| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Czy zawieszenie działalności wyklucza ubieganie się o dotację na firmę?

Czy zawieszenie działalności wyklucza ubieganie się o dotację na firmę?

1 lutego 2011 roku wchodzi w życie ustawa z 16 grudnia 2010 o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Znajduje się tam wiele istotnych zmian dotyczących bezrobotnych, m. in. tych, którzy mają zawieszoną działalność gospodarczą. Czy będą mogli ubiegać się o dotację w urzędzie pracy?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku w art. 65 ust. 5 stanowi, że władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. Realizacją tej zasady polityki państwa jest m. in. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Określa ona zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Ustawa ta definiuje bezrobotnego. Jest nim m. in. obywatel Polski niezatrudniony i niewykonujący pracy zarobkowej, który jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, który spełnia jeszcze dodatkowe kryteria, jak np. ukończył 18 lat czy nie ukończył 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Jednym z tych wymagań, który ulegnie zmianie w związku z nowelizacją jest przepis art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit. f.

Obecnie bezrobotnym może być osoba, która nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia rolników. Ten zapis ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie. 

Polecamy: Jak rozwinąć firmę w branży budowlanej?

Bezrobotnym będzie również osoba, która nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

  • zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
  • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia jej podjęcia.

Pytaniem zasadniczym jest to, czy taki bezrobotny, który zawiesił swoją działalność gospodarczą będzie mógł ubiegać się o dotacje w urzędzie pracy. Otóż, wedle obecnie obowiązujących przepisów starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (art. 46 ust. 1 pkt. 2).

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia przewiduje dodanie ust. 2a do art. 46, który wyłącza możliwość stosowania przytoczonego wcześniej przeze mnie ust. 1 pkt. 2 tego artykułu do bezrobotnego, który zarejestrował się jako bezrobotny w okresie głoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania tej działalności.

Polecamy: Jak założyć własną firmę?

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001)
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy raz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 257 poz. 1725)

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »