W takim przypadku, produkty kompensacyjne powinny być przywiezione na obszar celny Wspólnoty i zgłoszone na przykład do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem tego terminu.

 

Posiadacz pozwolenia nie ma również obowiązku zgłoszenia powrotnie przywiezionego produktu kompensacyjnego do procedury dopuszczenia do obrotu. Produkty te może złożyć w składzie celnym albo w wolnym obszarze celnym lub objąć procedurą uszlachetniania czynnego lub też procedurą odprawy czasowej. Jeżeli po tych procedurach posiadacz pozwolenia uzna, że jednak zgłosi produkt kompensacyjny do procedury dopuszczenia do obrotu, to oczywiście może to zrobić, o ile był zachowany termin powrotnego przywozu określony w pozwoleniu (należy pamiętać, że przepisy celne zezwalają na przedłużenie tego terminu nawet po jego upływie) i o ile można potwierdzić tożsamość towarów wywiezionych czasowo i produktów kompensacyjnych zgłaszanych do procedury dopuszczenia do obrotu.

Należy pamiętać, że dniem powrotnego przywozu produktów kompensacyjnych jest dzień przyjęcia przez organ celny zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu, o objęcie inną procedurą, np. procedurą składu celnego, uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej albo złożenia w wolnym obszarze celnym.

Zobacz: Zwrot towaru

Całkowite lub częściowe zwolnienie z przywozowych należności celnych

Całkowite zwolnienie z należności celnych może mieć zastosowanie jedynie w przypadku nieodpłatnej naprawy towaru. Fakt ten jednak musi zostać odpowiednio udokumentowany, w szczególności organy celne nie powinny mieć wątpliwości, że naprawy wynikają ze zobowiązania gwarancyjnego wynikającego z umowy lub przepisów prawa lub też są rezultatem istnienia wady fabrycznej wywiezionego towaru. W przypadku odpłatnej naprawy towaru, należności celne obliczane są w oparciu o wartość celną równą kwocie kosztów naprawy.

Natomiast, jeśli towar poddany był obróbce lub przetworzeniu, należności celne będą kalkulowane poprzez odliczenie od kwoty należności celnych przywozowych za produkty kompensacyjne, kwoty należności przywozowych, które miałyby zastosowanie w tym samym dniu do towarów wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty.

Przepisy celne przewidują w takim przypadku również opcję pozwalającą na kalkulację należności przywozowych w oparciu o wartość celną równą kwocie kosztów obróbki lub przetworzenia.

Podsumowując, należy podkreślić, że procedura uszlachetniania biernego jest bardzo efektywną metodą uzyskiwania zwolnień z przywozowych należności celnych. Zwolnienia mają zastosowanie do towarów importowanych z krajów spoza UE, które zostały wyprodukowane/przetworzone z wcześniej wywiezionych towarów unijnych.

Procedura pozwala firmom skorzystać z tańszych kosztów pracy poza UE, zachęcając jednocześnie do korzystania ze wspólnotowych surowców do produkcji wyrobów gotowych. Surowce takie mogą być czasowo wywiezione poza obszar celny Wspólnoty w celu poddania ich procesom niedostępnym w ramach UE.

Procedura pozwala również na zwrot wadliwego towaru do kraju spoza UE do naprawy lub wymiany na towary kompensacyjne w ramach systemu standardowej wymiany.

Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury oraz w niektórych przypadkach jej połączenie z innymi procedurami celnymi może w sposób znaczący wpłynąć na zwiększenie efektywności przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa.

Zobacz: Reklamacja towaru

Źródło: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zmianami, dalej: „WKC”).

Paweł Górecki, konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaka umowa dla pracownika sezonowego?

Jaką umowę najlepiej zawrzeć z pracownikiem sezonowym? To zależy. Od konkretnej sytuacji, rodzaju wykonywanej pracy i jej warunków.

Jak globalne firmy przyspieszyły swój rozwój dzięki outsourcingowi

W czasach niepewności i nowych wyzwań największe światowe firmy szukają nowych rozwiązań biznesowych. Historie Procter & Gamble, Unilever, Google, Microsoft, Apple czy Nike udowadniają, że outsourcing pomaga zarówno w rozwoju firmy, jak i w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości usług.

Przedsiębiorca jedzie (wreszcie) na wakacje. Co może i powinien zrobić przedtem?

Zanim przedsiębiorca wyjedzie na zasłużony urlop, musi zatroszczyć się o swoją firmę. Podczas swojej nieobecności mogą wydarzyć się różne sytuacje. Warto wyznaczyć osobę, która będzie mogła reprezentować wtedy właściciela. Jeśli natomiast przedsiębiorca zdecyduje się zawiesić działalność, musi zgłosić to w odpowiednim urzędzie. 

92 218 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak zdobyć pieniądze?

16 lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nabór w ramach programu dofinansowania projektów gospodarki o obiegu zamkniętym. Budżet wynosi 10 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu to 92 218 zł.

REKLAMA

Generator wideo od TikToka (TikTok Symphony AI). Jak wykorzystać w firmie? Cyfrowe awatary - Twój ulubiony twórca będzie mówił po polsku?

TikTok chce ugruntować swoją pozycję w świecie reklam w mediach społecznościowych. Proponuje markom, aby wykorzystywały cyfrowe awatary mówiące w wielu językach. Po to, aby ich przekaz był jeszcze bardziej dopasowany do klientów w poszczególnych regionach. Ma być taniej niż w przypadku zatrudniania influencerów czy aktorów z konkretnych krajów. 

Tamara Czartoryska: za kolekcję Czartoryskich zapłacili polscy podatnicy

W 2016 roku polski Skarb Państwa kupił kolekcję sztuki od Fundacji XX Czartoryskich za pół miliarda złotych. Gdy środki ze sprzedaży trafiły do nowej Fundacji Czartoryskich w Liechtensteinie, mówiło się nawet o grabieży majątku narodowego. Dziś Tamara Czartoryska wspomina skandal sprzed lat.

CPK w zakresie lotniska jest na półmetku projektowania, kolejne etapy związane z budową po pozyskaniu finansowania

Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej poinformował, że po pierwszych analizach rekomendacje są u pana ministra i premiera i czekamy na decyzję, która w dużej mierze da nam impuls i zastrzyk. Większość zleceń i obowiązków, które ciążyły spółce są realizowane, ale do rozpoczęcia kolejnych etapów przedsięwzięcia trzeba pozyskać finansowanie.

Żeby proces inwestycyjny był sprawniejszy fundusz kolejowy musi mieć mechanizm stabilizacji tak jak fundusz drogowy

Podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak ocenił, że jeżeli chodzi o kwestię finansowania branży, fundusz kolejowy musi mieć mechanizm jak w funduszu drogowym, żeby iść w normalność. Nie widzę innej podstawy dla zachowania normalności, ten mechanizm stabilizacji jest absolutną koniecznością.

REKLAMA

Sektor finansowy jednym z bardziej zainteresowanych wykorzystaniem Gen-AI

Jego przedstawiciele – w tym także z Polski – widzą w tej technologii dużo korzyści. Jak radzić sobie z wyzwaniami, a także generować pomysły, które są później realizowane?

Wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego w styczniu 2025 r. wymaga wprowadzenia i korzystania z recyklomatów

Przedstawiciele firm produkujących tzw. recyklomaty podczas debaty eksperckiej „Technologia w służbie ochrony środowiska” dyskutowali o stanie przygotowań do uruchomienia już za kilka miesięcy polskiego systemu kaucyjnego. 

REKLAMA